Pathology
Images
Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu
Marta Ježová, Josef Feit et al.

Index

Aktivní index: odkazy na hlavní popisy jsou červeně, další zmínky modře. Odkazy na mikrobiální a parazitární agens jsou kursívou.  

ZDE je možné otevírat obrazy podle čísla s popisy i bez popisů


ABCDEFGHChIJKLMNOPRSTúVŽ

A
acardius
Chorangiopagus parasiticus (acardius)
adrenální, kůra nadledvin hyperplazie kongenitální
Kongenitální adrenální hyperplazie
ageneze corpus callosum palec
Anomálie radiálního paprsku končetiny
radia
Anomálie radiálního paprsku končetiny
vulva
Vrozené vývojové vady vulvy
agyrie
Poruchy migrace
acheirie
Malformace končetin
amelie
Malformace končetin
amnion, amniální infekce
Infekce placenty a plodových obalů
mekonium barvení, zbarvení
Zabarvení plodových obalů mekoniem
pruhy
Malformace končetin způsobené amniálními pruhy
syndrom
Syndrom amniálních pruhů
anemie Fanconiho
Malformace končetin
anencefalie
Anencefalie
aorta/y Koarktace aorty
Koarktace aorty
oblouk
Vady aortálního oblouku
interrupce
Interupce aortálního oblouku
pravostranný
Pravostranný aortální oblouk
Stenóza
Stenóza aorty
apodie
Malformace končetin
arhinencephalie
Poruchy utváření struktur odvozených z mediobazálního prosencephala
arterie transposice
Transpozice velkých arterií
asociace VACTERL
Malformace končetin
VACTERL asociace
asplenie
Anomálie polohy srdce
atresie jícen, jícnu
Atrézie
atrioventrikulární kanál
Defekty AV septa
B
bránice hernie
Bránice a vývojové vady
malformace
Bránice a vývojové vady
C
camptodaktylie
Anomálie prstů
Candida
Kandidová infekce
Cantrell pentalogie
Cantrellova pentalogie
clinodaktylie
Anomálie prstů
cysta/y, cystický/á arachnoidální
Arachnoidální cysta
intrakraniální
Intrakraniální nenádorové cysty
neuroepiteliální
Neuroepitelová cysta
cytomegalovirus
Cytomegalovirus
D
dextroisomerismus
Anomálie polohy srdce
Diabetes embryopatie
Diabetická embryopatie
fetopatie
Diabetická fetopatie
mellitus
ductus arteriosus persistující omphalomesentrický
Zbytky omfalomesenterického duktu
dvojčata
Patologie vícečetného těhotenství: dvojčata
transfuze chronický
Chronická fetofetální transfuze (twin transfusion syndrom)
akutní
Akutní fetofetální transfuze
dysgeneze kongenitální tubulární ledvina
dysostosis
Vrozené malformace skeletu
dysplazie, dysplastický/á/é diastrofická
Diastrofická dysplázie
thanatoforická
Tanatoformní dysplázie
E
ectrodaktylie
Anomálie prstů
ectromelie
Malformace končetin
encefalokéla
Encefalokéla
epispadie
Anomálie močového měchýře
Vrozené vývojové vady penisu a skrota
Extrauterinní gravidita
Extrauterinní gravidita
extrofie močový měchýř
Anomálie močového měchýře
F
Fallot tetralogie
Fetální erythroblastóza fetalis
G
gastroschisis
Gastroschíza
Gestační trofoblastická nemoc
Gestační trofoblastická nemoc
GIT
Vývojové vady gastrointestinálního traktu
H
hemimelie
Malformace končetin
hermaphroditismus
Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem
hernie bránice
Bránice a vývojové vady
holoprosencephalie
Poruchy utváření struktur odvozených z mediobazálního prosencephala
Rozštěp rtu a patra
hydrocefalus
Hydrocefalus
hydronefróza
Obstrukce dolních močových cest
hydrops fetalis
Fetální hydrops
hyperplazie adrenální, kůra nadledvin kongenitální
Kongenitální adrenální hyperplazie
hypoplazie femorální
Malformace končetin
levý/á/é srdce palec
Anomálie radiálního paprsku končetiny
plíce
Hypoplázie plic
radia
Anomálie radiálního paprsku končetiny
thymus
Di Georgův syndrom
hypospadie
Hypospadie uretry
Vrozené vývojové vady penisu a skrota
Ch
chlopeň, chlopně mitrální atresie
Stenóza a atrezie mitrální chlopně, syndrom hypoplastického levého srdce
Stenóza
Stenóza a atrezie mitrální chlopně, syndrom hypoplastického levého srdce
pulmonální atresie
Atrezie plicnice bez defektu komorového septa
Stenóza plicnice
Stenóza
Stenóza plicnice
trikuspidální Stenóza
Stenóza a atrezie trikuspidální chlopně
atresie
Stenóza a atrezie trikuspidální chlopně
uretra zadní
chorioamnionitis
Infekce placenty a plodových obalů
akutní
Akutní chorionamnionitida
Choriokarcinom gestační
Choriokarcinom
I
iniencefalie
Iniencefalie
J
jícen, jícnu
Vrozené vady jícnu
atresie
Atrézie
Stenóza
Vrozené stenózy jícnu
K
kloaka
Anorektální malformace
kongenitální Tumor
Vrozené nádory
kryptorchismus
Kryptorchismus
L
ledvina Ageneze
Ageneze ledvin
dysplazie, dysplastický/á/é
Dysplázie ledvin
malformace
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
podkovovitá
Variace tvaru a pozice ledvin
polycystická
Cystické vady ledvin
dospělý/á/é
Polycystické ledviny adultního typu
infantilní
Polycystické ledviny infantilního typu
renkulizace
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
levoisomerismus
Anomálie polohy srdce
Limb-Body wall malformace
Limb-body wall komplex
Listerióza
Adnátní listerióza
Lithopedion
Extrauterinní gravidita
lues
viz syfilis
lymfangiektázie plíce kongenitální
M
malformace Arnold-Chiariho malformace
Arnold-Chiariho malformace
Rhachischisis posterior (myeloschíza)
bránice
Bránice a vývojové vady
CNS
Vývojové vady centrálního nervového systému
Dandy Walkerův syndrom
Dandy-Walkerova malformace
kongenitální cysta/y, cystický/á adenomatoidní ledvina
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
Limb-Body wall
Limb-body wall komplex
penis
Vrozené vývojové vady penisu a skrota
rektum
Anorektální malformace
mekonium barvení, zbarvení
Zabarvení plodových obalů mekoniem
meromelie
Malformace končetin
mícha
Vrozené vývojové vady míchy
močový měchýř
Anomálie močového měchýře
extrofie
Anomálie močového měchýře
mola hydatidosa
Mola hydatidosa
parciální
Parciální mola
invazivní
Invazivní mola (mola proliferans, mola destruens)
kompletní
Kompletní mola
myeloschisis
Rhachischisis posterior (myeloschíza)
N
noha koňská
Diastrofická dysplázie
Pes equinovarus congenitus
O
oligodaktylie
Anomálie prstů
omphalokéla
Omfalokéla
osteogenesis imperfecta
Osteogenesis imperfecta
P
palec stopařský
Diastrofická dysplázie
patro
Dutina ústní a patro
rozštěp
Rozštěp rtu a patra
penis malformace
Vrozené vývojové vady penisu a skrota
pentalogie Cantrell
Cantrellova pentalogie
peromelie
Malformace končetin
phocomelie
Malformace končetin
Pierre - Robinova sekvence
Pierre Robinova sekvence
píštěl, fistula tracheoesophageální
Atrézie
Placenta infekce
Infekce placenty a plodových obalů
placentální site, místo trofoblastický Tumor
Placental site trofoblastový tumor
plíce hypoplazie
Hypoplázie plic
sekvestrace
Lobární sekvestrace
Podkožní emfyzém kongenitální
Kongenitální lobární emfyzém
pohlavní, genitální systém
Vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí a poruchy somatosexuálního vývoje
polydaktylie
Anomálie prstů
polysyndaktylie
Anomálie prstů
porucha, poruchy somatosexuální
Somatosexuální poruchy
Potterové facies, obličej
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
sekvence
Kongenitální tubulární dysgeneze ledvin (RTD)
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
pseudohermaphroditismus femininus
Pseudohermafroditismus femininus
masculinus
Pseudohermafroditismus masculinus
pupečník
Komplikace monochoriální monoamniální gravidity
R
rektum atresie
Anorektální malformace
malformace
Anorektální malformace
renkulizace
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
respirační systém
Vývojové vady respiračního traktu
ret, rtu rozštěp
Rozštěp rtu a patra
Rhachischisis
Rhachischisis posterior (myeloschíza)
Rokitanski-Küster-Hauser syndrom
rozštěp
Rozštěp rtu a patra
rubeola
Rubeola
S
sekvence Pierre - Robinova
Pierre Robinova sekvence
Potterové
Kongenitální tubulární dysgeneze ledvin (RTD)
Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
sekvestrace plíce
Lobární sekvestrace
septum atrioventrikulární defekt
Defekty AV septa
komorový/é defekt
Defekty septa komor
síňový/é defekt
Defekty septa síní
sirenomelie
Sirenomelie
situs ambiguus
Anomálie polohy srdce
inversus
Anomálie polohy srdce
solitus
Anomálie polohy srdce
somatosexuální porucha, poruchy
Somatosexuální poruchy
Spina bifida
Spina bifida
srdce
Vrozené vývojové vady srdeční
poloha anomálie
Stenóza jícen, jícnu
Vrozené stenózy jícnu
stopařský palec
Diastrofická dysplázie
střevo atresie
Atrézie
malrotace
Malrotace střeva
Syfilis, lues
Syfilis
syndactylie
Anomálie prstů
syndrom amnion, amniální pruhy
Malformace končetin způsobené amniálními pruhy
Syndrom amniálních pruhů
Di Georgeův syndrom
Di Georgův syndrom
Vrozené vývojové vady srdeční
Holt-Oram (ruka-srdce)
Malformace končetin
hypoplazie levý/á/é srdce kaudální regrese Klinefelterův
Klinefelterův syndrom
Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem
m. Down
Defekty AV septa
Downův syndrom
Vrozené vývojové vady srdeční
Vývojové vady centrálního nervového systému
Rokitanski-Küster-Hauser
Vrozené vývojové vady vnitřního genitálu
Smith Lemli Opitz
Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS)
TAR, trombocytopenie, absence radia
Malformace končetin
testikulární feminizace
Syndrom necitlivosti na androgeny, syndrom testikulární feminizace, XY ženy
Trisomie 13, Patauův syndrom
Patauův syndrom
Vrozené vývojové vady srdeční
Vývojové vady centrálního nervového systému
Trisomie 18, Edwardsův syndrom
Atrézie
Edwardsův syndrom
Omfalokéla
Vrozené vývojové vady srdeční
Vývojové vady centrálního nervového systému
Turnerův
Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem
Turnerův syndrom
Vrozené vývojové vady srdeční
systém pohlavní, genitální
Vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí a poruchy somatosexuálního vývoje
T
Teratom sacrococcygeální
Sakrokokcygeální teratom
tetralogie Fallot
thoracopagus
Duplicitas symmetros
thymus hypoplazie
Di Georgův syndrom
Toxoplasmosis
Toxoplazmóza
transposice penis
Vrozené vývojové vady penisu a skrota
triploidie
Triploidie
trojčata
Trojčata
truncus arteriosus communis
Tumor kongenitální
Vrozené nádory
placentální site, místo trofoblastický
Placental site trofoblastový tumor
ú
ústní dutina, dutiny
Dutina ústní a patro
V
VACTERL asociace
VACTERL asociace
venózní anomálie
Anomálie žilního návratu
vulva ageneze
Vrozené vývojové vady vulvy
Ž
žaludek
Vrozené vývojové vady žaludku