Pathology
Images
Atlas dermatopatologie
Josef Feit, Hana Jedličková, Günter Burg, Luděk Matyska, Spasoje Radovanovic et al.
Obsah
Dynamický obsah

Atlas dermatopatologie

Úvod

Jak používat tento atlas

Podmínky používání atlasu

Co je třeba k užívání tohoto atlasu

Technické informace o přípravě atlasu

Hardware

Software

Návod k používání a ovládání atlasu

Pohyb mezi stránkami atlasu

Ovládání obrázků

Virtuální mikroskop

Obrázková loga

Problémy

Netscape

Microsoft Internet Explorer

Demonstrace některých obrazů

Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie

Literatura

Literatura použitá při přípravě atlasu

Podpora atlasu

Podpora atlasu

Kožní biopsie

Anatomie kůže

Epidermis

Oblast bazální membrány (junkce)

Dermis

Podkožní tuk

Funkce kůže

Terminologie

Další termíny

Speciální barvení

Vyšetření polarizačním mikroskopem

Imunofluorescence

Přímá imunofluorescence

Pemphigus vulgaris a jeho varianty (fluorescence)

Bulózní pemfigoid (imunofluorescence)

Pemphigoid (herpes) gestationis (imunofluorescence)

Dermatitis herpetiformis Duhring (imunofluorescence)

Lupus erythematosus (SLE, CCLE a SCLE); (imunofluorescence)

Sharpův syndrom

Lichen ruber planus (imunofluorescence)

Vaskulitis imunokomplexového typu (imunofluorescence)

Porphyria cutanea tarda (PCT) a hepatopatie

Nepřímá imunofluorescence

Antinukleární protilátky (ANA)

Endomysiální protilátky

Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA)

Nenádorové kožní choroby

Poruchy epidermis

Ichthyosis

Ichthyosis vulgaris

Ichthyosis lamellaris

X-linked ichthyosis

Epidermolytická hyperkeratóza (bulózní kongenitální ichthyosiformní erytrodermie)

Ichthyosis acquisita

Keratosis palmoplantaris, palmoplantar keratoderma

Ektodermální dysplázie

Psoriasis, psoriasis vulgaris

Psoriatická erytrodermie

Palmoplantární psoriáza a pustulózní psoriáza palmoplantární

Generalizovaná pustulární psoriáza (Zumbusch)

Lingua geographica

Psoriatiformní keratóza

Infantilní akropustulóza

Darierova choroba

Porokeratosis

Acrokeratoelastoidosis

Pityriasis rubra pilaris

Glukagonomový syndrom

Acrodermatitis enteropathica

Puchýřnaté choroby

Klasifikace

Impetigo

Staphylococcal scalded skin syndrom

Subkorneální pustulóza Sneddon-Wilkinson

Peeling skin syndrom, syndrom olupující se kůže

Akutní generalizovaná exanthematózní pustulóza (AGEP)

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vegetans

Novorozenecký pemphigus

Pemphigus erythematosus Senear-Usher

Pemphigus foliaceus

Paraneoplastický pemfigus

IgA pemphigus

Hailey-Hailey (familiární benigní pemfigus)

Groverova choroba

Herpes zoster, varicella, Herpes simplex

Herpes simplex

Eczema herpeticatum Kaposi Juliusberg

Herpes zoster, varicella

Bulózní pemfigoid

Jizvící pemfigoid

Pemphigoid (herpes) gestationis

Porphyria cutanea tarda

Pseudoporphyrie

Bulla při diabetu

Dermatitis herpetiformis Duhring

IgA lineární dermatóza

Erythema multiforme

Toxická epidermální nekrolýza Lyell

Stevens Johnsonův syndrom

Graft versus host reakce

Epidermolysis bullosa

Epidermolysis bullosa dystrophica

Epidermolysis bullosa acquisita

Arteficiální štěrbiny v blízkosti bazaliomu

Alergická kontaktní dermatitida, akutní

Dyshidrotická dermatitis

Atopický ekzém (dermatitis atopica)

Subakutní a chronická ekzém dermatitis

Mikrobiální ekzém

Granuloma gluteale infantum

Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, akutní

Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, chronická

Seborhoická dermatitis

Pityriasis amiantacea

Změny způsobené mechanickými faktory (škrábání, otlak)

Lichen simplex

Strophulus

Prurigo gestationis

Prurigo nodularis

Prurigo senilis

Atopická dermatitis

Picker's nodule

Exkoriace

Granuloma fissuratum

Chronický otlak (kyčel)

Amputační pahýl

Tlaková nekróza

Tyloma, mozol

Clavus

Morsicatio buccarum

Převážně perivaskulární infiltráty horního koria

Pityriasis lichenoides Mucha Habermann

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

Pityriasis lichenoides chronica

Pityriasis rosea Gibert

Difuzní zánětlivá infiltrace horního koria

Lichen ruber planus

Lichen verrucosus (hypertrophicus)

Lichen ruber, vezikulární

Lichen planopilaris

Lichen planus like keratosis (benigní lichenoidní keratóza)

Lichenoidní polékové reakce

Lichen nitidus

Lichen striatus

Erythema dyschromicum perstans

Poikilodermie Rothmund Thomson

Poikiloderma vasculare atrophicans

Infiltrace horního a hlubokého koria

Erythema annulare centrifugum (erythema figuratum)

Erythema gyratum repens

Lymfocytární infiltrát kůže Jessner-Kanof

Urticaria

Pruriginózní urtikariální papuly a plaky při těhotenství (PUPPP)

Wellsův syndrom

Hypereosinofilní syndrom

Granuloma faciei eosinophilicum

Erythema elevatum diutinum

Sweetův syndrom

Behcetova choroba

Pyoderma gangrenosum

Granulomatózní záněty

Granuloma annulare

Hluboké granuloma annulare

Granuloma multiforme

Anulární elastolytický granulom

Necrobiosis lipoidica

Granulomatosis disciformis Miescher

Nodózní revmatizmus

Chondrodermatitis nodularis chronica helicis

Polychondritis recurrens

Sarkoidóza

Erythema induratum Bazin

Granulomatózní procesy kolem cizích těles

Silikonový granulom

Nemoc kočičího škrábnutí

Cheilitis granulomatosa Miescher Melkerson Rosenthal

Intersticiální granulomatózní dermatitis

Crohnova nemoc, kožní projevy

Regrese a záněty postihující vazivo

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes, akutní

Akutní novorozenecký lupus erythematodes

Lupus erythematodes, subakutní

Lupus erythematodes, chronický

Lupus erythematodes profundus

Dermatomyositis

Osteoarthritis, Heberdenovy uzly

Sklerodermie, morphea

Celková sklerodermie

Lokalizovaná sklerodermie, morphea

Lichen sclerosus et atrophicus

Pachydermoperiostosis

Eosinofilní fasciitis

Fibromatóza

Infantilní digitální fibromatóza (inclusion body fibromatosis)

Intravaskulární fasciitis

Desmoidní fibromatóza, desmoid

Striae distensae

Kožní transplantát

Perforující kolagenóza

Poruchy elastických vláken

Anetodermie

Elastolýza střední oblasti dermis (mid dermal elastolysis)

Solární degenerace elastiky koria

Pseudoxanthoma elasticum

Fokální lineární elastóza

Elastosis perforans serpiginosa

Vaskulitidy

Leukocytoklastická vaskulitis

Jiné vaskulitidy

Polyarteritis nodosa

Eosinofilická vaskulitis

Syndrom Churg-Strauss(ová)

Wegenerova granulomatóza

Thrombangiitis obliterans (Bürger)

Livedo vaskulitis

Disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)

Obrovskobuněčná arteritis Hortonova (temporální)

Purpura

Trombotická trombocytopenická purpura Moschowitz

Urtikariální vaskulitis

Vasculitis a mykotická sepse

Chronická venózní insuficience

Žilní varixy

Ulcus cruris

Superficiální trombóza

Superficiální tromboflebitis

Cutis marmorata, livedo reticularis, livedo racemosa

Kryoglobulinemie

Kryoglobulinemie při monoklonální gamapatii

Smíšená kryoglobulinémie

Acrocyanosis

Maligní atrofická papulóza Degos

Lymfedém

Lymphangitis

Akutní lymfangitis

Sklerozující lymfangitis penisu

Panikulitidy

Erythema nodosum

Panniculitis arteficialis (factitia)

Kalcifikující panikulitis

Chladová panikulitis

Eosinofilní panikulitis

Lipomembranózní panikulitis

Traumatická panikulitis

Panikulitis po steroidech

Pankreatická panikulitis

Další panikulitidy

Hromadění cizorodých materiálů v dermis

Amyloidóza

Systémová amyloidóza

Mucinózy

Generalizovaný myxedem

Pretibiální myxedem

Retikulární erythematózní mucinóza (REM)

Papulární mucinóza, lichen myxedematosus

Skleredém

Skleromyxedém

Myxom

Myxoidní cysta prstu

Depozita kalcia v dermis

Chronická dermatomyositis

Subepidermální kalcifikující uzlík

Calcinosis scroti

Tumoriformní kalcinóza

Kalcifylaxe

Dystrofické dermální kalcifikace

Osteom kožní

Progresivní oseózní heteroplázie

Dna, arthritis uratica

Hemosiderin

Tetováž

Amalgamová tetováž

Argyrosis

Pigmentace titanem

Depozita kortikosteroidů v dermis

Ochronóza

Milium colloidale

Podkožní emfyzém

Nádorové infiltrace dermis

Urticaria pigmentosa

Histiocytosis X, histiocytóza z Langerhansových buněk

Metastatická infiltrace dermis

Pagetův karcinom mammy

Extramamární Pagetova choroba

Šíření adenokarcinomu střeva do kůže

Bakteriální, mykotická a parazitární onemocnění

Bakteriální záněty s převahou hnisavých procesů, pyodermie

Erozivní pustulóza hlavy

Erysipelas (růže)

Sepse bakteriální

Erysipeloid

Ecthyma

Orf

Angulus infectiosus

Afta

Flegmóna, gangréna

Erythrasma

Fokální plantární keratolýza

Borelióza

Erythema chronicum migrans

Borreliosis (acrodermatitis chronica atrophicans)

Adnátní listerióza

Pseudomonádové infekce nehtů

Acidorezistentní bakterie, aktinomycety

Tuberkulóza kůže

Scrofuloderma

Lupus vulgaris

Reakce na BCG vakcinaci a testech na sensitivitu

Papulonekrotický tuberkulid

Atypické mykobakteriózy

Lepra

Aktinomykóza

Madurská noha

Rhinosklerom

Francisella tularensis, tularemie

Mykotická onemocnění

Povrchové mykózy

Kandidóza

Tinea nigra

Dermatophyta

Folikulární mykóza

Hluboké mykózy

Cryptococcosis

Sporotrichosis

Mykózy nehtů

Paronychia candidomycetica

Parazitární onemocnění

Leishmaniasis

Demodicosis, Demodecidosis

Scabies

Larva migrans

Myiasis

Tungiasis

Pediculosis capitis

Pediculosis pubis

Pediculosis corporis

Cheyletielosis

Reakce na pokousání hmyzem

Klíště

Trombicula autumnalis, sametka podzimní

Poranění zvířaty

Reakce na pokousání netopýrem

Poranění trnuchou (rejnok)

Hand, foot and mouth disease

Gianotti Crostiho syndrom

Poruchy postihující vlasové folikuly

Acne vulgaris

Rosacea

Dermatitis perioralis

Lupus miliaris disseminatus faciei

Alopecie

Alopecia areata

Difusní alopecie

Defluvium

Pseudopelade Brocq

Alopecie u chronického lupus erythematodes

Folikulární mucinóza (alopecia mucinosa)

Primární folikulární mucinóza

Sekundární folikulární mucinóza při mycosis fungoides

Alopecia androgenica

Trichotillomanie

Trakční alopecie

Další choroby vlasových folikulů

Hnisavá folikulitis

Foliculitis keloidalis nuchae

Folliculitis decalvans, folliculitis abscedens et suffodiens, tufted hair folliculitis

Ostiofolikulitis (superficiální folikulitis)

Perforující folikulitis

Eosinofilní pustulární folikulitis, eosinofilní pustulosis

Eosinofilní pustulosis Ofuji

Keratosis pilaris

Lichen spinulosus

Trichostasis spinulosa

Ulerythema ophryogenes

Pili recurvati

Tufted hair

Plica polonica

Cutis verticis gyrata

Fox-Fordyce syndrome

Poruchy nehtů

Posttraumatická onycholýza

Psoriatická onycholýza

Onychoschisis

Onychogryphosis

Onychofágie

Pterygium unguis

Unguis incarnatus

Foveolae unguis

Leuconychia striata

Melanonychia striata

Syndrom Laugier Hunziker

Twenty nail dystrophy

Poruchy postihující potní žlázky

Hidradenitis axillaris (suppurativa)

Ekrinní hidradenitis s neutrofily palmoplantární

Ekrinní hidradenitis s neutrofily při chemotherapii

Miliaria

Nekrózy ekrinních potních žlázek

Myoklonická epilepsie

Světlobuněčná metaplázie vývodů ekrinních žlázek

Syringomucinózní metaplázie

Hlenová metaplázie

Hyperplasie potních žlázek

Postižení kůže zevními vlivy

Jizva

Cauterisatio (poleptání)

Combustio (spáleniny)

Congelatio

Livedo e calore, erythema ab igne

Dermatitis artefacta

Arteficiální dermatitis, způsobená sprejem

Hematom

Radiodermatitis

Radiodermatitis akutní

Radiodermatitis chronická

Fototoxické a fotoalergické reakce

Berloque dermatitis

Syndrom Favre-Racouchot

Poškození kůže slunečním zářením

Poruchy metabolismu a výživy

Pelagra

Rachitis, avitaminóza D

Scorbut, avitaminóza C

Polékové reakce

Lichenoidní polékové reakce

Poléková reakce ekzematoidního typu

Poléková reakce multiformního typu

Fixní poléková reakce

Toxoalergická léková reakce

Vesikulární poléková reakce

Pustulární léková reakce

Folikulitis při terapii inhibitory EGFR

Therapie antagonisty TNF-α

Terapie inhibitory tyrosinkinázy

Nekrotizující polékové reakce

Jiné polékové reakce

Kumarinová nekróza, krvácení po kumarinu

Strie po dlouhodobé léčbě kortikosteroidy

Kožní organoidní névy a malformace

Nevus sebaceus (Jadassohn)

Epidermální névus

Ichthyosis hystrix (rozsáhlý lineární epidermální névus)

Inflammatorní lineární verukosní epidermální névus (ILVEN)

Nevus comedonicus

Familiární dyskeratotické komedony

White sponge névus ústní sliznice

Nevus lipomatosus

Nevus collagenicus

Fibrózní hamartom dětského věku

Aplasia cutis congenita

Poruchy melaninové pigmentace

Vitiligo

Hypomelanosis guttata

Pityriasis alba

Albinismus

Melasma, chloasma

Piha, ephelis

Melanocytární makula rtu nebo genitálu

Syndrom Dowling-Degos, retikulární pigmentovaná dermatóza Degos

Notalgia paresthetica

Melanodermatitis toxica, melanosis Riehl

Incontinentia pigmenti

Nevus achromicus

Jiné léze

Fistula, sinus

Kožní nádory

Diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory

Benigní nádory epidermis

Seborhoická veruka (seborhoická keratóza)

Melanoakantom

Dermatosis papulosa nigra

Lentigo solaris

Ink-spot lentigo

PUVA lentigo

Beckerův névus (melanóza)

Stucco keratosis

Acrokeratosis verruciformis Hopf

Hyperkeratosis lenticularis perstans Flegel

Splývající a retikulární papilomatóza

Acanthosis nigricans

Keratotické procesy

Mnohočetné drobné prstovité keratózy

Postiradiační hyperkeratózy

Drobné agregované keratózy

Vosková dermatóza (waxy dermatosis)

Warty dyskeratom (solitární m. Darier)

Akantolytický akantom

Verukózní afekce způsobené papilomaviry (HPV)

Verruca vulgaris

Verruca filiformis

Verruca plantaris

Verruca plana

Epidermodysplasia verruciformis

Condyloma acuminatum

Fokální epiteliální hyperplázie Heck, multifokální papilomavirová epiteliální hyperplázie (MPVEH)

Hirsutes papillares

Bowenoidní papulóza genitálu

Invertovaná folikulární keratóza

Molluscum contagiosum

Arzénová keratóza

Velkobuněčný akantom

Epidermolytický akantom

Knuckle pads

Keratoakantom

Světlobuněčný akantom

Světlobuněčná papulóza

Pseudoepiteliomatózní hyperplázie

Folikulární indukce

Sebaceózní indukce

Maligní nádory epidermis

Solární keratóza

Aktinická cheilitis

Bowenův intraepidermální karcinom

Bowenova choroba, pagetoidní

Queyratova choroba

Vulvární intraepiteliální neoplasie (VIN III.)

Dysplasie/in situ karcinom z bazaloidních buněk

Cornu cutaneum

Trichilemální cornu cutaneum

Bazaliom

Metatypický karcinom (spinobazocelulární)

Spinocelulární karcinom

Verukózní karcinom

Obrovské kondylomy Buschke-Loewenstein

Basaloidní, kloakogenní karcinom

Lymfoepiteliomu podobný karcinom kůže

Nádory kožních adnex

Nádory z vlasového folikulu

Névus z vlasového folikulu

Aberantní folikul

Trichofolikulom

Trichoadenom

Dilatovaný porus Winerův

Akantom vlasové pochvy

Trichoepiteliom (superficiální trichoblastom)

Trichoblastom

Desmoplastický trichoepiteliom

Tricholemmom

Desmoplastický tricholemmom

Trichomatricom (pilomatrixom, Malherbův kalcifikující epiteliom)

Trichomatrikální karcinom

Folikulosebaceózní hamartom

Tumor folikulárního infundibula

Trichodiskom, fibrofolikulom

Perifolikulární fibrom

Nádory potních žlázek

Axilární heterotopie mammárních žlázek

Ekrinní névus

Apokrinní névus (hyperplasie)

Ekrinní angiomatózní hamartom

Cylindrom

Spiradenom

Nodulární hidradenom

Cystický nodulární hidradenom

Apokrinní hidradenokarcinom

Syringom

Papilární ekrinní adenom

Apokrinní névus

Anální polyp z mammárních žlázek

Chondroidní syringom, smíšený tumor potní žlázky

Syringocystadenoma papilliferum

Hidradenoma papilliferum

Tubulární apokrinní adenom

Adenom bradavky

Porom

Ekrinní porom

Hidroacanthoma simplex

Dermal duct tumor

Maligní porom, porokarcinom

Syringofibroadenom

Intraepidermální epiteliom Borst Jadassohn

Mikrocystický adnexální karcinom

Adenoidně cystický karcinom

Ekrinní karcinom

Mucinózní karcinom kůže

Fibroadenom

Sebaceózní tumory

Ektopické sebaceózní žlázky

Nevus sebaceus (Jadassohn)

Sebaceózní hyperplázie

Sebaceózní hyperplázie penisu

Sebaceózní adenom

Sebaceom, sebaceózní epiteliom

Syndrom Muir-Torre

Kombinovaný adnexální tumor

Cowdenův syndrom

Mesenchymové nádory

Sklerozující fibrom

Dermatofibrom (histiocytom kůže)

Dermatomyofibrom

Atypický fibroxantom

Dermatofibrosarcoma protuberans

Bednářův tumor, pigmentovaný dermatofibrosarcoma protuberans

Maligní fibrózní histiocytom, pleomorfní sarkom

Obrovskobuněčný fibroblastom

Kožní výrůstky

Fibroepitelový polyp, pendulující fibrom

Nadpočetný prst

Nadpočetná prsní bradavka

Akcesorní tragus

Fibrózní papule nosu (obličeje)

Akrální fibrokeratom

Získaný periunguální fibrokeratom

Vestibulární papuly vulvy

Fokální dermální hypoplázie Golz

Keloid

Lipom

Lipom běžného typu

Vřetenobuněčný a pleomorfní lipom

Lipomatóza

Angiolipom

Angiomyolipom

Liposarkom

Cévní tumory

Benigní cévní tumory

Kapilární hemangiom

Kavernózní hemangiom

Sinusoidální hemangiom

Venózní (cévní) jezírko

Blue rubber bleb nevus syndrome

Naevus simplex

Nevus flammeus

Arteriovenózní malformace, angiomatóza

Venózní malformace

Cutis marmorata teleangiectatica

Angioma serpiginosum

Teleangiektasie (povrchové hemangiomy) v terénu solární degenerace elastiky

Kongenitální teleangiectatický erythém (Bloom syndrom)

Osler Weber Rendu hereditární hemorhagická telangiektázie

Vřetenobuněčný hemangiom

Angiokeratom

Granulační tkáň

Intravaskulární hemangiom Massonův

Granuloma pyogenicum

Senilní hemangiomy

Získaný tufted hemangiom

Mikrovenulární hemangiom

Verukózní hemangiom

Targetoidní hemosiderotický hemangiom

Nevus araneus

Akrální arteriovenózní hemangiom

Cherry hemangiom

Epiteloidní hemangiom (angiolymfoidní hyperplázie)

Kimurova choroba

Bacilární angiomatóza (Rochalimea granulom)

Acroangiodermatitis

Nevus anemicus

Nodi hemorrhoidales

Dilatovaná céva

Cévní tumory o hraniční malignitě

Epiteloidní hemangioendoteliom

Retiformní hemangioendoteliom

Kaposiformní hemangioendoteliom

Maligní cévní tumory

Dabska tumor (papilární hemangioendoteliom)

Kaposiho sarkom

Angiosarkom

Tumory lymfatických cév

Lymfangiom

Glomus tumor

Glomangiom

Hemangiopericytom

Nádory z hladkého svalstva

Leiomyom z m. arrector pili

Nádory z hladkého svalu arteriol

Nádory z hladkého svalu tunica dartos

Leiomyosarkom

Rhabdomyom, rhabdomyomatózní mesenchymální hamartom

Adenoma (angiofibroma) sebaceum Pringle

Papuly penisu (pearly penile papules)

Histiocytární tumory a proliferace

Xanthom

Juvenilní xantogranulom

Nekrobiotický xantogranulom

Retikulohistiocytom

Benigní histiocytóza hlavy

Obrovskobuněčný tumor šlachové pochvy

Obrovskobuněčný tumor měkkých tkání nebo kůže

Histiocytární sarkom

Neurogenní nádory

Benigní neurogenní nádory

Neurofibrom

Recklinghausenova choroba

Schwannom (neurilemmom)

Traumatický neurom

Neurohamartom

Neurothekeom

Nádor z granulárních buněk, myoblastický myom, Abrikosovův tumor

Maligní neurogenní nádory

Epiteloidní sarkom

Lymfomy

WHO klasifikace kožních lymfomů

Pseudolymfom, lymfocytom

Pseudolymfom B

Pseudolymfom T

Kožní lymfoproliferativní infiltráty jiné než lymfomy

Reakce na hmyzí bodnutí

Sinusová histiocytóza s masivní lymphadenopatií Rosai-Dorfman

Leishmaniasis

Angioimunoblastická lymfadenopatie

Kožní projevy u uzlinových maligních lymfomů

T lymfomy

Small plaque parapsoriasis

Parapsoriasis large plaque

Mycosis fungoides

Folikulotropní mycosis fungoides

Granulomatózní slack skin

Pagetoidní retikulóza Worringer Kolopp

Sézaryho syndrom

CD 30+ T lymfoproliferativní kožní poruchy

Lymfomatoidní papulóza

Anaplastický velkobuněčný lymfom T

Podkožní panniculitis-like alpha/beta T lymfom

Primární kožní periferní T lymfom, blíže nespecifikovaný

CD8 pozitivní T lymfom (cytotoxický)

T kožní lymfomy s receptory typu gama/delta

Pleomorfní T lymfom z malých a středně velkých lymfocytů

NK lymfom (CD56+)

T lymfom/leukemie dospělých (Adult T cell lymphoma)

Syringolymfoidní hyperplázie s alopecií

Pleomorfní T lymfom ze středních a velkých buněk (HTLV-1 +/-)

Juvenilní granulomatózní kožní T lymfom

Lymfom T, bohatý na B lymfocyty

Angiocentrický a angiodestruktivní lymfom

T zónový lymfom, Lennert and Mohri

Intravaskulární T lymfom

B lymfomy

Folikulární lymfom

Sekundární infiltrace kůže u uzlinového folikulárního lymfomu

Lymfom marginální zóny

Kožní imunocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny

Kožní plasmocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny

Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom

Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom postihující dolní končetiny (leg type)

Difuzní kožní velkobuněčný B lymfom, jiný než končetinový

B lymfom bohatý na T lymfocyty

Intravaskulární B lymfom

Lymfoblastický lymfom B

Lymfomatoidní granulomatóza (Liebow)

Lymfatická leukemie B

Mantle cell lymfom, lymfom z plášťových buněk

Burkittův lymfom

Akutní hematopoetické malignity

Blastický NK lymfom CD4+/CD56+ (hematodermic neoplasm)

Prekursorová lymphoblastická leukemie/lymfom

Prekursorová lymfoblastická B leukemie/lymfom

Prekursorová lymphoblastická T leukemie/lymfom

Hodgkinova choroba

Kožní infiltráty u granulocytárních leukemií

Akutní myeloická leukemie, AML

Myelosarkom

Chlorom

Melanocytární tumory

Melanocytární névus

Melanocytární névus běžného typu

Lentigo simplex

Junkční melanocytární névus

Smíšený melanocytární névus

Intradermální melanocytární névus

Nevus spilus

Névus z balonových melanocytů

Halo névus

Melanocytární névus s klonální melanocytární proliferací

Ekzematizovaný melanocytární névus

Rekurentní melanocytární névus

Melanocytární névus na kožním štěpu

Melanocytární névus u těhotných

Obrovský melanocytární névus

Névus hluboko penetrující (deep penetrating)

Névus Spitzové

BAP-1 negativní melanocytární névus

Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed)

Modrý névus

Modrý névus běžného typu z dendritických melanocytů

Modrý névus celulární

Zvláštní formy modrého névu

Kombinovaný névus

Melanocytární névus spojivky

Melanom

Lentigo maligna

Lentigo maligna melanom

Intraepidermální melanom (melanom in situ)

Povrchově se šířící melanom, SSM

Povrchově se šířící melanom s vertikálním růstem

Nodulární melanom

Névoidní melanom

Akrolentiginózní a slizniční melanom

Melanom ex nevo

Melanom z balonových melanocytů

Malobuněčný melanom

Desmoplastický melanom

Melanom v kongenitálním névu, dítě 6 let

Melanom spojivky

Metastáza melanomu

Karcinom z Merkelových buněk

Cysty kůže a podkoží

Cysty s epiteliální výstelkou

Cysty s výstelkou epidermálního typu

Epidermální cysta

Epidermální cysta kombinovaná s infekcí HPV

Epidermální verukózní cysta kombinovaná s infekcí HPV

Epidermální inkluzní cysta

Cysta z vlasové matrix

Epidermální proliferující cysta

Trichilemální cysta

Proliferující trichilemální cysta

Dermoidální cysta

Cystický teratom

Cystický teratom ovaria

Pigmentovaná folikulární cysta

Steatocystoma multiplex

Kožní keratocysta

Cysta z tělesného ochlupení (vellus hair cyst)

Cystis colli mediana, cysta thyreoglosálního duktu

Obrovské komedo

Milium

Preaurikulární sinus (jamka)

Thymická cysta

Bronchogenní cysta

Branchiální cysta

Kožní cysta dolních končetin s cylindrickou výstelkou s řasinkami

Hlenová a ciliární cysta vulvy

Gartnerova cysta

Endometriosis

Cystis raphe mediana

Hidrocystom

Ekrinní hidrocystom

Apokrinní hidrocystom (a papilární varianta)

Apokrinní cystadenom (papilární)

Neepiteliální cysty, pseudocysty

Ganglion, synoviální cysta

Digitální mucinózní pseudocysta

Mukokele

Sinus pilonidalis

Pseudocysta ušního boltce

Parazitární cysta

Léze měkkých tkání

Některé léze dutiny ústní

Dermatovenerologie

Syfilis, lues

Gonorrhea

Trichomonas vaginalis

Pathologie předkožky, phimosis, balanitis

Balanitis

Balanitis plasmocellularis Zoon

Balanitis circinata

Phimosis, paraphimosis, frenulum breve, hypospadie a jiné léze penisu

Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga

Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga

Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa

Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa

Sbírka histologických preparátů dr. Ram Chandra Adhikari

Sbírka histologických preparátů kožních infekcí dr. Ram Chandra Adhikari