Pathology
Images
Atlas dermatopatologie
Josef Feit, Hana Jedličková, Günter Burg, Luděk Matyska, Spasoje Radovanovic et al.
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Literatura
+ Literatura použitá při přípravě atlasu
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Kožní biopsie
+ Anatomie kůže
+ Epidermis
+ Oblast bazální membrány (junkce)
+ Dermis
+ Podkožní tuk
+ Funkce kůže
+ Terminologie
+ Další termíny
+ Speciální barvení
+ Vyšetření polarizačním mikroskopem
+ Imunofluorescence
+ Přímá imunofluorescence
+ Pemphigus vulgaris a jeho varianty (fluorescence)
+ Bulózní pemfigoid (imunofluorescence)
+ Pemphigoid (herpes) gestationis (imunofluorescence)
+ Dermatitis herpetiformis Duhring (imunofluorescence)
+ Lupus erythematosus (SLE, CCLE a SCLE); (imunofluorescence)
+ Sharpův syndrom
+ Lichen ruber planus (imunofluorescence)
+ Vaskulitis imunokomplexového typu (imunofluorescence)
+ Porphyria cutanea tarda (PCT) a hepatopatie
+ Nepřímá imunofluorescence
+ Antinukleární protilátky (ANA)
+ Endomysiální protilátky
+ Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA)
+ Nenádorové kožní choroby
+ Poruchy epidermis
+ Ichthyosis
+ Ichthyosis vulgaris
+ Ichthyosis lamellaris
+ X-linked ichthyosis
+ Epidermolytická hyperkeratóza (bulózní kongenitální ichthyosiformní erytrodermie)
+ Ichthyosis acquisita
+ Keratosis palmoplantaris, palmoplantar keratoderma
+ Ektodermální dysplázie
+ Psoriasis, psoriasis vulgaris
+ Psoriatická erytrodermie
+ Palmoplantární psoriáza a pustulózní psoriáza palmoplantární
+ Generalizovaná pustulární psoriáza (Zumbusch)
+ Lingua geographica
+ Psoriatiformní keratóza
+ Infantilní akropustulóza
+ Darierova choroba
+ Porokeratosis
+ Acrokeratoelastoidosis
+ Pityriasis rubra pilaris
+ Glukagonomový syndrom
+ Acrodermatitis enteropathica
+ Puchýřnaté choroby
+ Klasifikace
+ Impetigo
+ Staphylococcal scalded skin syndrom
+ Subkorneální pustulóza Sneddon-Wilkinson
+ Peeling skin syndrom, syndrom olupující se kůže
+ Akutní generalizovaná exanthematózní pustulóza (AGEP)
+ Pemphigus vulgaris
+ Pemphigus vegetans
+ Novorozenecký pemphigus
+ Pemphigus erythematosus Senear-Usher
+ Pemphigus foliaceus
+ Paraneoplastický pemfigus
+ IgA pemphigus
+ Hailey-Hailey (familiární benigní pemfigus)
+ Groverova choroba
+ Herpes zoster, varicella, Herpes simplex
+ Herpes simplex
+ Eczema herpeticatum Kaposi Juliusberg
+ Herpes zoster, varicella
+ Bulózní pemfigoid
+ Jizvící pemfigoid
+ Pemphigoid (herpes) gestationis
+ Porphyria cutanea tarda
+ Pseudoporphyrie
+ Bulla při diabetu
+ Dermatitis herpetiformis Duhring
+ IgA lineární dermatóza
+ Erythema multiforme
+ Toxická epidermální nekrolýza Lyell
+ Stevens Johnsonův syndrom
+ Graft versus host reakce
+ Epidermolysis bullosa
+ Epidermolysis bullosa dystrophica
+ Epidermolysis bullosa acquisita
+ Arteficiální štěrbiny v blízkosti bazaliomu
+ Alergická kontaktní dermatitida, akutní
+ Dyshidrotická dermatitis
+ Atopický ekzém (dermatitis atopica)
+ Subakutní a chronická ekzém dermatitis
+ Mikrobiální ekzém
+ Granuloma gluteale infantum
+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, akutní
+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, chronická
+ Seborhoická dermatitis
+ Pityriasis amiantacea
+ Změny způsobené mechanickými faktory (škrábání, otlak)
+ Lichen simplex
+ Strophulus
+ Prurigo gestationis
+ Prurigo nodularis
+ Prurigo senilis
+ Atopická dermatitis
+ Picker's nodule
+ Exkoriace
+ Granuloma fissuratum
+ Chronický otlak (kyčel)
+ Amputační pahýl
+ Tlaková nekróza
+ Tyloma, mozol
+ Clavus
+ Morsicatio buccarum
+ Převážně perivaskulární infiltráty horního koria
+ Pityriasis lichenoides Mucha Habermann
+ Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
+ Pityriasis lichenoides chronica
+ Pityriasis rosea Gibert
+ Difuzní zánětlivá infiltrace horního koria
+ Lichen ruber planus
+ Lichen verrucosus (hypertrophicus)
+ Lichen ruber, vezikulární
+ Lichen planopilaris
+ Lichen planus like keratosis (benigní lichenoidní keratóza)
+ Lichenoidní polékové reakce
+ Lichen nitidus
+ Lichen striatus
+ Erythema dyschromicum perstans
+ Poikilodermie Rothmund Thomson
+ Poikiloderma vasculare atrophicans
+ Infiltrace horního a hlubokého koria
+ Erythema annulare centrifugum (erythema figuratum)
+ Erythema gyratum repens
+ Lymfocytární infiltrát kůže Jessner-Kanof
+ Urticaria
+ Pruriginózní urtikariální papuly a plaky při těhotenství (PUPPP)
+ Wellsův syndrom
+ Hypereosinofilní syndrom
+ Granuloma faciei eosinophilicum
+ Erythema elevatum diutinum
+ Sweetův syndrom
+ Behcetova choroba
+ Pyoderma gangrenosum
+ Granulomatózní záněty
+ Granuloma annulare
+ Hluboké granuloma annulare
+ Granuloma multiforme
+ Anulární elastolytický granulom
+ Necrobiosis lipoidica
+ Granulomatosis disciformis Miescher
+ Nodózní revmatizmus
+ Chondrodermatitis nodularis chronica helicis
+ Polychondritis recurrens
+ Sarkoidóza
+ Erythema induratum Bazin
+ Granulomatózní procesy kolem cizích těles
+ Silikonový granulom
+ Nemoc kočičího škrábnutí
+ Cheilitis granulomatosa Miescher Melkerson Rosenthal
+ Intersticiální granulomatózní dermatitis
+ Crohnova nemoc, kožní projevy
+ Regrese a záněty postihující vazivo
+ Lupus erythematodes
+ Lupus erythematodes, akutní
+ Akutní novorozenecký lupus erythematodes
+ Lupus erythematodes, subakutní
+ Lupus erythematodes, chronický
+ Lupus erythematodes profundus
+ Dermatomyositis
+ Osteoarthritis, Heberdenovy uzly
+ Sklerodermie, morphea
+ Celková sklerodermie
+ Lokalizovaná sklerodermie, morphea
+ Lichen sclerosus et atrophicus
+ Pachydermoperiostosis
+ Eosinofilní fasciitis
+ Fibromatóza
+ Infantilní digitální fibromatóza (inclusion body fibromatosis)
+ Intravaskulární fasciitis
+ Desmoidní fibromatóza, desmoid
+ Striae distensae
+ Kožní transplantát
+ Perforující kolagenóza
+ Poruchy elastických vláken
+ Anetodermie
+ Elastolýza střední oblasti dermis (mid dermal elastolysis)
+ Solární degenerace elastiky koria
+ Pseudoxanthoma elasticum
+ Fokální lineární elastóza
+ Elastosis perforans serpiginosa
+ Vaskulitidy
+ Leukocytoklastická vaskulitis
+ Jiné vaskulitidy
+ Polyarteritis nodosa
+ Eosinofilická vaskulitis
+ Syndrom Churg-Strauss(ová)
+ Wegenerova granulomatóza
+ Thrombangiitis obliterans (Bürger)
+ Livedo vaskulitis
+ Disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
+ Obrovskobuněčná arteritis Hortonova (temporální)
+ Purpura
+ Trombotická trombocytopenická purpura Moschowitz
+ Urtikariální vaskulitis
+ Vasculitis a mykotická sepse
+ Chronická venózní insuficience
+ Žilní varixy
+ Ulcus cruris
+ Superficiální trombóza
+ Superficiální tromboflebitis
+ Cutis marmorata, livedo reticularis, livedo racemosa
+ Kryoglobulinemie
+ Kryoglobulinemie při monoklonální gamapatii
+ Smíšená kryoglobulinémie
+ Acrocyanosis
+ Maligní atrofická papulóza Degos
+ Lymfedém
+ Lymphangitis
+ Akutní lymfangitis
+ Sklerozující lymfangitis penisu
+ Panikulitidy
+ Erythema nodosum
+ Panniculitis arteficialis (factitia)
+ Kalcifikující panikulitis
+ Chladová panikulitis
+ Eosinofilní panikulitis
+ Lipomembranózní panikulitis
+ Traumatická panikulitis
+ Panikulitis po steroidech
+ Pankreatická panikulitis
+ Další panikulitidy
+ Hromadění cizorodých materiálů v dermis
+ Amyloidóza
+ Systémová amyloidóza
+ Mucinózy
+ Generalizovaný myxedem
+ Pretibiální myxedem
+ Retikulární erythematózní mucinóza (REM)
+ Papulární mucinóza, lichen myxedematosus
+ Skleredém
+ Skleromyxedém
+ Myxom
+ Myxoidní cysta prstu
+ Depozita kalcia v dermis
+ Chronická dermatomyositis
+ Subepidermální kalcifikující uzlík
+ Calcinosis scroti
+ Tumoriformní kalcinóza
+ Kalcifylaxe
+ Dystrofické dermální kalcifikace
+ Osteom kožní
+ Progresivní oseózní heteroplázie
+ Dna, arthritis uratica
+ Hemosiderin
+ Tetováž
+ Amalgamová tetováž
+ Argyrosis
+ Pigmentace titanem
+ Depozita kortikosteroidů v dermis
+ Ochronóza
+ Milium colloidale
+ Podkožní emfyzém
+ Nádorové infiltrace dermis
+ Urticaria pigmentosa
+ Histiocytosis X, histiocytóza z Langerhansových buněk
+ Metastatická infiltrace dermis
+ Pagetův karcinom mammy
+ Extramamární Pagetova choroba
+ Šíření adenokarcinomu střeva do kůže
+ Bakteriální, mykotická a parazitární onemocnění
+ Bakteriální záněty s převahou hnisavých procesů, pyodermie
+ Erozivní pustulóza hlavy
+ Erysipelas (růže)
+ Sepse bakteriální
+ Erysipeloid
+ Ecthyma
+ Orf
+ Angulus infectiosus
+ Afta
+ Flegmóna, gangréna
+ Erythrasma
+ Fokální plantární keratolýza
+ Borelióza
+ Erythema chronicum migrans
+ Borreliosis (acrodermatitis chronica atrophicans)
+ Adnátní listerióza
+ Pseudomonádové infekce nehtů
+ Acidorezistentní bakterie, aktinomycety
+ Tuberkulóza kůže
+ Scrofuloderma
+ Lupus vulgaris
+ Reakce na BCG vakcinaci a testech na sensitivitu
+ Papulonekrotický tuberkulid
+ Atypické mykobakteriózy
+ Lepra
+ Aktinomykóza
+ Madurská noha
+ Rhinosklerom
+ Francisella tularensis, tularemie
+ Mykotická onemocnění
+ Povrchové mykózy
+ Kandidóza
+ Tinea nigra
+ Dermatophyta
+ Folikulární mykóza
+ Hluboké mykózy
+ Cryptococcosis
+ Sporotrichosis
+ Mykózy nehtů
+ Paronychia candidomycetica
+ Parazitární onemocnění
+ Leishmaniasis
+ Demodicosis, Demodecidosis
+ Scabies
+ Larva migrans
+ Myiasis
+ Tungiasis
+ Pediculosis capitis
+ Pediculosis pubis
+ Pediculosis corporis
+ Cheyletielosis
+ Reakce na pokousání hmyzem
+ Klíště
+ Trombicula autumnalis, sametka podzimní
+ Poranění zvířaty
+ Reakce na pokousání netopýrem
+ Poranění trnuchou (rejnok)
+ Hand, foot and mouth disease
+ Gianotti Crostiho syndrom
+ Poruchy postihující vlasové folikuly
+ Acne vulgaris
+ Rosacea
+ Dermatitis perioralis
+ Lupus miliaris disseminatus faciei
+ Alopecie
+ Alopecia areata
+ Difusní alopecie
+ Defluvium
+ Pseudopelade Brocq
+ Alopecie u chronického lupus erythematodes
+ Folikulární mucinóza (alopecia mucinosa)
+ Primární folikulární mucinóza
+ Sekundární folikulární mucinóza při mycosis fungoides
+ Alopecia androgenica
+ Trichotillomanie
+ Trakční alopecie
+ Další choroby vlasových folikulů
+ Hnisavá folikulitis
+ Foliculitis keloidalis nuchae
+ Folliculitis decalvans, folliculitis abscedens et suffodiens, tufted hair folliculitis
+ Ostiofolikulitis (superficiální folikulitis)
+ Perforující folikulitis
+ Eosinofilní pustulární folikulitis, eosinofilní pustulosis
+ Eosinofilní pustulosis Ofuji
+ Keratosis pilaris
+ Lichen spinulosus
+ Trichostasis spinulosa
+ Ulerythema ophryogenes
+ Pili recurvati
+ Tufted hair
+ Plica polonica
+ Cutis verticis gyrata
+ Fox-Fordyce syndrome
+ Poruchy nehtů
+ Posttraumatická onycholýza
+ Psoriatická onycholýza
+ Onychoschisis
+ Onychogryphosis
+ Onychofágie
+ Pterygium unguis
+ Unguis incarnatus
+ Foveolae unguis
+ Leuconychia striata
+ Melanonychia striata
+ Syndrom Laugier Hunziker
+ Twenty nail dystrophy
+ Poruchy postihující potní žlázky
+ Hidradenitis axillaris (suppurativa)
+ Ekrinní hidradenitis s neutrofily palmoplantární
+ Ekrinní hidradenitis s neutrofily při chemotherapii
+ Miliaria
+ Nekrózy ekrinních potních žlázek
+ Myoklonická epilepsie
+ Světlobuněčná metaplázie vývodů ekrinních žlázek
+ Syringomucinózní metaplázie
+ Hlenová metaplázie
+ Hyperplasie potních žlázek
+ Postižení kůže zevními vlivy
+ Jizva
+ Cauterisatio (poleptání)
+ Combustio (spáleniny)
+ Congelatio
+ Livedo e calore, erythema ab igne
+ Dermatitis artefacta
+ Arteficiální dermatitis, způsobená sprejem
+ Hematom
+ Radiodermatitis
+ Radiodermatitis akutní
+ Radiodermatitis chronická
+ Fototoxické a fotoalergické reakce
+ Berloque dermatitis
+ Syndrom Favre-Racouchot
+ Poškození kůže slunečním zářením
+ Poruchy metabolismu a výživy
+ Pelagra
+ Rachitis, avitaminóza D
+ Scorbut, avitaminóza C
+ Polékové reakce
+ Lichenoidní polékové reakce
+ Poléková reakce ekzematoidního typu
+ Poléková reakce multiformního typu
+ Fixní poléková reakce
+ Toxoalergická léková reakce
+ Vesikulární poléková reakce
+ Pustulární léková reakce
+ Folikulitis při terapii inhibitory EGFR
+ Therapie antagonisty TNF-α
+ Terapie inhibitory tyrosinkinázy
+ Nekrotizující polékové reakce
+ Jiné polékové reakce
+ Kumarinová nekróza, krvácení po kumarinu
+ Strie po dlouhodobé léčbě kortikosteroidy
+ Kožní organoidní névy a malformace
+ Nevus sebaceus (Jadassohn)
+ Epidermální névus
+ Ichthyosis hystrix (rozsáhlý lineární epidermální névus)
+ Inflammatorní lineární verukosní epidermální névus (ILVEN)
+ Nevus comedonicus
+ Familiární dyskeratotické komedony
+ White sponge névus ústní sliznice
+ Nevus lipomatosus
+ Nevus collagenicus
+ Fibrózní hamartom dětského věku
+ Aplasia cutis congenita
+ Poruchy melaninové pigmentace
+ Vitiligo
+ Hypomelanosis guttata
+ Pityriasis alba
+ Albinismus
+ Melasma, chloasma
+ Piha, ephelis
+ Melanocytární makula rtu nebo genitálu
+ Syndrom Dowling-Degos, retikulární pigmentovaná dermatóza Degos
+ Notalgia paresthetica
+ Melanodermatitis toxica, melanosis Riehl
+ Incontinentia pigmenti
+ Nevus achromicus
+ Jiné léze
+ Fistula, sinus
+ Kožní nádory
+ Diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory
+ Benigní nádory epidermis
+ Seborhoická veruka (seborhoická keratóza)
+ Melanoakantom
+ Dermatosis papulosa nigra
+ Lentigo solaris
+ Ink-spot lentigo
+ PUVA lentigo
+ Beckerův névus (melanóza)
+ Stucco keratosis
+ Acrokeratosis verruciformis Hopf
+ Hyperkeratosis lenticularis perstans Flegel
+ Splývající a retikulární papilomatóza
+ Acanthosis nigricans
+ Keratotické procesy
+ Mnohočetné drobné prstovité keratózy
+ Postiradiační hyperkeratózy
+ Drobné agregované keratózy
+ Vosková dermatóza (waxy dermatosis)
+ Warty dyskeratom (solitární m. Darier)
+ Akantolytický akantom
+ Verukózní afekce způsobené papilomaviry (HPV)
+ Verruca vulgaris
+ Verruca filiformis
+ Verruca plantaris
+ Verruca plana
+ Epidermodysplasia verruciformis
+ Condyloma acuminatum
+ Fokální epiteliální hyperplázie Heck, multifokální papilomavirová epiteliální hyperplázie (MPVEH)
+ Hirsutes papillares
+ Bowenoidní papulóza genitálu
+ Invertovaná folikulární keratóza
+ Molluscum contagiosum
+ Arzénová keratóza
+ Velkobuněčný akantom
+ Epidermolytický akantom
+ Knuckle pads
+ Keratoakantom
+ Světlobuněčný akantom
+ Světlobuněčná papulóza
+ Pseudoepiteliomatózní hyperplázie
+ Folikulární indukce
+ Sebaceózní indukce
+ Maligní nádory epidermis
+ Solární keratóza
+ Aktinická cheilitis
+ Bowenův intraepidermální karcinom
+ Bowenova choroba, pagetoidní
+ Queyratova choroba
+ Vulvární intraepiteliální neoplasie (VIN III.)
+ Dysplasie/in situ karcinom z bazaloidních buněk
+ Cornu cutaneum
+ Trichilemální cornu cutaneum
+ Bazaliom
+ Metatypický karcinom (spinobazocelulární)
+ Spinocelulární karcinom
+ Verukózní karcinom
+ Obrovské kondylomy Buschke-Loewenstein
+ Basaloidní, kloakogenní karcinom
+ Lymfoepiteliomu podobný karcinom kůže
+ Nádory kožních adnex
+ Nádory z vlasového folikulu
+ Névus z vlasového folikulu
+ Aberantní folikul
+ Trichofolikulom
+ Trichoadenom
+ Dilatovaný porus Winerův
+ Akantom vlasové pochvy
+ Trichoepiteliom (superficiální trichoblastom)
+ Trichoblastom
+ Desmoplastický trichoepiteliom
+ Tricholemmom
+ Desmoplastický tricholemmom
+ Trichomatricom (pilomatrixom, Malherbův kalcifikující epiteliom)
+ Trichomatrikální karcinom
+ Folikulosebaceózní hamartom
+ Tumor folikulárního infundibula
+ Trichodiskom, fibrofolikulom
+ Perifolikulární fibrom
+ Nádory potních žlázek
+ Axilární heterotopie mammárních žlázek
+ Ekrinní névus
+ Apokrinní névus (hyperplasie)
+ Ekrinní angiomatózní hamartom
+ Cylindrom
+ Spiradenom
+ Nodulární hidradenom
+ Cystický nodulární hidradenom
+ Apokrinní hidradenokarcinom
+ Syringom
+ Papilární ekrinní adenom
+ Apokrinní névus
+ Anální polyp z mammárních žlázek
+ Chondroidní syringom, smíšený tumor potní žlázky
+ Syringocystadenoma papilliferum
+ Hidradenoma papilliferum
+ Tubulární apokrinní adenom
+ Adenom bradavky
+ Porom
+ Ekrinní porom
+ Hidroacanthoma simplex
+ Dermal duct tumor
+ Maligní porom, porokarcinom
+ Syringofibroadenom
+ Intraepidermální epiteliom Borst Jadassohn
+ Mikrocystický adnexální karcinom
+ Adenoidně cystický karcinom
+ Ekrinní karcinom
+ Mucinózní karcinom kůže
+ Fibroadenom
+ Sebaceózní tumory
+ Ektopické sebaceózní žlázky
+ Nevus sebaceus (Jadassohn)
+ Sebaceózní hyperplázie
+ Sebaceózní hyperplázie penisu
+ Sebaceózní adenom
+ Sebaceom, sebaceózní epiteliom
+ Syndrom Muir-Torre
+ Kombinovaný adnexální tumor
+ Cowdenův syndrom
+ Mesenchymové nádory
+ Sklerozující fibrom
+ Dermatofibrom (histiocytom kůže)
+ Dermatomyofibrom
+ Atypický fibroxantom
+ Dermatofibrosarcoma protuberans
+ Bednářův tumor, pigmentovaný dermatofibrosarcoma protuberans
+ Maligní fibrózní histiocytom, pleomorfní sarkom
+ Obrovskobuněčný fibroblastom
+ Kožní výrůstky
+ Fibroepitelový polyp, pendulující fibrom
+ Nadpočetný prst
+ Nadpočetná prsní bradavka
+ Akcesorní tragus
+ Fibrózní papule nosu (obličeje)
+ Akrální fibrokeratom
+ Získaný periunguální fibrokeratom
+ Vestibulární papuly vulvy
+ Fokální dermální hypoplázie Golz
+ Keloid
+ Lipom
+ Lipom běžného typu
+ Vřetenobuněčný a pleomorfní lipom
+ Lipomatóza
+ Angiolipom
+ Angiomyolipom
+ Liposarkom
+ Cévní tumory
+ Benigní cévní tumory
+ Kapilární hemangiom
+ Kavernózní hemangiom
+ Sinusoidální hemangiom
+ Venózní (cévní) jezírko
+ Blue rubber bleb nevus syndrome
+ Naevus simplex
+ Nevus flammeus
+ Arteriovenózní malformace, angiomatóza
+ Venózní malformace
+ Cutis marmorata teleangiectatica
+ Angioma serpiginosum
+ Teleangiektasie (povrchové hemangiomy) v terénu solární degenerace elastiky
+ Kongenitální teleangiektatický erythém (Bloom syndrom)
+ Osler Weber Rendu hereditární hemorhagická telangiektázie
+ Vřetenobuněčný hemangiom
+ Angiokeratom
+ Granulační tkáň
+ Intravaskulární hemangiom Massonův
+ Granuloma pyogenicum
+ Senilní hemangiomy
+ Získaný tufted hemangiom
+ Mikrovenulární hemangiom
+ Verukózní hemangiom
+ Targetoidní hemosiderotický hemangiom
+ Nevus araneus
+ Akrální arteriovenózní hemangiom
+ Cherry hemangiom
+ Epiteloidní hemangiom (angiolymfoidní hyperplázie)
+ Kimurova choroba
+ Bacilární angiomatóza (Rochalimea granulom)
+ Acroangiodermatitis
+ Nevus anemicus
+ Nodi hemorrhoidales
+ Dilatovaná céva
+ Cévní tumory o hraniční malignitě
+ Epiteloidní hemangioendoteliom
+ Retiformní hemangioendoteliom
+ Kaposiformní hemangioendoteliom
+ Maligní cévní tumory
+ Dabska tumor (papilární hemangioendoteliom)
+ Kaposiho sarkom
+ Angiosarkom
+ Tumory lymfatických cév
+ Lymfangiom
+ Glomus tumor
+ Glomangiom
+ Hemangiopericytom
+ Nádory z hladkého svalstva
+ Leiomyom z m. arrector pili
+ Nádory z hladkého svalu arteriol
+ Nádory z hladkého svalu tunica dartos
+ Leiomyosarkom
+ Rhabdomyom, rhabdomyomatózní mesenchymální hamartom
+ Adenoma (angiofibroma) sebaceum Pringle
+ Papuly penisu (pearly penile papules)
+ Histiocytární tumory a proliferace
+ Xanthom
+ Juvenilní xantogranulom
+ Nekrobiotický xantogranulom
+ Retikulohistiocytom
+ Benigní histiocytóza hlavy
+ Obrovskobuněčný tumor šlachové pochvy
+ Obrovskobuněčný tumor měkkých tkání nebo kůže
+ Histiocytární sarkom
+ Neurogenní nádory
+ Benigní neurogenní nádory
+ Neurofibrom
+ Recklinghausenova choroba
+ Schwannom (neurilemmom)
+ Traumatický neurom
+ Neurohamartom
+ Neurothekeom
+ Nádor z granulárních buněk, myoblastický myom, Abrikosovův tumor
+ Maligní neurogenní nádory
+ Epiteloidní sarkom
+ Lymfomy
+ WHO klasifikace kožních lymfomů
+ Pseudolymfom, lymfocytom
+ Pseudolymfom B
+ Pseudolymfom T
+ Kožní lymfoproliferativní infiltráty jiné než lymfomy
+ Reakce na hmyzí bodnutí
+ Sinusová histiocytóza s masivní lymphadenopatií Rosai-Dorfman
+ Leishmaniasis
+ Angioimunoblastická lymfadenopatie
+ Kožní projevy u uzlinových maligních lymfomů
+ T lymfomy
+ Small plaque parapsoriasis
+ Parapsoriasis large plaque
+ Mycosis fungoides
+ Folikulotropní mycosis fungoides
+ Granulomatózní slack skin
+ Pagetoidní retikulóza Worringer Kolopp
+ Sézaryho syndrom
+ CD 30+ T lymfoproliferativní kožní poruchy
+ Lymfomatoidní papulóza
+ Anaplastický velkobuněčný lymfom T
+ Podkožní panniculitis-like alpha/beta T lymfom
+ Primární kožní periferní T lymfom, blíže nespecifikovaný
+ CD8 pozitivní T lymfom (cytotoxický)
+ T kožní lymfomy s receptory typu gama/delta
+ Pleomorfní T lymfom z malých a středně velkých lymfocytů
+ NK lymfom (CD56+)
+ T lymfom/leukemie dospělých (Adult T cell lymphoma)
+ Syringolymfoidní hyperplázie s alopecií
+ Pleomorfní T lymfom ze středních a velkých buněk (HTLV-1 +/-)
+ Juvenilní granulomatózní kožní T lymfom
+ Lymfom T, bohatý na B lymfocyty
+ Angiocentrický a angiodestruktivní lymfom
+ T zónový lymfom, Lennert and Mohri
+ Intravaskulární T lymfom
+ B lymfomy
+ Folikulární lymfom
+ Sekundární infiltrace kůže u uzlinového folikulárního lymfomu
+ Lymfom marginální zóny
+ Kožní imunocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny
+ Kožní plasmocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny
+ Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom
+ Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom postihující dolní končetiny (leg type)
+ Difuzní kožní velkobuněčný B lymfom, jiný než končetinový
+ B lymfom bohatý na T lymfocyty
+ Intravaskulární B lymfom
+ Lymfoblastický lymfom B
+ Lymfomatoidní granulomatóza (Liebow)
+ Lymfatická leukemie B
+ Mantle cell lymfom, lymfom z plášťových buněk
+ Burkittův lymfom
+ Akutní hematopoetické malignity
+ Blastický NK lymfom CD4+/CD56+ (hematodermic neoplasm)
+ Prekursorová lymphoblastická leukemie/lymfom
+ Prekursorová lymfoblastická B leukemie/lymfom
+ Prekursorová lymphoblastická T leukemie/lymfom
+ Hodgkinova choroba
+ Kožní infiltráty u granulocytárních leukemií
+ Akutní myeloická leukemie, AML
+ Myelosarkom
+ Chlorom
+ Melanocytární tumory
+ Melanocytární névus
+ Melanocytární névus běžného typu
+ Lentigo simplex
+ Junkční melanocytární névus
+ Smíšený melanocytární névus
+ Intradermální melanocytární névus
+ Nevus spilus
+ Névus z balonových melanocytů
+ Halo névus
+ Melanocytární névus s klonální melanocytární proliferací
+ Ekzematizovaný melanocytární névus
+ Rekurentní melanocytární névus
+ Melanocytární névus na kožním štěpu
+ Melanocytární névus u těhotných
+ Obrovský melanocytární névus
+ Névus hluboko penetrující (deep penetrating)
+ Névus Spitzové
+ BAP-1 negativní melanocytární névus
+ Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed)
+ Modrý névus
+ Modrý névus běžného typu z dendritických melanocytů
+ Modrý névus celulární
+ Zvláštní formy modrého névu
+ Kombinovaný névus
+ Melanocytární névus spojivky
+ Melanom
+ Lentigo maligna
+ Lentigo maligna melanom
+ Intraepidermální melanom (melanom in situ)
+ Povrchově se šířící melanom, SSM
+ Povrchově se šířící melanom s vertikálním růstem
+ Nodulární melanom
+ Névoidní melanom
+ Akrolentiginózní a slizniční melanom
+ Melanom ex nevo
+ Melanom z balonových melanocytů
+ Malobuněčný melanom
+ Desmoplastický melanom
+ Melanom v kongenitálním névu, dítě 6 let
+ Melanom spojivky
+ Metastáza melanomu
+ Karcinom z Merkelových buněk
+ Cysty kůže a podkoží
+ Cysty s epiteliální výstelkou
+ Cysty s výstelkou epidermálního typu
+ Epidermální cysta
+ Epidermální cysta kombinovaná s infekcí HPV
+ Epidermální verukózní cysta kombinovaná s infekcí HPV
+ Epidermální inkluzní cysta
+ Cysta z vlasové matrix
+ Epidermální proliferující cysta
+ Trichilemální cysta
+ Proliferující trichilemální cysta
+ Dermoidální cysta
+ Cystický teratom
+ Cystický teratom ovaria
+ Pigmentovaná folikulární cysta
+ Steatocystoma multiplex
+ Kožní keratocysta
+ Cysta z tělesného ochlupení (vellus hair cyst)
+ Cystis colli mediana, cysta thyreoglosálního duktu
+ Obrovské komedo
+ Milium
+ Preaurikulární sinus (jamka)
+ Thymická cysta
+ Bronchogenní cysta
+ Branchiální cysta
+ Kožní cysta dolních končetin s cylindrickou výstelkou s řasinkami
+ Hlenová a ciliární cysta vulvy
+ Gartnerova cysta
+ Endometriosis
+ Cystis raphe mediana
+ Hidrocystom
+ Ekrinní hidrocystom
+ Apokrinní hidrocystom (a papilární varianta)
+ Apokrinní cystadenom (papilární)
+ Neepiteliální cysty, pseudocysty
+ Ganglion, synoviální cysta
+ Digitální mucinózní pseudocysta
+ Mukokele
+ Sinus pilonidalis
+ Pseudocysta ušního boltce
+ Parazitární cysta
+ Léze měkkých tkání
+ Některé léze dutiny ústní
+ Dermatovenerologie
+ Syfilis, lues
+ Gonorrhea
+ Trichomonas vaginalis
+ Pathologie předkožky, phimosis, balanitis
+ Balanitis
+ Balanitis plasmocellularis Zoon
+ Balanitis circinata
+ Phimosis, paraphimosis, frenulum breve, hypospadie a jiné léze penisu
+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga
+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga
+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa
+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa
+ Sbírka histologických preparátů dr. Ram Chandra Adhikari
+ Sbírka histologických preparátů kožních infekcí dr. Ram Chandra Adhikari
Acanthosis nigricans
Úvod

Afekce zahrnující několik jednotek: acanthosis nigricans benigna (pseudoacanthosis) a acanthosis nigricans maligna

Etiologie

Benigní acanthosis nigricans vzniká mechanickým třením v zapářkových lokalizacích u obézních jedinců, v některých případech se uvažuje též o dědičných a hormonálních vlivech. Maligní acanthosis nigricans je paraneoplastickým projevem, je zřejmě způsobena faktory produkovanými tumorem.

Klinické znaky
  • intertriginózní lokalizace, zátylek
  • papilomatóza
  • hyperkeratóza
  • špinavě hnědě zbarvená ložiska
  • v ložisku se morfy řadí do hřebínků
  • matný, „sametový“ povrch
  • diferenciální diagnóza: erythrasma
Obrázky

Projevy acanthosis nigricans v axile, kombinované s mnohočetnými měkkými fibromy, pacient po strumektomii Acanthosis nigricans, Klinický obraz (641)

Projevy benigní acanthosis nigricans v axile Acanthosis nigricans, Klinický obraz (642)

Acanthosis nigricans maligna, vzácné rozsáhlé postižení rtů a očí Acanthosis nigricans, Klinický obraz (643)

Acanthosis nigricans Acanthosis nigricans, Klinický obraz (2755) Acanthosis nigricans, Klinický obraz (2754) Acanthosis nigricans, Klinický obraz (2756) Acanthosis nigricans, Klinický obraz (2757)

Histologie

Jemná, zpravidla nízká papilomatóza, mírná ortokeratotická hyperkeratóza bez nebo jen s minimální parakeratózou. Keratinocyty okrouhlé, někdy eozinofilní. V některých případech zvýšená pigmentace bazální vrstvy.