Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
Obsah
Dynamický obsah

Atlas patologie novorozence

Úvod

Jak používat tento atlas

Podmínky používání atlasu

Co je třeba k užívání tohoto atlasu

Technické informace o přípravě atlasu

Hardware

Software

Návod k používání a ovládání atlasu

Pohyb mezi stránkami atlasu

Ovládání obrázků

Virtuální mikroskop

Obrázková loga

Problémy

Netscape

Microsoft Internet Explorer

Demonstrace některých obrazů

Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie

Podpora atlasu

Podpora atlasu

Patologie novorozence

Klasifikace novorozence

Skóre podle Apgarové

Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti

Poruchy délky těhotenství

Předčasný porod

Přenášení (Cliffordův syndrom)

Poruchy růstu plodu

Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence

Makrosomie plodu

Známky zralosti

Patologie nezralosti

Nezralý novorozenec

Poruchy homeostázy

Regulace tělesné teploty

Hypoglykémie

Hyperbilirubinemie

Hospodaření s vodou a elektrolyty

Apnoe nedonošených

Anémie nedonošených

Syndrom hyalinních membrán (HMD)

Nekrotizující enterokolitida (NEC)

Krvácení do mozkových komor (IVH)

Periventrikulární leukomalacie (PVL)

Otevřený ductus arteriosus (PDA)

Iatrogenní poškození

Dýchací systém

Léze způsobené endotracheální intubací

Barotrauma

Bronchopulmonální dysplázie (BPD)

Retinopatie nedonošených (ROP)

Kardiovaskulární systém

Poškození jater při totální parenterální výživě

Infekce

Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí

Viabilita

Přežívání nedonošených dětí

Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí

Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)

Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)

Aspirace mekonia

Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)

Porodní poranění

Extrakraniální poranění

Poranění měkkých tkání

Poranění vnitřních orgánů dutině břišní

Poranění periferních a hlavových nervů

Zlomeniny kostí

Kraniální trauma

Infekce v perinatálním období

Intrauterinní infekce (TORCH )

Novorozenecká sepse

Blennorhea neonatorum

HIV infekce

Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost

Mrtvorozenost

Perinatální úmrtnost

Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce

Vrozené vývojové vady u živě narozených

Jádrový ikterus

Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)

Spontánní ruptura žaludku novorozence