Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Infekce v perinatálním období
Úvod

V perinatálním období jsou infekce časté a významnou měrou se podílejí na perinatální mortalitě. Plod a novorozenec je kvůli nezralé imunitě humorální i buněčné k infekcím zvláště náchylný, stav lze přirovnat k imunosuprimovanému dospělému. Známky infekce bývají velmi nespecifické a do diferenciální rozvahy je třeba zahrnout respirační a metabolická onemocnění, porodní asfyxii apod. Infekce a sepse jsou velmi závažným problémem u dětí nezralých.

Etiologie

Cesta přenosu

 • Transplacentární (hematogenní)
  • přes placentu může přecházet řada virů a parazitů tzv. TORCH infekce:
   • toxoplasmóza
   • rubeola
   • cytomegalovirus
   • herpes simplex virus
   • parvovirus B19
   • Treponema pallidum
   • Listeria monocytogenes a jiné.
 • Ascendentní
  • vzestupná infekce mikroorganismy osidlující ženský urogenitální trakt
  • přenos infekce na plod se děje polykáním nebo aspirováním infikované plodové vody nebo při průchodu porodními cestami
  • zejména
   • bakterie (Streptokokus skupina B, různé střevní bakterie)
   • Candida sp.
   • při výsevu genitálních puchýřů hrozí nákaza virem herpes simplex.
 • Iatrogenní
  • vzácně při amniocentéze, kordocentéze, výměnné transfuzi, cerkláži
 • Po porodu
  • Zdroj je ve vnějším prostředí dítěte, přenos se děje zejména rukama matky a dalších ošetřujících osob. Etiologicky se uplatňují především bakterie, méně plísně rodu Candida a některé viry. Cytomegalovirus nebo virus HIV jsou přenášeny mateřským mlékem. Infekce pupečního pahýlu (omfalitida) při nesterilním ošetření pupečníku a obávaná umbilikální sepse se v dnešní době téměř nevyskytuje. Stále důležitější problematikou jsou nozokomiální infekce.