Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
Úvod

Porodní asfyxie je stavem ztížené výměny krevních plynů přes placentu během porodu, zhoršujícího se nedostatku kyslíku ve tkáních plodu s retencí oxidu uhličitého a postupně se vyvíjející metabolickou acidózou. Samotný výraz asfyxie je odvozen z řeckého bez pulzu. Porodní asfyxie je jednou z častých příčin perinatálního úmrtí a neurologického poškození.

Etiologie

Normální porodní činnost výrazně ovlivňuje cirkulaci krve v placentě. S děložními stahy dochází k cyklickým změnám průtoku a celkového objemu krve v uteroplacentárním řečišti, na vrcholu kontrakcí je průtok krátkodobě přerušen a obnovuje se opět s poklesem intrauterinního tlaku. Přesto za fyziologického porodu (tj. fyziologický plod i placenta) je přísun okysličené krve do intervilosního prostoru natolik dostatečný, že pH v krvi plodu klesá jen minimálně. Na druhou stranu celá řada patologických stavů ze strany matky, plodu či placenty znemožňuje takto úspěšnou adaptaci na porodní kontrakce. Problémem může být i prodlužení délky porodu nad únosnou mez.

Plod sám je vybaven celou řadou kompenzačních mechanismů pomocí kterých je schopen se po určitou dobu bránit důsledkům sníženého přívodu kyslíku. Nicméně při delším trvání hypoxie (tj. nedostatku kyslíku ve tkáních) přechází plod na anaerobní metabolismus, tvoří se laktát, vyvíjí se metabolická acidóza a asfyxie. Centralizace oběhu umožňuje přednostní zásobení mozku, srdce a nadledvin na úkor periferní a splanchnické cirkulace. Přetrvává-li hypoxie a acidóza, jsou konečnými důsledky selhání cirkulace, poškození orgánů (mozek, ledviny a jiné orgány) a předčasné intrauterinní dýchací pohyby. Není-li plod okamžitě porozen, dochází k ireverzibilnímu poškození nezranitelnějších orgánů a nakonec k srdeční zástavě a smrti plodu.

Příčiny porodní asfyxie

Všechny stavy, které působí intrauterinní hypoxii (distress plodu) a vyčerpávají rezervy plodu, se mohou manifestovat až s postupujícím porodem. Přitom děložní činnost nemusí vybočit z normálních mezí. Je to spíše kombinace nepříznivých faktorů, která nakonec vyústí v asfyxii plodu.

 • Ze strany matky  —  šok, srdeční zástava, záchvat grand mal, ruptura dělohy, preeklampsie, těhotenská cholestáza, těžká anémie, kouření, stlačení břišní aorty gravidní dělohou, chronické selhání ledvin a srdce, podání tlumivých látek, anestetik a hypotensiv během porodu, prodloužená gestace
 • Ze strany placenty (patologie placenty často odráží choroby matky)  —  infarkty, abnormální maturace placenty, vcestné lůžko, abrupce placenty, vilitida většího rozsahu, gitterinfarkt (masivní depozita fibrinu), edém choriových klků, trombóza fetálních cév v choriové ploténce
 • Ze strany pupečníku  —  anomálie délky pupečníku, omotání pupečníku kolem těla plodu či kolem krku (pouze pevné vícenásobné omotání je rizikem), pravý uzel, prolaps pupečníku nebo jeho stlačení, zánět pupečníku, trombóza pupečníkových cév, inzerce v blanách, prudké krvácení při ruptuře vasa previa
 • Ze strany plodu  —  poruchy růstu (velký plod, hypotrofický plod), nepravidelné a patologické polohy plodu, malformace, chronická anémie plodu či srdeční selhání z různých příčin
 • Mechanické faktory  —  nadměrná děložní činnost, prodloužený porod, patologie malé pánve
Klinické znaky

Asfyxie je kombinací hypoxie, hyperkapnie a metabolické acidózy.

Známky hypoxie plodu před a za porodu  —  omezení pohybů plodu, plodová voda silně zkalená smolkou, alterace ozev. Kardiotokografie je nejrozšířenější metodou diagnostiky hypoxie plodu za těhotenství. Snímá srdeční frekvenci plodu a děložní motilitu. Umožňuje detekovat změny srdeční frekvence plodu a tedy ohrožení plodu dříve, než dojde k hypoxickému poškození.

Diagnostická kritéria pro asfyxii po porodu

 • těžká metabolická nebo smíšená acidóza (pH z pupečníkové arterie pod 7,0)
 • Apgar skóre 0 – 3 přetrvávající déle než 5 minut
 • neurologické příznaky v časném novorozeneckém období (křeče, hypotonie, zvýšená dráždivost, koma) nebo hypoxicko-ischemická encefalopatie
 • systémové multiorgánové postižení  —  selhání v časném novorozeneckém období
 • postižení ledvin (oligo-anurie), srdce a oběhu (městnavé srdeční selhání bez strukturální srdeční vady, šok), plic (perzistující plicní hypertenze, aspirace mekonia, závislost na kyslíku nebo ventilátoru delší než 24 hodin po porodu), trávicího ústrojí (elevace jaterních testů, nekrotizující enterokolitida), DIC
 • pojem perinatální asfyxie je rozšířeným pojmem, který označuje asfyxii vzniklou v průběhu celého perinatálního období tj. intrauterinně, za porodu a krátce po porodu; 90% případů má příčinu před porodem a v jeho průběhu
Makroskopický nález
Pitevní nález při asfyxii
 • překrvení vnitřních orgánů
 • drobné tečkovité výrony v pouzdru thymu, na povrchu plic a srdce (epikardu), překrvení a dilatace mozkových cév  —  tyto znaky jsou dobře patrné těsně po proběhlé asfyktické epizodě a zvláště výrazné u dětí zmírajících při abrupci placenty

Plíce

Hypoxie/anoxie a acidóza dráždí nervová centra k předčasným dechovým pohybům a plod provádí první vdechy ještě v dutině děložní. Před terminální apnoe se objevují zvláště hluboké nádechy, kterými plod aspiruje plodovou vodu do bronchů, bronchiolů a acinů. V plicích plodu zůstávají epitelové šupiny a detritus z plodové vody patrné po dobu několika týdnů.

 • aspirace mekonia
 • silné překrvení plicních kapilár

Mozek

 • překrvení, otok
 • typické znaky hypoxicko-ischemické encefalopatie jsou patrné u dítěte přežívajícího více než 24 – 48 hodin.

Ledviny

 • akutní překrvení dřeně
 • akutní tubulární nekróza

Krvácivé léze

 • masivní krvácení do plic
 • krvácení do nadledvin  —  zejména u porodů koncem pánevním