Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Aspirace mekonia
Úvod

Mekonium je první stolice dítěte, polotuhé konzistence a tmavě zelené barvy. Je složena z odloupaných střevních epitelií, hlenu, sekretu střeva a spolykaných elementů plodové vody. Smolka uvolněná předčasně do plodové vody může být aspirována, což po porodu vede k respiračním obtížím. Proč je smolka v některých případech předčasně uvolněna do plodové vody, není úplně objasněno. Určitou roli snad hraje i hypoxie, nicméně tento jev není jejím pravidelným příznakem. Aspirace mekonia postihuje donošené a také přenášené novorozence, naopak vzácná je před 34. týdnem.

Etiologie
 • Rizikové faktory (ne vždy jsou dohledány):
  • insuficience placenty
  • gestační hypertenze a preeklampsie
  • oligohydramnion
  • abusus drog
 • Aspirace mekonia působí hypoxii:
  • obstrukcí dýchacích cest
  • snížením účinků surfaktantu
  • vyvoláním chemické pneumonie
  • přes plicní hypertenzi v důsledku hypoxické vazokonstrikce plicních arterií
Klinické znaky
 • těžká respirační tíseň: tachypnoe, zatahování podžebří a jugula, cyanóza
 • častou komplikací je pneumothorax
 • přítomnost mekonia je dispozicí k rozvoji bakteriálního zánětu plic
Makroskopický nález
 • při masivní aspiraci jsou plíce nazelenalé a v bronších je zelená hmota smolky
 • většinou jsou plíce jen překrvené, nevzdušné, na pleuře petechie
 • současně při mohou být smolkou zabarveny nehty a kůže plodu
Histologie
 • mekonium je patrné v plicích v podobě nažloutlých mekoniových tělísek na pozadí eozinofilně granulárního detritu a hlenu
 • zánětlivá reakce se objevuje u přežívajících novorozenců se zpožděním několika hodin