Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Krvácení do mozkových komor (IVH)
Úvod

Pod ependymem je uložena zárodečná vrstva tvořena primitivními neuroblasty. Je zdrojem neuronů a později glie, které migrují z periventrikulární oblasti na konečné místo určení v mozkové kůře. Zárodečná vrstva se takto spotřebuje do 32. – 34. týdne. Krvácení do zárodečné vrstvy a mozkových komor postihuje nedonošené novorozence mladší 32. týdnů. Nejvíce jsou ohrožení opět novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností.

Z dalších rizikových faktorů je třeba jmenovat umělou plicní ventilaci, barotrauma, těžký syndrom respirační tísně, hypoxii, hyperkapnii, perzistující ductus arteriosus, razantní volumoexpanzi v prvních dnech života a růstovou retardaci plodu.

Etiologie

Patogeneze je multifaktoriální, spolupůsobením níže uvedených faktorů, především hypoxií a přechodným vzestupem krevního tlaku dochází k poškození fragilních kapilár zárodečné periventrikulární vrstvy, které jsou zdrojem krvácení. Jmenované negativní účinky na mikrocirkulaci zesiluje vazodilatace v mozkovém řečišti při hyperkapnii, která je v rizikové skupině nedonošených novorozenců důsledkem RDS.

 • intravaskulární faktory, porucha autoregulace:
  • autoregulace krevního průtoku mozkem u nezralého, těžce nemocného, novorozence nefunguje, každý výkyv krevního tlaku je přenášen i na mozkové řečiště včetně germinativní vrstvy
  • fluktuace průtoku krve (nepříznivé jsou výkyvy oběma směry)
  • krevní průtok v mozku zvyšuje hyperkapnie a systémová hypertenze, která je odrazem každé manipulace s dítětem, reakcí na odsávání, křeče, pneumothorax apod.
  • krevní průtok klesá při porodní asfyxii, po porodu během apnoických pauz s hypotenzí
  • ke zvýšení venosního tlaku dochází při porodu, kdy je měkká hlavička nezralého novorozence silně stlačována porodními kontrakcemi, při asfyxii a respiračních potížích po porodu
 • vaskulární faktory:
  • endotel kapilár germinativní vrstvy je velmi citlivý k hypoxicko-ischemickému poškození
  • křehké kapiláry zárodečné vrstvy
 • extravaskulární faktory:
  • nedostatečné zastoupení stromatu v germinativní vrstvě
  • zvýšená fibronolytická aktivita v periventrikulární zóně mozku
Klasifikace
 • Stupeň I.  —  subependymální hematom
 • Stupeň II.  —  krvácení do mozkových komor, komory mají obvyklou šíři
 • Stupeň III.  —  krvácení do mozkových komor, komory jsou rozšířeny
 • Stupeň IV.  —  krvácení do mozkového parenchymu, současně může nebo nemusí být krev v komorách (hemorhagický periventrikulární infarkt). Infarkt je typicky jednostranný, rozsáhlý, pravděpodobně žilního původu.
Klinické znaky
 • náhlé zhoršení klinického stavu s vyklenutím fontanely
 • zhoršení dechových obtíží provázené apnoickými pauzami
 • nestabilní oběh
 • pokles hematokritu
 • křeče
 • letargie, koma
 • asymptomatický průběh není výjimkou
 • 90% krvácení vzniká během prvních 72 hodin po porodu
 • diagnóza je potvrzena ultrazvukovým vyšetřením
 • prognóza závisí na tíží krvácení.
 • komplikace:
  • posthemorhagický hydrocefalus
  • závažná psychomotorická retardace postihuje až 90% dětí s nejtěžším stupněm krvácení (st. IV). Krvácení nebývá izolované. K nepříznivé prognóze přispívají přidružené mozkové léze jako periventrikulární leukomalacie, pontosubikulární nekróza aj.

Smrt je důsledkem nitrolební hypertenze s konusy a útlaku životně důležitých center v mozkovém kmeni.

Makroskopický nález

Subependymální hematom nad ncl. caudatus je mnohdy bilaterální nebo vícečetný.

Prasknutím subependymálního hematomu se krev provalí do postranní komory a šíří se komorovým systémem do druhé postranní komory, třetí komory, akveduktu, čtvrté komory, subarachnoidálního prostoru a cisteren.

Obrázky

Krvácení do mozkových komor prvního stupně: Nitrokomorové krvácení, první stupeň, Makro, pitva (74397)

Krvácení do mozkových komor třetího stupně: Nitrokomorové krvácení, třetí stupeň, Makro, pitva (74398)

Krvácení do mozkových komor u nezralého novorozence 27.t.g ve věku 2 dny. Porodní hmotnost dítěte byla 990 g. Dítě mělo plně vyjádřený syndrom respirační tísně. Intraventrikulární hematom, Makro, pitva (73828) Intraventrikulární hematom, Makro, pitva (73829)

Krvácení do mozkových komor, nezralý novorozenec 24.t.g. s porodní hmotností 780 g z dvoučetné gravidity, dvojče B. Krvácení do postranních komor je asymetrické. V subarachnoidální cisterna magna je zřetelný hematom. Smrt nastala ve věku 6 dní. Intraventrikulární hematom, Makro, pitva (73826) Intraventrikulární hematom, Makro, pitva (73827)

Hemorhagický periventrikulární infarkt u nezralého novorozence z dvojčat, porod ve 29.t.g s porodní hmotností 1150 g. Dítě s porodní asfyxií (Apgar 1-3-6) a syndromem respirační tísně. Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73792) Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73793) Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73794) Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73795) Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73796) Hemorhagický infarkt, periventrikulární leukomalacie, Makro, pitva (73797)

Krvácení do mozkového parenchymu periventrikulárně, při okcipitálním rohu pravé postranní komory. Krev je také v komorovém systému. Porod předčasný ve 36.t.g s porodní asfyxií. Intraventrikulární hematom, Makro, pitva (73830)

Intraventrikulární krvácení: Nitrokomorové krvácení, Makro, pitva (74399)