Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Syndrom hyalinních membrán (HMD)
Úvod

Nazýván také syndromem respirační tísně  —  respiratory distress syndrom RDS (klinický pojem), ve starších učebnicích pozdní asfyktický syndrom. Nejvíce jsou ohrožení novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností.

Etiologie

Nedostatečná produkce surfaktantu nezralou plicní tkání.

Vzniká bludný kruh: nedostatečná produkce surfaktantu  —  plíce kolabují na konci každého výdechu  —  zvýšené dechové úsilí  —  vyčerpání  —  atelektázy (nevzdušné okrsky plicní tkáně)  —  hypoxie  —  poškození plicní výstelky a endotelu cév  —  tvorba hyalinních membrán  —  prohlubující se hypoxie, acidóza  —  přibývá atelektáz, přibývá hyalinních membrán  — 

Surfaktant: je syntetizován pneumocyty II. typu.

 • komplexní lipoprotein, obsahuje lecitin, sfingomyelin a určité proteiny
 • snižuje povrchové napětí, usnadňuje rozpětí plic při vdechu a brání úplnému kolapsu při výdechu
 • je produkován v dostatečném množství od 35. týdne, ale mimo gestační stáří existuje řada dalších faktorů, které urychlují nebo zpomalují dosažení plicní zralosti (hormony, jakýkoli intrauterinní stres včetně přirozeného porodu)
 • u dětí diabetických matek je produkce surfaktantu opožděna, výskyt RDS je vyšší než odpovídá dosaženému gestačnímu stáří. Totéž platí pro děti porozené akutním císařským řezem, kde chybí efekt přirozeného porodního stresu, a u asfyxie plodu.
 • naopak nižší výskyt RDS než odpovídá dosaženému gestačnímu stáří je v případech, kdy bylo těhotenství komplikováno preeklampsií nebo recidivujícím krvácením. V páru dvojčat je významně vyšší výskyt RDS u dvojčete B.
Klinické znaky
 • respirační tíseň: zrychlené dýchání, cyanóza, zatahování podžebří a jugula, souhyb nosních křídel, grunting (zvláštní naříkavý výdech), stoupající potřeba kyslíku
 • prevence:
  • podání surfaktantu léčebné nebo preventivní
  • indukce plicní maturace podáním kortikosteroidů těhotným ženám s příznaky předčasného porodu před 34. týdnem. Toto preventivní opatření snížilo výskyt RDS u nedonošených novorozenců o 50%.
Makroskopický nález
 • klasický obraz lze pozorovat 12 – 24 hodin od počátku příznaků
 • plíce jsou nevzdušné, překrvené, hepatizované
Histologie
 • v časné fázi se tvoří slabě bazofilní detritus z nekrotických epitelií
 • v plně vyvinuté fázi jsou přítomny silné hyalinní membrány, které jsou tvořeny nekrotickým epitelem bronchiolů a fibrinem
 • hyalinní membrány tapetují stěnu respiračních bronchiolů a alveolárních duktů
 • atelektázy

Vyhojení se v příznivých případech děje vstřebáním membrán, regenerací epitelu a mírnou fibroprodukcí.

Obrázky