Pathology
Images
Atlas patologie kostní dřeně
Mojmír Moulis, Josef Feit et al.
Obsah
Dynamický obsah

Atlas patologie kostní dřeně

Úvod

Jak používat tento atlas

Podmínky používání atlasu

Co je třeba k užívání tohoto atlasu

Technické informace o přípravě atlasu

Hardware

Software

Návod k používání a ovládání atlasu

Pohyb mezi stránkami atlasu

Ovládání obrázků

Virtuální mikroskop

Obrázková loga

Problémy

Netscape

Microsoft Internet Explorer

Demonstrace některých obrazů

Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie

Podpora atlasu

Podpora atlasu

Patologie kostní dřeně

Vyšetření kostní dřeně

Vyšetření kostní dřeně

Histologické vyšetření trepanobioptického válečku

Normální kostní dřeň

Celularita kostní dřeně

Hematopoeza

Nenádorové afekce kostní dřeně

Reaktivní změny hematopoézy

Hyperplazie erytropoezy

Hyperplazie myelopoezy

Eozinofilie

Zmnožení megakaryocytů

Hypoplazie a aplazie kostní dřeně

Aplastická anémie

Čistá aplazie červených krvinek (pure red cell aplasia)

Agranulocytóza

Amegakaryocytární trombocytopenie

Anémie

Posthemoragické anémie

Akutní posthemoragická anémie

Chronická posthemoragická anémie

Megaloblastové anémie

Sideropenická anémie

Anémie chronických renálních chorob

Anémie chronických chorob

Hemolytické anémie

Ostatní anémie

Stromální reakce a záněty v kostní dřeni

Reaktivní lymfocytóza, benigní lymfocytární agregáty

Reaktivní plazmocytóza

Granulomy

Hemofagocytární syndrom

Střádací choroby (tezaurismózy)

Gaucherova choroba

Nieman-Pickova choroba

Nádorová onemocnění kostní dřeně

Myelodysplastický syndrom (MDS)

Refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií (RCUD)

Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty (RARS)

Refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií (RCMD)

Refrakterní anémie s excesem blastů (RAEB)

MDS asociovaný s izolovanou delecí 5q (5q-syndrom)

Myelodysplastický syndrom neklasifikovatelný (MDS NOS)

Myeloproliferativní neoplazie (MPN)

Polycythaemia vera (PV)

Esenciální trombocytémie (ET)

Primární myelofibróza (PMF)

Chronická myeloidní leukémie (CML)

Chronická neutrofilní leukémie (CNL)

Chronická eozinofilní leukémie (CEL)

Mastocytóza

Myeloproliferativní neplazie neklasifikovatelná (MPN-U)

Myelodysplasticko-myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD)

Chronická myelomonocytární leukémie (CMML)

Atypická chronická myeloidní leukémie (aCML)

Juvenilní myelomonocytární leukémie (JMML)

Myelodysplasticko-myeloproliferativní neoplazie neklasifikovatelná

Akutní myeloidní leukémie (AML)

Lymfoproliferativní onemocnění

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL)

Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Prolymfocytární leukémie (PLL)

Vlasatobuněčná leukémie (hairy cell leukaemia, HCL)

Plazmocelulární neoplazie

Plazmocelulární (mnohočetný) myelom

Solitární plazmocytom

Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)

Ostatní lymfoproliferace

Histiocytózy

Histiocytosis X

Letterer-Siweho histiocytóza

Hand-Schüller-Christianova histiocytóza

Eosinofilní granulom

Histiocytární sarkom

Metastatické postižení kostní dřeně

Post-teraupetické a post-transplantační změny hematopoézy

Post-teraupetické změny hematopoézy

Restituce hematopoézy

Perzistující změny hematopoézy

Posttransplantační změny hematopoézy

Patologie kosti

Ostatní poruchy