Pathology
Images
Atlas patologie kostní dřeně
Mojmír Moulis, Josef Feit et al.

Index

Aktivní index: odkazy na hlavní popisy jsou červeně, další zmínky modře. Odkazy na mikrobiální a parazitární agens jsou kursívou.  

ZDE je možné otevírat obrazy podle čísla s popisy i bez popisů