Pathology
Images
Atlas patologie kostní dřeně
Mojmír Moulis, Josef Feit et al.
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie kostní dřeně
+ Vyšetření kostní dřeně
+ Vyšetření kostní dřeně
+ Histologické vyšetření trepanobioptického válečku
+ Normální kostní dřeň
+ Celularita kostní dřeně
+ Hematopoeza
+ Nenádorové afekce kostní dřeně
+ Reaktivní změny hematopoézy
+ Hyperplazie erytropoezy
+ Hyperplazie myelopoezy
+ Eozinofilie
+ Zmnožení megakaryocytů
+ Hypoplazie a aplazie kostní dřeně
+ Aplastická anémie
+ Čistá aplazie červených krvinek (pure red cell aplasia)
+ Agranulocytóza
+ Amegakaryocytární trombocytopenie
+ Anémie
+ Posthemoragické anémie
+ Akutní posthemoragická anémie
+ Chronická posthemoragická anémie
+ Megaloblastové anémie
+ Sideropenická anémie
+ Anémie chronických renálních chorob
+ Anémie chronických chorob
+ Hemolytické anémie
+ Ostatní anémie
+ Stromální reakce a záněty v kostní dřeni
+ Reaktivní lymfocytóza, benigní lymfocytární agregáty
+ Reaktivní plazmocytóza
+ Granulomy
+ Hemofagocytární syndrom
+ Střádací choroby (tezaurismózy)
+ Gaucherova choroba
+ Nieman-Pickova choroba
+ Nádorová onemocnění kostní dřeně
+ Myelodysplastický syndrom (MDS)
+ Refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií (RCUD)
+ Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty (RARS)
+ Refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií (RCMD)
+ Refrakterní anémie s excesem blastů (RAEB)
+ MDS asociovaný s izolovanou delecí 5q (5q-syndrom)
+ Myelodysplastický syndrom neklasifikovatelný (MDS NOS)
+ Myeloproliferativní neoplazie (MPN)
+ Polycythaemia vera (PV)
+ Esenciální trombocytémie (ET)
+ Primární myelofibróza (PMF)
+ Chronická myeloidní leukémie (CML)
+ Chronická neutrofilní leukémie (CNL)
+ Chronická eozinofilní leukémie (CEL)
+ Mastocytóza
+ Myeloproliferativní neplazie neklasifikovatelná (MPN-U)
+ Myelodysplasticko-myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD)
+ Chronická myelomonocytární leukémie (CMML)
+ Atypická chronická myeloidní leukémie (aCML)
+ Juvenilní myelomonocytární leukémie (JMML)
+ Myelodysplasticko-myeloproliferativní neoplazie neklasifikovatelná
+ Akutní myeloidní leukémie (AML)
+ Lymfoproliferativní onemocnění
+ Akutní lymfoblastická leukémie (ALL)
+ Chronická lymfocytární leukémie (CLL)
+ Prolymfocytární leukémie (PLL)
+ Vlasatobuněčná leukémie (hairy cell leukaemia, HCL)
+ Plazmocelulární neoplazie
+ Plazmocelulární (mnohočetný) myelom
+ Solitární plazmocytom
+ Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)
+ Ostatní lymfoproliferace
+ Histiocytózy
+ Histiocytosis X
+ Letterer-Siweho histiocytóza
+ Hand-Schüller-Christianova histiocytóza
+ Eosinofilní granulom
+ Histiocytární sarkom
+ Metastatické postižení kostní dřeně
+ Post-teraupetické a post-transplantační změny hematopoézy
+ Post-teraupetické změny hematopoézy
+ Restituce hematopoézy
+ Perzistující změny hematopoézy
+ Posttransplantační změny hematopoézy
+ Patologie kosti
+ Ostatní poruchy
Chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Patogeneza

Vzniká ze zralých naivních B lymfocytů.

Klinické znaky
 • věk: postihuje zejména starší pacienty (medián cca 65 let)
 • zpočátku asymptomatický průběh
 • anémie
 • trombocytopenie
 • leukocytóza s lymfocytózou
 • hepatosplenomegalie
 • lymfadenopatie a další
 • prognóza:
  • nízce maligní onemocnění
  • indolentní průběh
  • nevyléčitelná
  • medián přežití 7 let
  • může přejít do vysoce maligního lymfomu (Richterův syndrom)
Histologie

Totožná s lymfomem z malých lymfocytů — menší buňky vzhledu zralých lymfocytů s okrouhlými jádry s kondenzovaným chromatinem, s nenápadným nukleoly, úzkým lemem bazofilní cytoplazmy a příměsí prolymfocytů a paraimunoblastů v proliferačních centrech.

Imunofenotyp: B linie (CD20+ a CD79a+), CD5+, CD23+.