Atlas
 

Poruchy vzdušnosti plíce7  Patologie plic

7.3  Poruchy vzdušnosti plíce

7.3.1  Snížená vzdušnost plíce

7.3.1.1  Atelektáza

Atelektáza je vrozeně snížená vzdušnost plicního parenchymu, zpravidla ložisková. Je způsobena nedostatečným rozvinutím plicního parenchymu (zejména u nezralých novorozenců s nízkou tvorbou surfaktantu). Terapie zvýšenými hladinami kyslíku je problematická vzhledem k toxicitě (oční pozadí). Terapie umělou ventilací je komplikována sklonem již rozvinutých částí plic k hyperventilaci (a tedy emfyzému) spíše než tendencí k rozvinutí atelektatických částí plíce. Podrobněji viz kapitola o patologii novorozenců.

7.3.1.2  Kolaps plíce

Úvod:

Kolaps plíce je sekundární nevzdušnost dříve normálně vzdušného plicního parenchymu. Vyskytuje se zpravidla u dospělých.

Klasifikace:

 • kolaps plíce tlakem zvenčí
 • resorpční kolaps plíce při úplné obstrukci větve bronchiálního stromu
 • kontrakční kolaps vyvolaný změnami v plicním intersticiu nebo fibrózou pleury
7.3.1.2.1  Kolaps tlakem zvenčí

Nejčastějším mechanismem je výpotek v pleurální dutině, nejspíše při srdečním selhávání. Dalším běžnou příčinou je pneumothorax. Plíce je kolabovaná, respirační pohyby jsou omezeny (toho se využívalo i léčebně umělým pneumothoraxem při snaze o podporu jizvení a kalcifikace tuberkulózy).

Po resorpci vzduchu nebo tekutiny se činnost plíce normálně obnoví, a to i po déletrvajícím kolapsu.

Obrázky

Pleurální výpotek a částečný kolaps plíce (pacient s akutní nekrózou pankreatu):
Pleurální výpotek, dystelektázy, CT axiálně kontrast, Rtg (73471)

Hydrothorax:
Plíce, hydrothorax, Rtg (73583)

7.3.1.2.2  Kolaps při obstrukci vzduchových cest

Při exsudativních bronchitidách, hlenových zátkách, tumorech, těžkých asthmatických stavech, jizvení bronchů nebo i cizích tělesech může dojít k úplné obstrukci bronchu. Plyn za obstrukcí se postupně resorbuje a plicní parenchym kolabuje.

Naopak při neúplných uzávěrech (častější u tumorů) dojde působením ventilového mechanismu k hromadění vzduchu za přepážkou a tedy k ložiskové zvýšeé vzdušnosti (lokálnímu emfyzému).

Obrázky

Jizvení bronchů:
Jizvení bronchů, Makro, pitva (71614)

7.3.1.2.3  Restriktivní kolaps plicní

Vzniká při jizvení pleury nebo jizvením a kontrakcí plicního parenchymu při plicní fibróze.

7.3.2  Patologicky zvýšená vzdušnost plíce, emfyzém

7.3.2.1  Alveolární emfyzém

Úvod:

Za normálních okolností je průsvit bronchů zajišťován anatomickou stavbou bronchu samotného a stavem plicního parenchymu, který se svým tahem podílí na udržování průsvitu bronchů. Za různých okolností dochází k zúžení lumen bronchu; dochází ke vzájemnému působení stavu bronchů a plicního parenchymu. Při chronickém zúžení lumin bronchiálního stromu dochází ke hromadění vzduchu v plicním parenchymu a ke vzniku emfyzému.

Klasifikace:

Alveolární emfyzém se třídí různými způsoby (podle příčiny, podle rozsahu a zejména podle typu):

 • centroacinární emfyzém
 • panacinární emfyzém
 • paraseptální emfyzém
 • nepravidelný emfyzém
 • bulózní emfyzém (některý z emfyzémů, kde se tvoří několik cm velké subpleurální dutiny)

Podle mechanismu:

 • chronická bronchitis, asthma bronchiale, chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální (centro- a panacinární emfyzém)
 • kouření, deficit alfa-1-antitrypsinu (panacinární emfyzém)
 • jizvení plicního parenchymu, například u silikózy (emfyzém kolem silikotických nodulů)
 • fibróza plicní (nepravidelný emfyzém)
 • distální paraseptální bulózní emfyzém (emfyzematózní buly subpleurálně, hrozí spontánní vnitřní pneumothorax)
 • senilní emfyzém
 • kompenzatorní emfyzém (například po částečné resekci plíce)

Patogeneza:

Nejčastější mechanismus při rozvoji nejnebezpečnějšího centro- a hlavně panacinárního emfyzému je převaha aktivity plicních proteáz. U chybění alfa-1-antitrypsinu (což je proteázový inhibitor) dochází k rozvoji těžkých forem emfyzému, zejména pokud je situace zhoršována kouřením (které stimuluje elastolytickou aktivitu neutrofilů a makrofágů v plicním parenchymu, což vede k destrukci elastiky a rozvoji emfyzému). Tabákový kouř navíc obsahuje množství volných radikálů, což postižení plicní tkáně dále zhoršuje.

7.3.2.1.1  Centroacinární a panacinární emfyzém, chronická obstrukční choroba bronchopulmonální

Klinické znaky:

 • emfyzém se rozvíjí postupně
 • emfyzém vede k degeneraci parenchymu plíce, sníženému tahu a sekundárně se tak podílí na bronchiální obstrukci
 • mezi první příznaky patří dyspnoe s postupným zhoršováním
 • kašel, vykašlávání sputa
 • ztráta na váze
 • pacienti mají soudkovitý hrudník s horizontálním průběhem žeber
 • sedí nakloněni mírně dopředu
 • vydechují přes sevřené rty (aby snížili výdechový tlakový gradient a oddálili výdechovou kompresi bronchů)
 • rtg prokáže zvýšenou vzdušnost plic a srdeční změny
 • nález na spirometrii je typický
 • existují dvě skupiny pacientů podle hlavních příznaků:
  • se sklonem k bronchitidě
   • věk: 40 a více
   • dyspnoe je spíše mírná
   • infekce dýchacích cest jsou časté
   • kašel je výrazný, značné množství sputa
   • opakované epizody respiračního selhání
   • zvýšený odpor dýchacích cest
   • často cor pulmonale
   • pružnost plíce je zachovaná
   • pacienti jsou cyanotičtí, dýchají spíše s otevřenými ústy
  • s výrazným emfyzémem
   • věk: 60 a více
   • dyspnoe je těžká, rozvíjí se rychle
   • infekce dýchacích cest jen občas
   • kašel je mírný a patří mezi pozdní příznaky, sputa je málo
   • respirační selhání se rozvíjí až v terminálních fázích choroby
   • odpor dýchacích cest je normální
   • cor pulmonale jen někdy, v pozdních fázích
   • pružnost plíce je snížená
   • pacienti nemívají cyanózu, dýchají přes sevřené rty
 • prognóza:
  • onemocnění postupně progreduje, terapie průběh zpomaluje
  • k celkovému stavu pacienta přispívá také terapie (chronické užívání kortikosteroidů)
  • smrt nastává
   • terminálním respiračním selháním s respirační acidózou
   • selháním pravé komory
   • při kolapsu plíce po ruptuře emfyzematózní buly (vnitřní pneumothorax)

Makroskopický nález:

Plíce je zvětšená, lehká, na řezu zvýšeně vzdušná s patrnými dilatovanými alveoly. Subpleurálně mohou být patrné velké prostory (buly). U bronchitiků bronchy obsahují množství hlenohnisavého sekretu.

Pneumothorax se prokazuje obtížněji a je nutné mít podezření před začátkem pitvy: odpreparuje se podkoží od žeber a vzniklá kapsa se naplní vodou. Pak se opatrně probodne mezižeberní prostor (tak, aby se neprobodla plíce). Při pneumothoraxu unikají přes vodu vzduchové bubliny.

Histologie:

Výrazně zvětšené alveoly, oddělené tenkými septy. Kohnova stomata jsou silně rozšířena, alveoly spolu široce komunikují. Často dochází ke kompresi respiračních bronchiolů.

U případů s dominující chronickou bronchitidou jsou bronchy zánětlivě změněné: stěna je zesílená, hlenové žlázky jsou zmnožené, v lumen je exsudát s neutrofily.

Obrázky

Plicní emfyzém:
Emfysém plic, HE 20x (71390)

7.3.2.2  Intersticiální emfyzém

Vzniká jako následek výrazného přetlaku při výdechu (potápění, prudký kašel, umělá ventilace aj.). Projeví se zpravidla jako řádky drobných bublinek pod pleurou; může se však šířit i přes plicní stopku do mediastina a v extrémních případech i do podkoží krku a obličeje. Plyn v měkkých tkáních se zpravidla po čase resorbuje.

Intersticiální emfyzém je častý zejména u arteficiálně ventilovaných novorozenců.Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases