Atlas
 

Atlas patologie pro studenty medicíny

Seznam autorů, přispěvatelů a spolupracovníků

(s udáním počtu obrázků z přispěných případů)Seznam všech obrázků   (6963)


Josef Feit, doc., MUDr., CSc.
MDgK plus, Ujezd u Brna, Česká republika
  (2048)

Věra Feitová, MUDr.
Klinika zobrazovacích metod; FN u svaté Anny, Brno, Brno, Česká republika
  (612)

Zdeněk Pavlovský, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (201)

Mojmír Moulis, MUDr.
MDgK plus, Karásek 1 Brno, Česká republika
  (44)

Ondřej Souček, MUDr.
Patologicko-anatomický ústav; FN Brno, Brno, Česká republika
  (137)

Sylva Hotárková, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (9)

Katarína Múčková, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (74)

Marta Ježová, MUDr., PhD
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (575)

Iva Babánková, MUDr.
Patologicko-anatomické oddělení; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (10)

Jitka Hausnerová, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (219)

Zdena Dvořáková,
Ústav patologické anatomie, LF, MU, Brno, Česká republika
  (24)

Jan Mazanec, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (200)

Ctirad Macháček, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (45)

Lukáš Frola, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (143)

Iva Zambo, MUDr.
1. patologicko-anatomický ústav; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
  (16)

Klára Kubišová, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (1)

Marta Číhalová, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (47)

Hana Beislová, MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (5)

Boris Habanec, prof, MUDr., DrSc.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (46)

Karel Hušek, MUDr., CSc.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (157)

Eva Jandáková, MUDr.
Patologicko-anatomický ústav; FN Brno, Brno, Česká republika
  (80)

Zdeněk Lukáš, prof., MUDr.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (27)

Leoš Křen, doc. MUDr., PhD
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (147)

Jirka Mačák, prof, MUDr., CSc.
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (33)

Karel Dvořák, prof, MUDr., DrSc.
, Brno, Česká republika
  ()

Jeff Cao, MD, prof.
Ústav patologie; Loma Linda University, California, Loma Linda, USA
  (684)

Markéta Hermanová, prof. MUDr., PhD
Ústav patologie; FN Brno, Brno, Česká republika
  (64)

Víta Žampachová, MUDr.
1. patologicko-anatomický ústav; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
  (23)

Iva Svobodová, MUDr.
1. patologicko-anatomický ústav; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
  (39)

Pavel Fabian, MUDr.
Patologicko-anatomické oddělení; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (12)

Rudolf Nenutil, MUDr., PhD
Patologicko-anatomické oddělení; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (4)

Milan Votava, MUDr.
Ústav soudního lékařství, Brno, Česká republika
  (31)

Rostislav Koďousek, prof. MUDr.
Patologicko-anatomický ústav; FN Olomouc, Olomouc, Česká republika
  (291)

Vladimír Šišovský, MUDr.
Ústav patologické anatomie, LF, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  (10)

Jan Stříteský, doc, MUDr., CSc.
Patologicko-anatomický ústav, Prague, Česká republika
  (34)

Hana Jedličková, doc. MUDr.
1. Dermatologická klinika; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (44)

Renata Faberová, MUDr., PhD.
Dermatologická klinika; FDN, Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (8)

Günter Burg, prof., MD
Institut dermatologie; Universitní nemocnice, Zurich, Švýcarsko
  (26)

Werner Kempf, doc., MD
Institut dermatologie; Universitní nemocnice, Zurich, Švýcarsko
  (36)

Spasoje Radovanovic, MD.
Nyangabgwe Hospital, Francistown, Botswana
  (45)

Pavel Salajka, MUDr.
Baťova nemocnice, Zlín, Česká republika
  (10)

Milana Šachlová, MUDr. CSc.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (192)

Milan Dastych,
Katedra laboratorních metod, LF MU Brno, Brno, Česká republika
  (14)

Karel Veselý, MUDr., PhD.
1. patologicko-anatomický ústav; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
  (0)

Bronislava Slaná, MUDr.
1. patologicko-anatomický ústav; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
  (2)

Oldřich Coufal, MUDr., PhD
Oddělení chirurgické onkologie; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (2)

Milan Prášek, MUDr., PhD
Oddělení zobrazovacích metod; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (3)

Michal Standara, MUDr., PhD
Oddělení zobrazovacích metod; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  (4)

Vladimír Ulman,
Fakulta informatiky; Masarykova Universita, Brno, Česká republika


Michal Martinásek,
Fakulta informatiky; Masarykova Universita, Brno, Česká republika


Lukáš Hejtmánek, RNDr. PhD
Ústav výpočetní techniky; Masarykova Universita, Brno, Česká republika


Michal Procházka, RNDr.
Fakulta informatiky; Masarykova Universita, Brno, Česká republika

Studenti, kteří přispěli kasuistikami

Darius Slovík, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (0)

Michal Makuša, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (19)

Krystyna Wolna, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (11)

Jakub Kadlubiec, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (7)

Renata Lojdová, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (0)

Lucia Starinská, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (0)

Kristína Suchánková, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (0)

Zdeňka Čermáková,
Katedra laboratorních metod, LF MU Brno, Brno, Česká republika
  (0)

Milan Majerník, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (2)

Mäsiar Marek, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (4)

Klimešová Nikola, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (9)

Pavla Kišová, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (4)

Dan Schilken, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (8)

Eva Mičulková, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (15)

Xenia Skitsa, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (14)

Jakub Křístek, MUC
Lékařská fakulta; Masarykova Universita, Brno, Česká republika
  (2)