Atlas
 

Atlas patologie pro studenty medicíny

Josef Feit doc., MUDr., CSc.


Absces
Absces varlete s píštělí, HE 40x (72274)
Absces varlete s píštělí, HE 40x (72273)
Absces varlete, Makro, pitva (72240)
Absces varlete, Makro, pitva (72241)
Plicní absces, Makro, pitva (71676)
Otogenní absces mozečku, 20x (71927)
Pseudoabsces, tuba uterina, HE 40x (72348)
Achlorhydria
Achlorhydrie, HE 60x (74237)
Achlorhydrie, Warthin Starry 60x (74238)
Adenokarcinom
Adenokarcinom plíce, TTF1 20x (73241)
Adenokarcinom plíce, vimentin 20x (73242)
Adenokarcinom plic, mikroexcise, HE 60x (10640)
Adenokarcinom jícnu, HE 60x (74559)
Adenokarcinom, Barrettův jícen, HE 40x (72429)
Adenokarcinom tlustého střeva, HE 40x (10629)
Adenokarcinom prostaty, fokus gradus 1, HMWCK 40x (71389)
Adenokarcinom prostaty, fokus gradus 1, HE 40x (71386)
Adenokarcinom prostaty s perineurálním šířením, fokus gradus 1, HE 40x (71387)
Adenokarcinom prostaty, fokus gradus 1, HMWCK 40x (71388)
Adenokarcinom děložního čípku, HE 40x (71007)
Adenokarcinom plic, HE 40x (10372)
Adenokarcinom plíce, HE 40x (71398)
Adenokarcinom tlustého střeva, HE 40x (10527)
Adenokarcinom, hlenotvorný, primární kožní
Mucinózní karcinom žaludku, HE 40x (10691)
Mucinózní karcinom žaludku, HE 40x (10692)
Mucinózní karcinom žaludku, HE 40x (10693)
Mucinózní karcinom žaludku, HE 40x (10694)
Mucinózní karcinom žaludku, HE 40x (10695)
Adenokarcinom, metastáza
Metastatická embolizace adenokarcinomu, plíce, HE 40x (10368)
Adenom
Adenom hypofýzy, HE 20x (10982)
Adenom nadledviny (Connův syndrom), HE 40x (10805)
Adenom kůry nadledviny, HE 40x (12956)
Hepatocelulární adenom, HE 40x (70663)
Odstranění adenomu hypofýzy, Video (12015)
Odstranění adenomu hypofýzy, Video (12016)
Odstranění adenomu hypofýzy, Video (12017)
Mikrofolikulární adenom, Hashimotova thyreoiditis, HE 40x (10863)
Adenomatózní hyperplasie
Adenomatózní hyperplázie endometria, HE 40x (10298)
Adenom tubulární apokrinní
Adenom tubulární apokrinní, HE 40x (5118)
Adenomyosis
Adenomyóza, HE 60x (74318)
Adenomyóza žlučníku, HE 40x (70532)
Adenomyóza žlučníku, HE 20x (74565)
Akromegalie
Akromegalie, CLINIC (10983)
Akromegalie, CLINIC (10984)
Aktinomykóza
Aktinomykóza, Gram 60x (6416)
Aktinomykóza, Gram 60x (6415)
Aktinomykóza, HE 60x (6418)
Aktinomykóza, HE 60x (6417)
Akutní myeloická leukemie
Kruor, akutní myeloická leukemie, Makro, pitva (72334)
Slezina při akutní myeloické leukemii, Makro, pitva (71771)
Splenomegalie při leukemii, 1300 g, Makro, pitva (71772)
Amyloidóza
Amyloidóza (plasmocyty v kostní dřeni), HE 40x (70268)
Senilní amyloid myokardu, HE 20x (10339)
Amyloidóza ledviny, Kongo červeň 40x (10431)
Amyloidóza ledviny, HE 40x (10432)
Amyloidóza ledviny, HE 40x (74245)
Amyloidóza ledviny, Kongo červeň 40x (74246)
Amyloidóza celková
Amyloidóza sleziny, Kongo červeň 40x (10597)
Amyloidóza jater, HE 40x (10598)
Amyloidóza jater, Kongo červeň 40x (10599)
Amyloidóza ledviny, HE 40x (10600)
Amyloidóza ledviny, Kongo červeň 40x (10601)
Amyloidóza sleziny, HE 40x (10612)
Amyloidóza makulární
Amyloidosis ApoA1, HE 40x (6005)
Amyloidosis ApoA1, HE 40x (6006)
Amyotrofická laterální skleróza
Amyotrofická laterální skleróza, impregnace 20x (73357)
Anastomóza
Umělé anastomózy koronárních arterií a a. mammaria interna, Makro, pitva (71539)
Umělé anastomózy koronárních arterií a a. mammaria interna, Makro, pitva (71540)
Aneurysma
Aneurysma, Makro, pitva (70240)
Aneurysma, Makro, pitva (70243)
Aneurysma, Makro, pitva (70244)
Aneurysma, Makro, pitva (70245)
Aneurysma břišní aorty, HE 2x (71443)
Aneurysma srdeční po infarktu, příčný řez, Makro, pitva (71196)
Aneurysma srdeční po infarktu s nástěnným trombem, Makro, pitva (71195)
Aneurysma a. basilaris, Rtg (72998)
Ruptura nepravého aneurysmatu atherosklerotického původu (břišní aorta), Makro, pitva (71453)
Ruptura nepravého aneurysmatu atherosklerotického původu (břišní aorta), Makro, pitva (71454)
Aneurysmata abdominální aorty, Makro, pitva (71445)
Aneurysmata abdominální aorty, Makro, pitva (71446)
Trombozované aneurysma s patrným vrstevnatým trombem, Makro, pitva (71462)
Trombozované aneurysma břišní aorty, Makro, pitva (71461)
Aneurysma atherosklerotického původu s rozsáhlým trombem, Makro, pitva (71463)
Ruptura aneurysmatu aorty, Makro, pitva (71449)
Ruptura aneurysmatu aorty, Makro, pitva (71448)
Aneurysma aorty, Makro, pitva (71464)
Aorta s atherosklerotickým aneurysmatem s organizovanými rozsáhlými tromby, Makro, pitva (71465)
Částečně zhojené aneuysma aorty, v sekundárním průsvitu je koagulum, Makro, pitva (71469)
Dissekující aneurysma aorty 5 cm nad aortální chlopní, Makro, pitva (71472)
Vícečetná aneurysmata aorty atherosklerotického původu, Makro, pitva (71447)
Ruptura aneurysmatu aorty s provalením do jícnu, Makro, pitva (71450)
Aneurysma ascendentní aorty syfilitického původu, které se po usuraci žeber vyklenuje podkožně (případy tohoto typu po víceletém průběhu končily fatálním krvácením), Makro, pitva (71466)
Aneurysma levé komory srdeční s nástěnným thrombem, Makro, pitva (71532)
Dissekující aneurysma aorty, Makro, pitva (71467)
Dissekující aneurysma aorty, Makro, pitva (71468)
Starý infarkt myokardu a aneurysma srdeční stěny, Makro, pitva (71529)
Srdeční aneurysma s kalcifikací, Makro, pitva (71530)
Aneurysma srdeční stěny s trombem, Makro, pitva (71531)
Aneurysma mitrální chlopně, Makro, pitva (71547)
Perirenální hematom při ruptuře aneurysmatu břišní aorty, Makro, pitva (71452)
Penetrace aortálního aneurysmatu do jícnu, Makro, pitva (71451)
Ruptura aneurysmatu hrudní aorty, Makro, pitva (71444)
Aneurysma stěny levé komory po infarktu myokardu, Makro, pitva (71528)
Angiokeratom
Angiokeratom, HE 40x (2103)
Angiokeratom skrota Fordyce, HE 40x (3685)
Angiolymfoidní hyperplasie, epiteloidní hemangiom
Angiolymfoidní hyperplasie, HE 40x (2680)
Angiosarkom
Angiosarkom, Faktor VIII 40x (74815)
Angiosarkom, HE 40x (74816)
Anthracosilicosis
Silikóza plic, HE 40x (10616)
Anthracosis
Antrakóza plicní středního stupně, Makro, pitva (71639)
Mírná antrakóza plicní, Makro, pitva (71638)
Výrazná antrakóza plicní, Makro, pitva (71640)
Antrakóza pleury, video, Video (73929)
Apendicitis
Appendicitis catarrhalis, HE 40x (74491)
Perforující apendicitis, HE 40x (12969)
Apendicitis perforans, HE 10x (70277)
Appendicitis, hnisavá, granulomatózní, HE 40x (10172)
Hnisavá apendicitis, HE 40x (10628)
Apendicitis acuta, HE 20x (70029)
Apendicitis acuta, HE 40x (70030)
Appendicitis phlegmonosa, HE 40x (10405)
Apendicitis parazitární, HE 20x (70031)
Appendicitis parasitaria, HE 40x (10406)
ARDS
Difuzní plicní alveolární poškození, Makro, pitva (71685)
Šoková plíce, Makro, pitva (71686)
ARDS dospělých, HE 40x (71882)
Argyrosis
Argyrosis, HE 40x (5099)
Argyrosis, HE 40x (5100)
Artefakt
Posmrtná hemolýza, zbarvení endotelu, Makro, pitva (71613)
Arteriovenózní malformace, angiomatóza
Arteriovenózní malformace, elastika 20x (2520)
Arteriovenózní malformace, elastika 20x (2198)
Arteriovenózní malformace, HE 20x (2199)
Arteriovenózní malformace, HE 20x (2200)
Arteriovenózní malformace, HE 20x (2201)
Aspergilosis
Aspergilóza mozku, Grocott 20x (73247)
Aspirace
Aspirovaný burský oříšek, Makro, pitva (71677)
Aspirace baryové kaše po rtg vyšetření trávicího traktu, Makro, pitva (71678)
Aspirace baryové kaše po rtg vyšetření trávicího traktu, Makro, pitva (71679)
Aspirace baryové kaše po rtg vyšetření trávicího traktu, Makro, pitva (71680)
Masivní aspirace krve, Makro, pitva (71681)
Aspirace plodové vody
Aspirace plodové vody, HE 40x (10363)
Aspirace plodové vody, HE 40x (10362)
Aspirace plodové vody, HE 40x (72301)
Aspirace plodové vody do alveolů a bronchů, HE 40x (71391)
Ateroskleróza
Atherosklerotické změny na plicní arterii při plicní hypertensi, HE 40x (73036)
Atheroskleróza pulmonální arterie při plicní hypertenzi, Makro, pitva (71657)
Atheroskleróza aorty, HE 20x (10313)
Ateroskleróza, aorta, HE 20x (70110)
Ateroskleróza, aorta, HE 40x (70111)
Atheroskleróza aorty, HE 20x (10326)
Ateroskleróza, HE 40x (70115)
Atherosklerotický plát, HE 10x (71410)
Atherosklerotický plát, HE 20x (71411)
Atheroskleróza koronární arterie, HE 20x (10336)
Atheroskleróza koronární arterie, HE 10x (71412)
Atheroskleróza koronární arterie, HE 40x (71413)
Atheroskleróza koronární arterie, HE 5x (71414)
Ateroskleróza, koronární arterie, HE 20x (70116)
Ateroskleróza, koronární arterie, HE 40x (70117)
Atrofie
Tuková atrofie srdečního svalu (senilní a ischemická), Makro, pitva (71439)
Involuční endometrium, HE 40x (10300)
Lipomatózní atrofie pankreatu, HE 20x (70130)
Lipomatózní atrofie pankreatu, HE 40x (10424)
Balanitits seu vulvitis plasmocellularis Zoon
Balanitits seu vulvitis plasmocellularis Zoon, Perls 40x (3608)
Balanitits seu vulvitis plasmocellularis Zoon, HE 40x (3609)
Barrettův jícen
Barrettův jícen, alciánová modř, PAS 100x (72306)
Barrettův jícen, alciánová modř, PAS 100x (72307)
Barrettův jícen, alciánová modř, PAS 40x (72308)
Barrettův jícen, HE 40x (72315)
Bazaliom
Bazaliom, nekompletní excise (tumor zasahuje do okraje excise), HE 20x (70474)
Bazaliom, inkompletní excise, HE 10x (6007)
Bazaliom, kompletní excise, HE 20x (6008)
Benigní esenciální teleangiektasie
Benigní esenciální teleangiektasie, HE 40x (2063)
Blastom
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71914)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71915)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71916)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71917)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71918)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71919)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71920)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71921)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71922)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71923)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71924)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71925)
Disseminovaný vrozený blastom, mozek, Makro (71926)
Bowenoidní papulóza
Bowenoidní papulóza penisu (24 let starý muž), HE 40x (3687)
Branchiální cysta
Branchiogenní cysta, HE 40x (10646)
B reakce v uzlině
B reakce v uzlině, HE 40x (12979)
B reakce v uzlině, HE 40x (72251)
B reakce v uzlině, HE 40x (10345)
Bronchiectasia
Bronchiektázie, Makro, pitva (71632)
Rozsáhlé bronchiektázie, zánět, Makro, pitva (71633)
Rozsáhlé bronchiektázie, zánět, Makro, pitva (71634)
Rozsáhlé bronchiektázie, Makro, pitva (71635)
Bronchiektasie s rozsáhlou zahoustlou sekrecí do bronchů, Makro, pitva (71636)
Bronchioalveolární karcinom
Bronchioalveolární karcinom, Makro, pitva (71713)
Bronchioalveolární karcinom, Makro, pitva (71714)
Bronchioalveolární karcinom, HE 40x (10370)
Bronchioalveolární karcinom plíce, HE 40x (71396)
Bronchitis
Bronchitis, HE 40x (72318)
Bronchitis catarrhalis, počínající bronchopneumonie, HE 40x (72267)
Bronchitis, incipientní bronchopneumonie, HE 40x (71370)
Bronchopneumonie
Abscedující bronchopneumonie, HE 40x (10639)
Bronchopneumonie, Makro, pitva (71662)
Bronchopneumonie, Makro, pitva (71663)
Hypostatická bronchopneumonie, Makro, pitva (71664)
Abscedující bronchopneumonie, Makro, pitva (71665)
Katarální bronchopneumonie, HE 40x (71400)
Splývající, katarálně purulentní bronchopneumonie, HE 40x (71401)
Katarální bronchopneumonie, HE 40x (71402)
Katarální hnisavá bronchopneumonie, HE 40x (72269)
Katarálně purulentní bronchopneumonie, HE 40x (71403)
Bypass
Aortální ústí dvojnásobného koronárního by-passu, Makro, pitva (71534)
Aortokoronární bypass, lumen, HE 40x (71716)
Aortokoronární bypass, našití na aortu, HE 40x (71717)
Aortokoronární bypass, současná fibróza myokardu, HE 40x (71718)
Bypass z vena saphena, Makro, pitva (71535)
Bypass z vena saphena, Makro, pitva (71536)
Bypass z vena saphena, Makro, pitva (71537)
Trojnásobný bypass z vena saphena, Makro, pitva (71538)
Ca mammae
Karcinóza kůže při karcinomu prsu, HE 60x (12869)
Karcinóza kůže při karcinomu prsu, PAS 60x (12870)
Celiakie
Celiakie, alciánová modř, PAS 60x (74262)
Celiakie, alciánová modř, PAS 60x (74263)
Celiakie, laktáza 4x (74264)
Celiakie, sacharáza 4x (74265)
Celiakie, trehaláza 4x (74266)
Celiakie, HE 60x (74267)
Celiakie, HE 60x (74268)
Celiakie, laktáza 4x (74269)
Celiakie, sacharáza 4x (74270)
Celiakie, trehaláza 4x (74271)
Celiakie, alciánová modř, PAS 60x (74273)
Celiakie, HE 60x (74272)
Metabolická enteropatie, HE 40x (10401)
Cholangiocelulární karcinom
Cholangiocelulární karcinom, HE 40x (70503)
Cholangitis
Vzestupná cholangitis, HE 40x (10412)
Cholangitis, obstrukce žlučových cest, HE 40x (70527)
Cholecystitis
Chronická pseudoxanthomatózní cholecystitis, HE 20x (73262)
Cholecystitis acuta superficialis, HE 40x (70983)
Cholecystitis gangraenosa, HE 40x (13024)
Ulceroflegmonózní cholecystitis, HE 40x (73039)
Cholecystitis phlegmonosa, HE 20x (71359)
Eosinofilní cholecytitis, HE 40x (13378)
Cholecystitis, HE 40x (10415)
Cholecystitis, HE 20x (70528)
Cholecystitis, HE 20x (70613)
Chronická fibrotizující cholecystitis, HE 40x (10416)
Cholecystitis s ulcerací sliznice při cholecystolithiáze, HE 20x (71311)
Žlučník, stáza žluči, HE 20x (73380)
Choledochitis
Akutní choledochitis, HE 40x (71182)
Choledochitis acuta, HE 40x (70984)
Fatální kalkulóza žlučových cest, Makro, pitva (71723)
Fatální kalkulóza žlučových cest, Makro, pitva (71724)
Fatální kalkulóza žlučových cest, Makro, pitva (71725)
Fatální kalkulóza žlučových cest, pseudomembranózní cholecystitis, Makro, pitva (71726)
Fatální kalkulóza žlučových cest, pseudomembranózní cholecystitis, Makro, pitva (71727)
Fatální kalkulóza žlučových cest, kameny v dilatovaném žlučovodu, Makro, pitva (71728)
Fatální kalkulóza žlučových cest; makrouzlová cholestatická cirrhóza jater, Makro, pitva (71729)
Fatální kalkulóza žlučových cest; makrouzlová cholestatická cirrhóza jater, Makro, pitva (71730)
Cholestáza
Cholestáza jater, HE 40x (10615)
Cholesterolosis
Cholesterolóza sliznice žlučníku, Makro, pitva (71205)
Cholesterolosis žlučníku, HE 40x (70534)
Cholesterolosis žlučníku, HE 40x (70535)
Cholesterolóza sliznice žlučníku, HE 20x (70619)
Cholesterolóza sliznice žlučníku, HE 40x (70620)
Choriokarcinom
Metastázy choriokarcinomu do plic, Makro, pitva (71701)
Chorionepitheliom, choriokarcinom, HE 40x (10633)
Choriokarcinom varlete, HCG 40x (72808)
Choriokarcinom varlete, HE 40x (72809)
Choriokarcinom varlete, placentální alkalická fosfatáza 40x (72810)
Chronická lymfatická leukemie
Chronická lymfatická leukemie, játra, HE 40x (72264)
Slezina, chronická lymfatická leukemie, Makro, pitva (71765)
Chronická myeloická leukemie
Chronická myeloická leukemie, HE 100x (71964)
Chronická myeloická leukemie, játra, Makro, pitva (72244)
Chronická myeloická leukemie, mozková krvácení, Makro, pitva (72245)
Chronická myeloická leukemie, mozková krvácení, Makro, pitva (72246)
Chronická myeloická leukemie, splenomegalie, Makro, pitva (72247)
Chronická myeloická leukemie, splenomegalie, Makro, pitva (72248)
Chronická myeloická leukemie, splenomegalie, Makro, pitva (72249)
Chronická myeloická leukemie, játra, HE 40x (72265)
Chybění mannosa binding lectinu, pustula
Chybění mannosa binding lectinu, pustula, HE 60x (10062)
Chybění spermiogenezy
Chybění spermiogenezy, HE 40x (72349)
Cirrhóza
Cholestatická cirrhóza, HE 40x (71360)
Jaterní cirhóza s cholestázou, HE 60x (74302)
Játra, mikronodulární cirrhóza, Makro, pitva (70426)
Povrch jater při mikronodulární cirrhóze, Makro, pitva (70425)
Alkoholická cirhóza, HE 40x (10418)
Cirrhóza, mikronodulární, HE 40x (70127)
Cirrhóza, posthepatitická, HE 40x (70128)
Posthepatitická cirhóza, HE 40x (10419)
Coccidiosis
Coccidiosis, granulom, HE 40x (13289)
Colitis pseudomembranózní
Colitis pseudomembranosa, HE 100x (73105)
Colitis pseudomembranózní, HE 40x (70478)
Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa, Makro, pitva (71198)
Colitis ulcerosa, splývající kontinuální zánět tlustého střeva, Makro, pitva (70918)
Colitis ulcerosa, splývající kontinuální zánět tlustého střeva, Makro, pitva (70919)
Colitis ulcerosa, remise, HE 20x (72313)
Colitis ulcerosa, remise, HE 20x (70027)
Colitis ulcerosa, HE 40x (10403)
Colitis ulcerosa, HE 20x (70028)
Colitis ulcerosa, HE 40x (10404)
Condyloma accuminatum
Condyloma acuminatum, HE 10x (3590)
Condyloma acuminatum, HE 40x (3591)
Condyloma acuminatum, HE 40x (3592)
Condylomata acuminata, velká, CLINIC (4053)
Condylomata acuminata, velká, CLINIC (4054)
Condyloma acuminatum, HE 20x (5998)
Condyloma acuminatum, HE 20x (4017)
Condyloma acuminatum, HE 40x (4018)
Condyloma acuminatum, HE 40x (1949)
Condyloma acuminatum, cervix uteri, HE 40x (70108)
Condyloma giant Buschke Lowenstein
Obrovské kondylomy Buschke Lowenstein, HE 40x (1947)
Obrovské kondylomy Buschke Lowenstein, HE 5x (1948)
Cyanóza
Cyanóza prstů, CLINIC (71495)
Cysta
Cysta, HE 40x (74802)
Dermoidální cysta mediastina, Makro, pitva (71740)
Cystadenoma mucinosum
Mucinózní cystadenom ovaria, HE 40x (10318)
Cystadenoma mucinosum ovarii, HE 20x (71009)
Cystadenoma mucinosum ovarii, HE 40x (71010)
Mucinózní unilokulární cystadenom ovaria, HE 40x (10319)
Cystadenoma mucinosum ovarii, HE 40x (71011)
Mucinózní unilokulární cystadenom ovaria, HE 40x (10320)
Cystadenoma mucinosum ovarii, HE 40x (71012)
Cystadenoma serosum
Cystadenoma serosum ovarii, HE 40x (71008)
Serózní cystadenom ovaria, HE 40x (10317)
Cystadenom
DG, Makro, pitva (76008)
DG, Makro (76009)
DG, Makro (76010)
Cystická medionekróza aorty Erdheim
Cystická medionekróza aorty, barvení na elastiku, Makro, pitva (71442)
Cystitis cystica
Cystitis cystica, HE 40x (72323)
Dermatomyositis
Dermatomyositis, paraneoplastická, HE 40x (6220)
Dermatomyositis, paraneoplastická, HE 40x (6221)
Difuzní alveolární poškození
Difuzní plicní alveolární poškození, Makro, pitva (71684)
Difuzní alveolární poškození, Makro, pitva (70252)
Difuzní alveolární poškození, Makro, pitva (70254)
Difuzní alveolární poškození, Makro, pitva (70255)
Difuzní alveolární poškození, Makro, pitva (70256)
Difuzní karcinom
Difuzní karcinom žaludku, AE13 60x (74142)
Difuzní karcinom žaludku, HE 60x (74143)
Difuzní karcinom žaludku, meta peritonea a uzliny, AE13 40x (72883)
Difuzní karcinom, HE 40x (74803)
Disociovaný karcinom žaludku, AE13 100x (72029)
Disociovaný karcinom žaludku, HE 100x (72030)
Disociovaný karcinom žaludku, PAS 100x (72031)
Difuzní karcinom žaludku, metastáza do jazyka, HE 40x (72010)
Infiltrující karcinom žaludku, difuzní, HE 40x (10389)
Infiltrující karcinom žaludku, difuzní, PAS 40x (10390)
Difuzní karcinom žaludku, HE 40x (70261)
Difuzní karcinom žaludku, PAS 40x (70262)
Difuzní karcinom žaludku, HE 100x (70263)
Difuzní karcinom žaludku, PAS 100x (70264)
Difuzní karcinom žaludku, PAS 100x (70270)
Difuzní adenokarcinom, colon, HE 40x (10398)
Difuzní adenokarcinom, colon, PAS 40x (10399)
Difuzní karcinom žaludku, HE 40x (72470)
Dilatace
Teleangiektasie obličeje, CLINIC (71491)
Disacharidázová deficience
Disacharidázová deficience (laktáza), HE 40x (70596)
Disacharidázová deficience (laktáza), laktáza 5x (70597)
Disacharidázová deficience (trehaláza), trehaláza 5x (70598)
Disacharidázová deficience (laktáza), HE 40x (72354)
Disacharidázová deficience (laktáza), laktáza Makro (72355)
Disseminovaná intravaskulární koagulopatie
Disseminovaná intravaskulární koagulopatie, HE 60x (74240)
DIC, ledvina, HE 40x (10440)
Diverticulum
Divertikl tlustého střeva, HE 20x (73268)
Zenkerův divertikl jícnu, HE 20x (71181)
Zenkerův divertikl jícnu, Makro, pitva (71201)
Diverticulum, peritonitis, Makro (71965)
Diverticulum, peritonitis, Makro (71966)
Dna
Dna, HE 10x (4056)
Dna, bursa olecrani, HE 40x (6113)
Dysplázie
CIN III, cervix uteri, HE 20x (73256)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10537)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10538)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10539)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10540)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10541)
Cervix uteri: CIN III. a endometrióza, CLINIC (10542)
Plíce, dysplázie epitelu, HE 40x (71875)
Plíce, dysplázie epitelu, HE 40x (71876)
Dysplázie čípku, CIN III., HE 40x (10308)
Dysplasia CIN III., HE 40x (70109)
Antrum pylori, dysplastické změny, HE 60x (74312)
Dystrofie
Parenchymatózní dystrofie ledviny, HE 40x (10596)
Hyalinní dystrofie, Mallory 40x (10607)
Vakuolární dystrofie, HE 40x (10608)
Echinococcosis
Echinoková cysta jater, Makro (73592)
Echinoková cysta jater, Makro (73593)
Echinoková cysta jater, Makro (73594)
Echinoková cysta jater, Makro (73595)
Edém
Plicní edém, Makro, pitva (71682)
Plicní edém, Makro, pitva (71683)
Nezralý teratom, HE 20x (72272)
Alveolární edém, HE 20x (70260)
Alveolární edém plic, HE 40x (71404)
Plicní edém, HE 40x (10381)
Edém plic, HE 40x (72271)
Plicní edém, HE 40x (10380)
Edém
Reinkeho edém hlasivky, HE 40x (10666)
Embolie
Centrální trombembolizace po infarktu myokadu (ledvina, játra, tenké střevo), Makro, pitva (71526)
Centrální trombembolizace po infarktu myokadu (ledvina, játra, tenké střevo), Makro, pitva (71527)
Embolizace koronární arterie, Makro, pitva (71487)
Embolizace koronární arterie, Makro, pitva (71488)
Plicní embolizace (trombus v hlavních větvích plicní arterie), Makro, pitva (71650)
Plicní embolizace (trombus v hlavních větvích plicní arterie), Makro, pitva (71651)
Masivní trombembolus, Makro, pitva (71655)
Trombembolus v plicní arterii, Makro, pitva (71656)
Thrombembolie, plíce, HE 20x (72347)
Embryo
Embryo, HE 40x (10331)
Embryo, HE 40x (10334)
Emfysém
Emfyzém plicní, Makro, pitva (71615)
Emfyzematózní plíce na řezu, Makro, pitva (71621)
Bulózní emfyzém plicní, Makro, pitva (71619)
Emfyzematózní tkáň plíce, pod pleurou prosvítají dilatované alveoly, Makro, pitva (71623)
Emfyzematózní plíce na řezu, Makro, pitva (71622)
Bulózní emfyzém plicní, Makro, pitva (71620)
Emfyzém plíce, Makro, pitva (71626)
Emfyzém plíce, Makro, pitva (71624)
Emfyzém plíce, Makro, pitva (71625)
Těžký centroacinózní emfyzém, Makro, pitva (71617)
Těžký centroacinózní emfyzém, Makro, pitva (71616)
Emfyzém, odlitkový hlen z bronchiálního stromu, Makro, pitva (71618)
Těžký panacinární emfyzém, Makro, pitva (71627)
Těžký panacinární emfyzém, Makro, pitva (71628)
Těžký panacinární emfyzém, Makro, pitva (71629)
Intersticiální emfyzém plíce a mediastina, Makro, pitva (71741)
Intersticiální emfyzém plíce a mediastina, Makro, pitva (71743)
Intersticiální emfyzém plíce a mediastina, Makro, pitva (71744)
Intersticiální emfyzém plíce a mediastina, Makro, pitva (71742)
Emfysém, HE 40x (10357)
Emfysém plic, HE 20x (71390)
Emfysém, HE 40x (10358)
Empty
Diagnosa, HE 40x (74856)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74864)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74865)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74866)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74867)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74868)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74869)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74870)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74871)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74872)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74873)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74874)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74875)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (74876)
DG, x CLINIC (75813)
DG, x CLINIC (75812)
DG, x CLINIC (75811)
DG, x CLINIC (75814)
DG, x CLINIC (75815)
Diagnosa, HE 40x (74885)
Diagnosa, HE 40x (74886)
DG, Makro (76011)
DG, Makro (76012)
DG, Makro (76013)
DG, Makro (76014)
DG, Makro (76015)
DG, Makro (76016)
DG, Makro (76017)
DG, Makro (76018)
, SCHEMA (10101)
Alciánová modř, alciánová modř 40x (10642)
, SCHEMA (10102)
Diagnosa, HE 40x (74990)
, SCHEMA (10103)
, SCHEMA (10104)
Bestův mucikarmín, glykogen, mucikarmín 40x (10644)
Bestův mucikarmín, mucikarmín 40x (10645)
DG, CK7 40x (75253)
DG, x 40x (75254)
DG, x 40x (75255)
DG, vimentin 40x (75256)
DG, x 40x (75257)
Diagnosa, 40x (74905)
Diagnosa, 40x (74906)
Diagnosa, 40x (74907)
Diagnosa, HE 40x (74991)
DG, Makro (76019)
Diagnosa, HE 40x (74996)
Diagnosa, HE 40x (74919)
Diagnosa, HE 40x (75001)
DG, x 40x (75961)
Diagnosa, HE 40x (74922)
DG, Makro (76020)
DG, Makro (76021)
Empty, x 40x (75472)
, SCHEMA (10105)
DG, x 40x (75270)
DG, x 40x (75271)
DG, x 40x (75272)
DG, x 40x (75273)
DG, x 40x (75274)
Barvení dle Frasera, Fraser 40x (10671)
DG, Makro (76022)
DG, Makro (76023)
DG, Makro (76024)
DG, Makro (76025)
, SCHEMA (10106)
, SCHEMA (10107)
DG, Makro (76026)
DG, Makro (76027)
DG, Makro (76028)
Diagnosa, HE 40x (74930)
Empty, HE 40x (74825)
Empty, HE 40x (74826)
DG, Makro (76029)
Diagnosa, HE 40x (74932)
Kongo červeň, Kongo červeň 40x (10677)
DG, x 40x (75460)
Diagnosa, HE 40x (75022)
Diagnosa, Speciální barvení 40x (75023)
Diagnosa, PAS 40x (75024)
Diagnosa, alciánová modř 40x (75025)
, SCHEMA (10108)
, SCHEMA (10109)
, SCHEMA (10110)
Empty, HE 40x (74829)
DG, Makro (76030)
DG, Makro (76031)
DG, Makro (76032)
, SCHEMA (10111)
, SCHEMA (10113)
, SCHEMA (10112)
Malloryho barvení, Mallory 40x (10687)
DG, x 40x (75095)
DG, x 40x (75096)
DG, x 40x (75097)
EKG, sinusová tachykardie, CLINIC (10980)
Diagnosa, HE 40x (74954)
DG, Makro (76033)
DG, Makro (76034)
DG, Makro (76035)
DG, Makro (76036)
DG, x 40x (75277)
DG, x 40x (75278)
DG, x 40x (75138)
, SCHEMA (10114)
, SCHEMA (10115)
DG, x CLINIC (75816)
DG, x CLINIC (75817)
DG, x CLINIC (75818)
DG, x CLINIC (75819)
DG, x CLINIC (75821)
DG, x CLINIC (75820)
DG, x CLINIC (75822)
DG, x CLINIC (75823)
DG, x CLINIC (75824)
DG, x CLINIC (75825)
DG, x CLINIC (75826)
DG, x CLINIC (75827)
DG, x CLINIC (75828)
DG, x CLINIC (75829)
DG, x CLINIC (75830)
DG, x CLINIC (75831)
DG, x CLINIC (75832)
DG, x CLINIC (75833)
DG, x CLINIC (75834)
DG, x CLINIC (75835)
DG, x CLINIC (75836)
DG, x CLINIC (75837)
DG, x CLINIC (75838)
DG, x CLINIC (75839)
DG, x CLINIC (75840)
DG, x CLINIC (75841)
DG, x CLINIC (75842)
DG, x CLINIC (75843)
DG, x CLINIC (75844)
DG, x CLINIC (75845)
DG, x CLINIC (75846)
DG, x CLINIC (75847)
DG, x CLINIC (75848)
DG, x CLINIC (75849)
DG, x CLINIC (75850)
DG, x CLINIC (75851)
DG, x CLINIC (75852)
DG, x CLINIC (75853)
DG, x CLINIC (75854)
DG, x CLINIC (75855)
DG, x CLINIC (75856)
DG, x CLINIC (75857)
DG, x CLINIC (75858)
DG, x CLINIC (75859)
DG, x CLINIC (75860)
DG, x CLINIC (75861)
DG, x CLINIC (75862)
DG, x CLINIC (75863)
DG, x CLINIC (75864)
DG, x CLINIC (75865)
DG, x CLINIC (75866)
DG, x CLINIC (75867)
DG, x CLINIC (75868)
DG, x CLINIC (75869)
DG, x CLINIC (75870)
DG, x CLINIC (75871)
DG, x CLINIC (75872)
DG, x CLINIC (75873)
DG, x CLINIC (75874)
DG, x CLINIC (75876)
DG, x CLINIC (75875)
DG, x CLINIC (75877)
DG, x CLINIC (75878)
DG, x CLINIC (75879)
DG, x CLINIC (75880)
DG, x CLINIC (75881)
DG, x CLINIC (75882)
DG, x CLINIC (75883)
DG, x CLINIC (75884)
DG, x CLINIC (75885)
DG, x CLINIC (75886)
DG, x CLINIC (75887)
DG, x CLINIC (75888)
DG, x CLINIC (75889)
DG, x CLINIC (75890)
DG, x CLINIC (75891)
DG, x CLINIC (75893)
DG, x CLINIC (75894)
DG, x CLINIC (75895)
DG, x CLINIC (75896)
DG, x CLINIC (75897)
DG, x CLINIC (75898)
DG, x CLINIC (75899)
DG, x CLINIC (75900)
DG, x CLINIC (75901)
DG, x CLINIC (75902)
DG, x CLINIC (75903)
DG, x CLINIC (75904)
DG, x CLINIC (75905)
DG, x CLINIC (75906)
DG, x CLINIC (75907)
DG, x CLINIC (75908)
DG, x CLINIC (75909)
DG, x CLINIC (75910)
DG, x CLINIC (75911)
DG, x CLINIC (75912)
DG, x CLINIC (75913)
DG, x CLINIC (75914)
DG, x CLINIC (75915)
DG, x CLINIC (75916)
DG, x CLINIC (75917)
DG, x CLINIC (75918)
DG, x CLINIC (75919)
DG, x 40x (75153)
Orcein na vlákna elastiky, elastika 40x (10705)
DG, x 40x (75290)
DG, x 40x (75293)
, SCHEMA (10116)
, SCHEMA (10117)
Barvení PAS, PAS 40x (10710)
, SCHEMA (10118)
DG, x CLINIC (75302)
DG, x CLINIC (75303)
DG, bcl2 40x (76126)
DG, x CLINIC (75920)
DG, HE 40x (75307)
DG, HE 40x (75308)
DG, x 40x (75170)
DG, x 40x (75171)
, SCHEMA (10119)
DG, Makro (76037)
DG, Makro (76038)
DG, Makro (76039)
DG, Makro (76040)
DG, Makro (76041)
DG, Makro (76042)
DG, Makro (76043)
DG, x 40x (75223)
DG, x 40x (75224)
DG, x 40x (75225)
DG, AE13 40x (76281)
DG, Makro (76044)
Diagnosa, Gömöry 40x (75048)
Plasmocyty, barvení Unna, Unna 40x (10638)
Diagnosa, HE 40x (75055)
Endocervicitis
Endocervix, HE 40x (70105)
Endocervicitis, HE 40x (70106)
Endocervicitis, HE 40x (70107)
Endokarditis
Chronická postrevmatická stenóza a insuficience aortální chlopně, Makro, pitva (71559)
Akutní bakteriální endokarditis, Makro, pitva (71568)
Revmatická endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71557)
Akutní bakteriální endokarditis s rozsáhlými chlopenními vegetacemi, Makro, pitva (71570)
Akutní bakteriální endokarditis, Makro, pitva (71569)
Akutní bakteriální endokarditis, chlopenní vegetace, HE 40x (71572)
Bakteriální endokarditis s rozsáhlou destrukcí chlopně, Makro, pitva (71571)
Löfflerova endokarditis, makro (s rozsáhlým nástěnným thrombem) a mikroskopický obraz (eosinofily), Makro, pitva (71580)
Löfflerova endokarditis, makro (s rozsáhlým nástěnným thrombem) a mikroskopický obraz (eosinofily), HE 20x (71581)
Perforace trikuspidální chlopně a septické vegetace při bakteriální endokarditidě, Makro, pitva (71554)
Verukózní endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71574)
Revmatická endokarditis mitrální chlopně s fuzí šlašinek, Makro, pitva (71558)
Revmatická endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71556)
Chronická revmatická endokarditis se ztluštěním mitrální chlopně, Makro, pitva (71555)
Endocarditis, akutní, bakteriální, HE 20x (70113)
Endocarditis, akutní, bakteriální, HE 40x (70114)
Akutní endokarditis, HE 20x (10316)
Endokarditis, HE 20x (10321)
Vegetace mitrální chlopně při endokarditidě (Staphylococcus aureus), HE 20x (71573)
Endometrióza
Endometrióza rekta, HE 40x (12657)
Endometrióza, peritoneum, HE 40x (12997)
Endometrióza, peritoneum, HE 40x (12998)
Vnitřní endometrióza, adenomyóza, HE 20x (71002)
Vnitřní endometrióza (adenomyóza), HE 40x (70735)
Endometriosis interna, HE 40x (10302)
Endometriosis, tuba, HE 40x (10303)
Endometrióza tuby, HE 20x (70736)
Endometrióza tuby, HE 40x (70656)
Endometrióza děložního čípku, HE 40x (71003)
Endometriosis čípku děložního, HE 40x (10304)
Endometrium, adenokarcinom
Mnohočetné metastázy plíce u karcinomu endometria, Makro, pitva (71700)
Adenokarcinom endometria, HE 40x (10301)
Endometrium, atypická (komplexní) hyperplázie
Endometrium, atypická (komplexní) hyperplázie, HE 40x (70998)
Endometrium, cystická atrofie
Cystická atrofie endometria, HE 20x (73258)
Cystická atrofie endometria, HE 20x (73259)
Endometrium, cystická atrofie, HE 40x (71001)
Endometrium, cystická atrofie, HE 40x (10328)
Endometrium, dysfunkční
Endometrium, anovulační cyklus, HE 40x (71197)
Endometrium, glandulárně cystická hyperplázie
Endometrium, glandulárně cystická hyperplázie, HE 40x (70997)
Endometrium, proliferační
Endometrium, proliferace, HE 40x (10295)
Endometrium, proliferační, HE 20x (70994)
Endometrium, proliferační, HE 40x (70995)
Endometrium, prostá hyperplázie
Endometrium, prostá hyperplázie, HE 20x (73381)
Hyperplastické endometrium, HE 40x (10297)
Endometrium, sekreční
Endometrium, časná sekrece, HE 20x (73285)
Endometrium, sekrece, HE 40x (10296)
Endometrium, sekreční, HE 40x (70996)
Hypersekreční endometrium při tubární graviditě, HE 40x (10335)
Enzymatická nekróza
Akutní enzymatická nekróza pankreatu, HE 40x (10425)
Eosinofilní ulcerace jazyka
Eosinofilní ulcerace jazyka, Giemsa 60x (12999)
Eosinofilní ulcerace jazyka, HE 60x (13000)
Ependymom
Ependymom, gr. 2, HE 40x (72623)
Papilární ependymom, HE 20x (73358)
Ependymom, HE 20x (73360)
Ependymom, HE 20x (73359)
Epidermolysis bullosa dystrophica
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10157)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10158)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10159)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10160)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10161)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10162)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (10163)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (12992)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (12993)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (12994)
Epidermolysis bullosa dystrophica, HE 40x (12995)
Epulis gigantocellularis
Epulis gigantocellularis, HE 40x (5514)
Epulis gigantocellularis
Epulis gigantocellularis, HE 20x (70249)
Epulis gigantocellularis, HE 40x (72003)
Epulis gigantocellularis, HE 40x (70248)
Eroze
Recidivující afty, HE 60x (74495)
Erythema induratum Bazin
Erythema induratum, HE 10x (174)
Erythema induratum, HE 20x (175)
Erythema induratum, HE 2x (176)
Erythema induratum, HE 5x (525)
Estesioneuroblastom
Estesioneuroblastom, HE 40x (70250)
Estesioneuroblastom, Ki67 40x (70251)
Exkoriace
Epidermální defekt, HE 40x (6164)
Epidermální defekt, HE 40x (6163)
Extrinsní alveolitis
Extrinsní alveolitis, HE 40x (71858)
Familiární intestinální polypóza
Familiární adenomatózní polypóza, CLINIC (10528)
Fibroadenom
Fibroadenom, HE 20x (10166)
Fibroadenom mammy, HE 20x (73361)
Fibróza
Intersticiální fibróza plic, HE 20x (73382)
Disperzní fibróza myokardu, HE 20x (70112)
Disperzní fibróza myokardu, HE 20x (10315)
Fibróza myokardu, HE 10x (71407)
Fibróza myokardu, HE 20x (71408)
Fibróza myokardu, HE 40x (71409)
Fibroelastóza endokardu, van Gieson 20x (10323)
Fibroelastóza endokardu, HE 20x (10324)
Fokální nodulární hyperplázie
Fokální nodulární hyperplázie, játra, CD34 40x (70601)
Fokální nodulární hyperplázie, játra, CK7 40x (70602)
Fokální nodulární hyperplázie, játra, Gömöry 40x (70603)
Fokální nodulární hyperplázie, játra, HE 40x (70604)
Fokální nodulární hyperplázie, játra, van Gieson 40x (70605)
Folikulární lymfom
Folikulární lymfom, HE 40x (10355)
Folikulární mucinosa při mycosis fungoides
Folikulární mucinosa při mycosis fungoides, HE 40x (4818)
Folikulitis hnisavá, EGFR
Folikulitis, terapie preparátem Tarceva, Gram 60x (10169)
Folikulitis, terapie preparátem Tarceva, HE 60x (10170)
Folikulitis, terapie preparátem Tarceva, PAS 60x (10171)
Folikulitis hnisavá, EGFR, HE 60x (10283)
Folikulitis hnisavá, EGFR, HE 60x (10284)
Folikulitis hnisavá, Tarceva, HE 60x (10068)
Folikulitis hnisavá
Folikulitis hnisavá, HE 60x (13006)
Folikulitis hnisavá, HE 40x (12056)
Ganglioneuroblastom
Ganglioneuroblastom smíšený, HE nazmrzlo 20x (72625)
Ganglioneuroblastom smíšený, HE 40x (72626)
Gangréna
Diabetická gangréna nohy, Makro, pitva (71435)
Ischemická gangréna dolní končetiny, Makro, pitva (71434)
Gastritis chronica, aktivní
Chronická gastritis gr. 3, spíše superficiální, aktivní (gr. aktivity 2), HP+++, HE 100x (70003)
Gastritis chronica, aktivní, Warthin Starry 100x (70004)
Gastritis chronica, aktivní, Warthin Starry 100x (70035)
Gastritis chronica, aktivní, Warthin Starry 40x (70005)
Gastritis chronica, aktivní, HE 40x (10383)
Gastritis chronica, aktivní, HE 40x (10384)
Gastritis chronica, intestinální metaplázie
Gastritis chronica, intestinální metaplázie, HE 40x (70006)
Gastritis chronica, intestinální metaplázie, HE 40x (10385)
Gastritis
Aftózní gastritis, HE 60x (74032)
Chronická atrofická gastritis, HE 60x (74175)
Chronická gastritis vyvolaná Gastrospirillum hominis, Warthin Starry 100x (72110)
Chronická gastritis vyvolaná Gastrospirillum hominis, HE 100x (72109)
Gastritis A, megaloblastická anémie, HE 60x (74279)
Gastritis, antrum, intestinální metaplázie, HE 40x (72327)
Gastritis C, HE 40x (70489)
Gastritis, HP +++, HE 60x (74034)
Gastritis, HP +++, Warthin Starry 60x (74035)
Gastritis, reflux žluči, HE 100x (72466)
Chronická gastritis, HE 40x (10387)
Gastritis chronická s pseudoxanthomem, HE 40x (70121)
GIST
GIST, aktin 40x (70499)
GIST, CD117 40x (70500)
GIST, HE 40x (70501)
GIST, NSE 40x (70502)
Gastrointestinální stromální tumor (GIST), HE 20x (71991)
Gastrointestinální stromální tumor (GIST), HE 40x (71992)
GIST, žaludek, Makro (70946)
Glioblastoma multiforme
Glioblastoma multiforme, HE 20x (73364)
Glioblastoma multiforme, HE 40x (72629)
Glioblastoma multiforme, HE 40x (72628)
Glioblastoma multiforme, HE nazmrzlo 40x (72627)
Gliom
Low grade gliom, PAP 40x (74041)
Gliom mozkového kmene, Makro, pitva (71719)
Gliom mozkového kmene, Makro, pitva (71720)
Gliom mozkového kmene, Makro, pitva (71721)
Gliom mozkového kmene, Makro, pitva (71722)
Oligodendrogliom, Makro (73596)
Glykogenóza
Glykogenóza jater, HE 40x (10603)
Glykogenóza jater, PAS 40x (10604)
Granulační tkáň
Granulační tkáň, hojení rány, HE 20x (2038)
Granulační tkáň, hojení rány, HE 40x (2039)
Granulační tkáň, HE 40x (2676)
Granulační tkáň, HE 40x (10619)
Granuloma pyogenicum
Pyogenní granulom, HE 20x (258)
Pyogenní granulom, HE 2x (259)
Granuloma pyogenicum, HE 20x (2677)
Granuloma pyogenicum, HE 40x (2564)
Granulom
Granulomatózní pneumonitis, HE 60x (74333)
Resorptivní granulomy, peritoneum, HE 20x (74275)
Resorptivní granulomy, peritoneum, HE 20x (74274)
Granulom kol cizích těles
Střevní anastomóza, stehový granulom, HE 40x (12961)
Granulom po aplikaci silikonu
Silikonový granulom předkožky, HE 40x (13254)
Grawitzův karcinom, metastáza
Grawitzův karcinom, metastáza, HE 40x (13018)
Grawitzův renální karcinom
Grawitzův renální karcinom, HE 20x (71948)
Grawitzův karcinom ledviny, elastika 40x (10821)
Grawitzův karcinom ledviny, HE 40x (10822)
Grawitzův renální karcinom, HE 40x (10434)
Gynekomastie
Gynecomastia virilis, HE 40x (72788)
Hamartom
Cholangiohamartom, CK20 40x (74364)
Cholangiohamartom, CK7 40x (74328)
Cholangiohamartom, HE 40x (74329)
Cholangiohamartom, HE nazmrzlo 40x (74331)
Cholangiohamartom, HE 40x (74330)
Cholangiohamartom, Ki67 40x (74332)
Hashimotova thyreoiditis
Lymfocytární thyreoiditis, HE 40x (71405)
Hemangiom
Hemangiom, HE 40x (74827)
Kavernózní hemangiom jater, HE 40x (10635)
Hemangiom, kapilární
Hemangiom, kapilární, s hemosiderinem, Perls 20x (2398)
Hemangiom, kapilární, s hemosiderinem, CD34 40x (2399)
Hemangiom, kapilární, s hemosiderinem, HE 40x (2400)
Hemangiom, kapilární, HE 20x (2282)
Hemangiom, kapilární, HE 40x (2283)
Hemangiom, kapilární, HE 40x (2357)
Hemangiom Massonův (v trombu)
Hemangiom Massonův (v trombu), HE 40x (2365)
Hemangiom, venózní (venózní malformace)
Venózní malformace, Faktor VIII 40x (2541)
Venózní malformace, HE 40x (2542)
Venózní malformace, HE 40x (2543)
Hemochromatóza
Hemochromatóza, cholangiocelulární karcinom, CK19 60x (73779)
Hemochromatóza, cholangiocelulární karcinom, Perls 60x (73768)
Hemochromatóza, cholangiocelulární karcinom, HE 60x (73891)
Hemochromatóza, játra, Perls 60x (73769)
Hemochromatóza, játra, HE 60x (73770)
Hemochromatóza bez cirrhotické přestavby, Perls 40x (70122)
Hemochromatóza bez cirrhotické přestavby, HE 40x (70123)
Hemochromatóza, HE 40x (10409)
Hemochromatóza, Perls 40x (10410)
Hemolyticko-uremický syndrom
Hemolyticko-uremický syndrom, fibrin 60x (74241)
Hemolytic-uraemic syndrome, ledvina, HE 40x (10441)
Hemolyticko-uremický syndrom, HE 60x (74242)
Hemosiderosis
Slezina, posttransfuziní sideróza, Makro, pitva (71770)
Hepar moschatum
Hepar moschatum, HE 20x (73038)
Hepatitis
Hepatitis chronická B, HE 40x (70666)
Hepatitis chronická B, van Gieson 40x (70667)
Chronická hepatitis C s přechodem do cirrhózy, HE 40x (70125)
Chronická virová hepatitis, HE 40x (10414)
Hepatitis alkoholická, HE 40x (70126)
Hepatocelulární karcinom
Hepatocelulární karcinom v terénu mikronodulární cirrhózy, HE 40x (70612)
Hepatocelulární karcinom, HE 40x (10413)
Hidrocystom, apokrinní
Hidrocystom, apokrinní, HE 40x (4365)
Hodgkinova choroba
M. Hodgkin, lymfocytární deplece, CD79a 20x (73372)
M. Hodgkin, lymfocytární deplece, CD15 20x (73368)
M. Hodgkin, lymfocytární deplece, CD30 20x (73369)
M. Hodgkin, lymfocytární deplece, fascin 20x (73370)
M. Hodgkin, lymfocytární deplece, Ki67 20x (73371)
m. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 100x (72902)
m. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 100x (72900)
m. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 20x (72901)
m. Hodgkin, lymfocytární deplece, HE 20x (71950)
M. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 40x (12129)
Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, HE 100x (72239)
M. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 40x (72252)
M. Hodgkin, nodulární skleróza, HE 40x (10347)
M. Hodgkin, smíšená buněčnost, HE 40x (10348)
M. Hodgkin, smíšená buněčnost, HE 100x (72253)
Slezina, m. Hodgkin, Makro, pitva (71764)
Hydrocephalus
Hydrocefalus, děložní těhotenství, Ultrazvuk, video (72982)
Hydroperikard
Hydroperikard, Makro, pitva (72242)
Hydroperikard, chronická myeloická leukemie, Makro, pitva (72243)
Hyperplasie
Hyperplázie bazálních buněk prostaty, HE 40x (71870)
Nodulární hyperplázie prostaty, HE 40x (73945)
Prostata, hyperplázie, HE 100x (72469)
Glandulárně cystická hyperplasie endometria, HE 40x (70733)
Komplexní (atypická) hyperplasie endometria, HE 20x (70734)
Hyperplastické endometrium, anovulační cyklus, HE 40x (10327)
Hyperplázie thymu, Makro, pitva (71747)
Hypertrofie
Cor pulmonale, Makro, pitva (71543)
Hypertrofie pravé komory, cor pulmonale, Makro, pitva (71544)
Hypertrofie levé komory srdeční s čerstvým infarktem myokardu, Makro, pitva (71513)
Hypertrofie levé komory, řez napříč komorami, Makro, pitva (71541)
Hypertrofie levé komory, Makro, pitva (71542)
Hypoplasie
Pneumomediastinum, hypoplázie plic, Makro, pitva (71745)
Pneumomediastinum, hypoplázie plic, Makro, pitva (71746)
Infarkt
Časný infarkt a fibróza srdečního svalu, Makro, pitva (71514)
Jizva po infarktu myokardu, Makro, pitva (71521)
Infarkt s nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71524)
Starý a čerstvý infarkt myokardu, Makro, pitva (71516)
Hemorrhagická infarzace střeva, HE 20x (73367)
Infarkt myokardu, HE 40x (71252)
Infarkt myokardu s nástěnnou organizující se trombózou, HE 40x (71251)
Infarkt, Video (10195)
Infarkt, Video (10196)
Infarkt, Video (10197)
Infarkt, Video (10198)
Infarkt, Video (10199)
Infarkt, Video (10200)
Infarkt, Video (10201)
Infarkt, Video (10202)
Infarkt, Video (10203)
Infarkt, Video (10204)
Infarkt, Video (10205)
Infarkt, Video (10206)
Infarkt, Video (10207)
EKG, infarkt, CLINIC (10208)
EKG, infarkt, CLINIC (10209)
EKG, infarkt, CLINIC (10210)
Hemorrhagický infarkt plíce, Makro, pitva (71653)
Rozsáhlý hemorrhagický infarkt plíce, Makro, pitva (71652)
Plicní infarkt se separovaným thrombembolem, Makro, pitva (71654)
Infarkt myokardu, maximum subendokardiálně, Makro, pitva (71515)
Jizva po infarktu myokardu, Makro, pitva (71522)
Infarkt myokardu na řezu v okolí poinfarktové jizvy, Makro, pitva (71207)
Infarkt myokardu, HE 40x (10595)
Infarkt myokardu, EKG, CLINIC (11004)
Infarkt papilárního svalu s rupturou, Makro, pitva (71523)
Dispersní myomalácie myokardu, HE 20x (10337)
Infarkt myokardu, HE 20x (70118)
Infarkt myokardu, HE 40x (70119)
Infarkt myokardu, HE 10x (71415)
Infarkt myokardu, HE 20x (71416)
Infarkt myokardu, HE 40x (71417)
Infarkt myokardu, HE 40x (70120)
infarkt myokardu, HE 20x (10338)
Infarkt plíce, HE 20x (71395)
Plicní infarkt, HE 40x (10369)
Infarkt sleziny, Makro, pitva (71766)
Infarkty sleziny, Makro, pitva (71767)
Infiltrující karcinom
Adenoakantom endometria, estrogenové receptory 40x (13286)
Adenoakantom endometria, HE 40x (13287)
Adenoakantom endometria, progesteronové receptory 40x (13288)
Adenoakantom endometria, CK8 20x (73946)
Adenoakantom endometria, estrogenové receptory 20x (73947)
Adenoakantom endometria, progesteronové receptory 20x (73948)
Adenoakantom endometria, HE 40x (73936)
Adenokarcinom plíce, 20x (72659)
Adenokarcinom tlustého střeva, hlenotvorný, HE 40x (12953)
Adenokarcinom tlustého střeva, hlenotvorný, HE 40x (12954)
Adenokarcinom tlustého střeva, hlenotvorný, HE 40x (12955)
Spinocelulární karcinom jícnu, HE 40x (74068)
Spinocelulární karcinom jícnu, HE 40x (74069)
Karcinom močového měchýře, AE13 60x (10133)
Karcinom močového měchýře, HE 60x (10134)
Karcinom prostaty, HE 100x (71861)
Karcinom prsu, HE 40x (12980)
Adenokarcinom rekta s infiltrací vaginální stěny, Makro (71888)
Adenokarcinom rekta s infiltrací vaginální stěny, Makro (71889)
Karcinom žaludku, HE 40x (12344)
Karcinom žaludku, TTF1 40x (12345)
Cholangiocelulární karcinom, CK19 40x (72546)
Cholangiocelulární karcinom, CK7 40x (72547)
Cholangiocelulární karcinom, HE 40x (72548)
Difuzní karcinom, colon sigmoideum, HE 60x (10846)
Infiltrující karcinom, Speciální barvení 40x (74807)
Infiltrující karcinom, CK19 40x (74808)
Infiltrující karcinom, CK20 40x (74809)
Infiltrující karcinom, CK7 40x (74810)
Infiltrující karcinom, CK8 40x (74811)
Infiltrující karcinom, HE 40x (74812)
Infiltrující karcinom, Ki67 40x (74813)
Infiltrující karcinom, Speciální barvení 40x (74814)
Karcinom prostaty, gr. 5, HE 100x (72888)
Karcinom prsu, mammografie, Rtg (74458)
Karcinom prsu, mammografie, sagittálně, Rtg (74459)
Karcinom prsu, Rtg (74460)
Spinocelulární karcinom plic, CLINIC (12255)
Spinocelulární karcinom plic, CLINIC (12256)
Bronchogenní karcinom, Makro, pitva (71706)
Bronchogenní karcinom, Makro, pitva (71709)
Bronchogenní karcinom, hnisavý zánět, Makro, pitva (71707)
Bronchogenní karcinom, hnisavý zánět, Makro, pitva (71708)
Bronchogenní karcinom s částečnou nádorovou infiltrací anthrakotické lymfatické uzliny, Makro, pitva (71710)
Bronchogenní karcinom, pleuritis, Makro, pitva (71711)
Mukoepidermoidní bronchogenní karcinom, Makro, pitva (71712)
Karcinom plíce obklopující pulmonální arterii, Makro, pitva (71739)
Infiltrující karcinom močového měchýře, Video (74135)
Nekrotizující karcinom čípku děložního, Makro, pitva (71731)
Nekrotizující karcinom čípku děložního, Makro, pitva (71732)
Gelatinózní adenokarcinom střeva, HE 40x (10630)
Onkocytární adenokarcinom, parotis, HE 100x (73111)
Papilární renální karcinom, HE 60x (74462)
Malý papilokarcinom štítné žlázy, HE 40x (72886)
Adenokarcinom prostaty, HE+HMW cytokeratin, HE-HMWCK 60x (74231)
Infiltrující karcinom, čípek děložní, HE 40x (10310)
Adenokarcinom čípku děložního, HE 40x (10312)
Infiltrující karcinom žaludku, intestinální typ, HE 40x (10388)
Infiltrující karcinom, žaludek, HE 20x (70007)
Infiltrující karcinom, žaludek, HE 40x (70008)
Infiltrující karcinom, colon, HE 20x (70016)
Infiltrující karcinom, colon, HE 40x (70017)
Adenokarcinom intestinálního typu, colon, HE 40x (10397)
Infiltrující karcinom, colon, HE 10x (70018)
Infiltrující karcinom, colon, HE 20x (70019)
Infiltrující karcinom, colon, HE 40x (70020)
Difuzní karcinom, HE 40x (70021)
Difuzní karcinom, PAS 40x (70022)
Infiltrující karcinom, mucinózní, HE 20x (70023)
Infiltrující karcinom, mucinózní, HE 40x (70024)
Duktální karcinom pankreatu, HE 40x (10422)
Infiltrující karcinom pankreatu, HE 40x (70614)
Duktální karcinom pankreatu, HE 40x (10423)
Nefroblastom (Wilmsův tumor), HE 60x (74247)
High grade uroteliální karcinom, HE 40x (11009)
Uroteliální karcinom, high grade, HE 40x (12130)
Papilokarcinom močového měchýře, gr. 3, HE 60x (74239)
Adenokarcinom prostaty, HE 40x (10444)
Adenokarcinom prostaty, gr. 3, HE 60x (74243)
Spinocelulární karcinom hypopharyngu, HE 40x (10099)
Spinocelulární karcinom hypopharyngu, HE 40x (10100)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12773)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12774)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12775)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12776)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12777)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12768)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12769)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12770)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12771)
Adenokarcinom jícnu, Barrett, CLINIC (12772)
Infiltrující uroteliální karcinom, perineurální invaze, HE 40x (72027)
Urotheliální karcinom pánvičky ledvinné, HE 40x (10463)
Urotheliální karcinom pánvičky ledvinné, HE 40x (10464)
Urotheliální karcinom pánvičky ledvinné, HE 40x (10465)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 40x (74452)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 60x (74335)
Intersticiální plicní fibróza
Intersticiální plicní fibróza, HE 40x (10364)
Akutní intersticiální plicní fibróza, HE 40x (72312)
Intraepiteliální neoplasie vulvy, gr. 3
Hemivulvectomia posterior, CLINIC (10241)
Hemivulvectomia posterior, CLINIC (10242)
Hemivulvectomia posterior, CLINIC (10243)
Intraepiteliální neoplasie vulvy, gr. 3, HE 60x (10070)
Intraepiteliální neoplasie vulvy, gr. 3, HE 60x (10071)
Intravaskulární velkobuněčný lymfom
Intravaskulární B lymfom, plíce, HE 60x (73952)
Jizva, jizvení
Jizvení bronchů, Makro, pitva (71614)
Juvenilní arthritis
Juvenilní arthritis, HE 60x (10916)
Kalcifikace
Kalcifikace medie tepny, Makro, pitva (71441)
Kalcifikovaná hilová uzlina, Makro, pitva (71750)
Kalcifikace ve stěnách arterie, HE 40x (10605)
Kalcifikující aponeurotický fibrom
Kalcifikující aponeurotický fibrom, HE 20x (70505)
Kaposiho sarkom, makulární, pozdní
Kaposiho sarkom, makulární, pozdní, HE 40x (4027)
Karcinoid
Karcinoid, colon, HE 100x (72495)
Karcinoid, tlusté střevo, HE 20x (72330)
Karcinoid, tlusté střevo, chromogranin 40x (72332)
Karcinoid, tlusté střevo, HE 40x (72331)
Karcinoid, tlusté střevo, serotonin 40x (72333)
Karcinoid appendixu, HE 20x (70032)
Karcinoid appendixu, HE 40x (70033)
Karcinoid apendixu, HE 40x (10407)
Karcinom
Adenokarcinom tlustého střeva, středně diferencovaný, HE 100x (72305)
Adenokarcinom prostaty, gradus 1, HMWCK 40x (70265)
Anaplastický karcinom plíce, HE 40x (71406)
Karcinom prostaty, HE 100x (72309)
Pseudocystický karcinom močového měchýře, Makro, pitva (71199)
Pseudocystický karcinom močového měchýře, Makro, pitva (71200)
Karcinom, apokrinní karcinom, HE 40x (70508)
Karcinom, apokrinní karcinom, PAS 40x (70509)
Medulární karcinom štítné žlázy, HE 20x (73387)
Medulární karcinom štítné žlázy, calcitonin 20x (73386)
Karcinom prostaty, HE 20x (70703)
Karcinom prostaty, HE 40x (70704)
Karcinom endometria, HE 40x (70655)
Infiltrující spinocelulární karcinom děložního čípku, HE 40x (70657)
Karcinom pankreatu s perineurálním šířením, HE 20x (70135)
Karcinom pankreatu s perineurálním šířením, HE 20x (70658)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 40x (70731)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 40x (70732)
Adenoksvamózní karcinom žlučníku, HE 40x (70533)
Neuroendokrinní karcinom žlučníku, AE13 40x (70536)
Neuroendokrinní karcinom žlučníku, HE 40x (70537)
Neuroendokrinní karcinom žlučníku, synaptofyzin 40x (70538)
Karcinom in situ
Karcinom in situ, čípek děložní, HE 40x (10309)
Karcinom z Merkelových buněk
Karcinom z Merkelových buněk, CK20 40x (6443)
Karcinom z Merkelových buněk, HE 40x (6451)
Karcinom z Merkelových buněk, NSE 40x (6444)
Karcinom z Merkelových buněk, CK20 60x (10052)
Karcinom z Merkelových buněk, HE 60x (10053)
Karcinom z Merkelových buněk a spinocelulární karcinom, CK20 40x (13302)
Karcinom z Merkelových buněk a spinocelulární karcinom, HE 40x (13303)
Karcinom z Merkelových buněk a spinocelulární karcinom, HE 40x (13304)
Kardiomyopatie
Dilatační kardiomyopatie, Makro, pitva (72232)
Dilatovaná kardiomyopatie, Makro (72945)
Dilatovaná kardiomyopatie, Makro (72946)
Dilatovaná kardiomyopatie, Makro (72947)
Kardiomyopatie s dilatací a nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71577)
Kardiomyopatie s dilatací a nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71578)
Kardiomyopatie s dilatací srdce, Makro, pitva (71576)
Kongesce
Kongesce sleziny, Makro, pitva (71763)
Kongesce sleziny, Makro, pitva (71762)
Kraniofaryngeom
Kraniofaryngeom, HE 40x (74828)
Kraniofaryngeom, HE 60x (10216)
Kraniofaryngeom, HE 20x (73383)
Kraniofaryngeom, HE 20x (73384)
Krvácení
Komorové krvácení, mozek nezralého novorozence, Makro, pitva (71951)
Komorové krvácení, mozek nezralého novorozence, Makro, pitva (71952)
Komorové krvácení, mozek nezralého novorozence, Makro, pitva (71953)
Mozkové krvácení, HE 40x (10614)
Petechie žaludeční sliznice při venostáze (infarkt myokardu), Makro, pitva (71217)
Lambliasis
Girardiasis, lambliasis, HE 100x (70599)
Girardiasis, lambliasis, HE 40x (70600)
Leiomyom pilární
Leiomyom jícnu, aktin 40x (70649)
Leiomyom jícnu, CD117 40x (70650)
Leiomyom jícnu, HE 40x (70651)
Leiomyom dělohy, HE 20x (71004)
Leiomyosarkom
Leiomyosarkom, HE 40x (12077)
Leiomyosarkom, SMA 40x (12078)
Leiomyosarkom, HE 40x (10039)
Leiomyosarkom, Ki67 40x (10040)
Leiomyosarkom, SMA 40x (10041)
Leiomyosarkom dělohy, HE 40x (71005)
Leiomyosarkom dělohy, HE 40x (10305)
Léková reakce
Léčba Adalimumabem, HE 60x (10564)
Léčba infliximabem, HE 60x (10189)
Léčba infliximabem, HE 60x (10190)
Léčba infliximabem, HE 60x (10191)
Léčba infliximabem, HE 60x (10192)
Léčba nilotinibem, HE 40x (10590)
Léčba nilotinibem, HE 40x (10591)
Léčba nilotinibem, HE 40x (10592)
Léčba nilotinibem, HE 40x (10593)
Léčba nilotinibem, Giemsa 40x (10594)
Reakce na léčbu nilotinibem, HE 40x (10244)
Leptomeningitis
Hnisavá meningitis, HE 40x (10627)
Leukemie
ALL T, CD20 40x (10121)
ALL T, CD3 40x (10122)
ALL T, CD79a 40x (10123)
ALL T, HE 40x (10124)
ALL T, Ki67 40x (10125)
ALL T, TdT 40x (10126)
Leukoplakie
Leukoplakie močového měchýře, mikroexcise, HE 40x (71305)
Lichen planus-like léková reakce
Lichen planus-like léková reakce, HE 100x (5469)
Lipom
Intramuskulární lipom, HE 20x (10038)
Liposarkom
Metastázy liposarkomu v plíci, Makro, pitva (71702)
Metastázy liposarkomu v plíci, Makro, pitva (71703)
Lithiasis
Sialolithiasis, HE 40x (13250)
Lupus erythematodes
Endokarditis Libman Sacks mitrální chlopně, Makro, pitva (71575)
Lymfangiom
Lymfangiom střeva, HE 20x (71374)
Lymfangiom urethry, CD34 60x (73884)
Lymfangiom urethry, HE 60x (73896)
Lymfom
Folikulární lymfom, myokard, HE 20x (73362)
Folikulární lymfom, myokard, HE 20x (73363)
Lymfom, HE 60x (10995)
MALTom žaludku, HE 20x (72275)
Lymfom mozkového kmene, B, neklasifikovaný, CD20 40x (70513)
Lymfom mozkového kmene, B, neklasifikovaný, GFAP 40x (70514)
Lymfom mozkového kmene, B, neklasifikovaný, HE 40x (70515)
Lymfom mozkového kmene, B, neklasifikovaný, NSE 40x (70516)
Lymfom mozkového kmene, B, neklasifikovaný, synaptofyzin 40x (70517)
NK blastický lymfom, HE 20x (71975)
NK lymfom, játra, Makro, pitva (70278)
NK lymfom, játra, Makro, pitva (70279)
NK lymfom, paraaortální uzliny, Makro, pitva (70280)
NK lymfom, slezina, Makro, pitva (70281)
Metastázy velkobuněčného lymfomu jejuna na peritoneu, Makro, pitva (71773)
Metastázy velkobuněčného lymfomu jejuna na peritoneu, Makro, pitva (71774)
Metastázy velkobuněčného lymfomu jejuna na peritoneu, Makro, pitva (71775)
Metastázy velkobuněčného lymfomu jejuna na peritoneu, peritonitis, Makro, pitva (71776)
Velkobuněčný lymfom, uzlina, HE 100x (72259)
Lymfom z plášťových buněk (mantle cell), HE 100x (72260)
Thymický lymfom, HE 20x (72258)
Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, CD20 40x (70615)
Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, CD3 40x (70616)
Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, HE 40x (70617)
Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, Ki67 40x (70618)
Lymfom marginální zóny
Lymfom marginální zóny, HE 20x (73401)
Lymfom marginální zóny, HE 20x (73402)
Lymphadenitis
Nekrotizující lymfadenitis, Kikuchi, Ziehl Neelsen 60x (74308)
Nekrotizující lymfadenitis, Kikuchi, Warthin Starry 60x (74309)
Malabsorpce
Malabsorpce, HE 20x (70025)
Malabsorpce, HE 40x (70026)
Malárie
Malárie, HE 100x (71970)
Malformace
Koarktace aorty s dissekujícím aneurysmatem, Makro, pitva (71501)
Bikuspidální aortální chlopeň s degererativními změnami a kalcifikacemi, Makro, pitva (71565)
Atrézie aorty s hypertrofií pravé komory, Makro, pitva (71497)
Fenestrace aortální chlopně, Makro, pitva (71545)
Bikuspidální aortální chlopeň, Makro, pitva (71546)
Bikuspidální aortální chlopeň s degererativními změnami a kalcifikacemi, Makro, pitva (71566)
Koarktace aorty dospělého typu, Makro, pitva (71500)
Ebsteinova malformace, Makro, pitva (71553)
Hypoplastický aortální oblouk při koarktaci aorty infantilního typu, Makro, pitva (71499)
Atrézie aorty, Makro, pitva (71498)
Defekt síňového septa, Makro, pitva (71505)
Bikuspidální aortální chlopeň s degererativními změnami a kalcifikacemi, Makro, pitva (71564)
Defekt mezikomorového septa, Makro, pitva (71506)
Koarktace aorty infantilního typu, Makro, pitva (71705)
Společná komora, Makro, pitva (71496)
Bronchogenní cysta mediastina, Makro, pitva (71738)
Oligoastrocytom, anaplastický astrocytom, Makro (73741)
Meningokéla, CLINIC (12508)
Meningokéla, CLINIC (12509)
Meningokéla, CLINIC (12510)
Meningokéla, CLINIC (12507)
Usurace žebra rozšířenou interkostální arterií u koarktace aorty dospělého typu, Makro, pitva (71502)
Transpozice velkých arterií, Makro, pitva (71503)
Transpozice velkých arterií s rudimentární pravou komorou, Makro, pitva (71504)
Maligní fibrózní histiocytom
Maligní fibrózní histiocytom, HE 60x (13205)
Maligní fibrózní histiocytom, myxoidní a pleomorfní, HE 40x (72310)
Maligní hypertenze
Fibrinoidní nekróza, ledvina, HE 40x (10610)
Fibrinoidní nekróza, ledvina, Mallory 40x (10611)
Maligní hypertenze, ledvina, HE 40x (74049)
Maligní hypertenze, ledvina, Mallory 40x (74050)
Maligní melanom, desmoplastický
Desmoplastický melanom, HE 40x (10026)
Desmoplastický melanom, S100 40x (10027)
Malobuněčný karcinom
Drobná infiltrace sliznice bronchiální při malobuněčném karcinomu horního laloku pravé plíce, Makro, pitva (71694)
Malobuněčný karcinom plíce, HE 40x (10631)
Malobuněčný karcinom plic, HE 40x (71393)
Malobuněčný karcinom plic, HE 40x (10365)
Malobuněčný karcinom, HE 40x (72302)
Mamilla accessoria
Mamilla accessoria, HE 20x (2709)
Mamilla accessoria, van Gieson 20x (2710)
Meduloblastom
Meduloblastom, mozeček, HE 20x (73388)
Melanocytární névus, smíšený
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12266)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12267)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12268)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12269)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12270)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12271)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, Video (12272)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, Video (12273)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12274)
Smíšený melanocytární névus, dysplastický, Clarkův, CLINIC (12275)
Melanocytární névus, smíšený, HE 60x (6337)
Melanosis coli
Melanosis coli, HE 40x (13201)
Melanóza
Melanosis coli, černý Sudan 40x (71362)
Melanosis coli, Perls 40x (71363)
Melanosis coli, HE 40x (71364)
Melanóza coli, Fontana Masson 40x (71375)
Menetrierova choroba
Menetrierova choroba žaludku, HE 40x (70606)
Meningeom
Angiomatoidní meningeom, CD34 20x (73243)
Angiomatoidní meningeom, HE 20x (73244)
Angiomatoidní meningeom, HE 20x (73245)
Angiomatoidní meningeom, CD34 20x (73246)
Meningeom, meningoendoteliální, HE 40x (72009)
Menigneom s psamomatózními tělísky, HE 20x (73389)
Meningeom, HE 20x (73390)
Meningitis
Hnisavá meningitis, HE 20x (73391)
Mesoteliom
Epiteloidní mesoteliom, HE 60x (10165)
Epiteloidní mesoteliom, TTF1 40x (10853)
Mesoteliom perikardu, Makro, pitva (71597)
Metaplasia
Myeloidní metaplázie při myelofibróze, HE 40x (13210)
Metastáza melanomu
Metastáza melanomu, HE 40x (3498)
Metastáza melanomu, HE 20x (2415)
Metastáza
Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva na peritoneu, HE 20x (70266)
Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva na peritoneu, HE 40x (70267)
Metastáza adenokarcinomu, HE 40x (70098)
Metastáza adenokarcinomu plíce do jater, HE 40x (72316)
Metastáza adenokarcinomu plíce do jater, TTF1 40x (72317)
Metastáza adenokarcinomu do obratle, HE 40x (10932)
Metastáza adenokarcinomu do obratle, HE 40x (10933)
Adenokarcinom mammy, infiltrace dermis, CK19 40x (180)
Adenokarcinom mammy, infiltrace dermis, HE 10x (181)
Adenokarcinom mammy, infiltrace dermis, HE 20x (182)
Adenokarcinom mammy, infiltrace dermis, HE 40x (183)
Metastáza infiltrujícího karcinomu pankreatu (gr. 3) do jater, CK20 40x (72320)
Metastáza infiltrujícího karcinomu pankreatu (gr. 3) do jater, CK7 40x (72321)
Metastáza infiltrujícího karcinomu pankreatu (gr. 3) do jater, HE 40x (72322)
Metastáza infiltrujícího karcinomu pankreatu (gr. 3) do jater, HE 40x (72319)
Endokardiální metastáza karcinomu plíce, Makro, pitva (71600)
Metastáza plicního karcinomu na perikardu, Makro, pitva (71601)
Metastáza Grawitzova karcinomu do obratle, HE 40x (72426)
Srdce a plíce s metastázami choriokarcinomu, Makro, pitva (71602)
Infiltrace srdeční svaloviny při spinocelulárním karcinomu plíce, Makro, pitva (71603)
Metastázy amelanotického melanomu do myokardu, Makro, pitva (71606)
Rozsáhlá sekundární nádorová infiltrace myokardu pravé komory při karcinomu děložního čípku, Makro, pitva (71607)
Rozsáhlá sekundární nádorová infiltrace myokardu pravé komory při karcinomu děložního čípku, Makro, pitva (71608)
Infiltrace srdeční svaloviny při spinocelulárním karcinomu plíce, Makro, pitva (71604)
Metastáza karcinomu mammy do jater, HE 40x (70504)
Infiltrace paraaortálních uzlin při karcinomu ovaria, Makro, pitva (71760)
Infiltrace tracheální uzliny při malobuněčném karcinomu plíce, Makro, pitva (71761)
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, HE 40x (71365)
Metastáza adenokarcinomu v plíci, HE 20x (73392)
Metastáza adenokarcinomu rekta, HE 40x (70101)
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, CEA 40x (74589)
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, HE nazmrzlo 40x (74590)
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, HE 40x (74592)
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, HE 40x (74591)
Metastáza žaludečního karcinomu žaludku, omentum, HE 20x (73393)
Metastáza nízce diferencovaného karcinomu štítné žlázy, AE13 40x (73118)
Metastáza nízce diferencovaného karcinomu štítné žlázy, HE 40x (73119)
Metastáza karcinomu pankreatu, myokard, HE 20x (73394)
Metastáza maligního paragangliomu do lymfatické uzliny, HE 20x (72337)
Metastáza maligního paragangliomu do lymfatické uzliny, HE 20x (72338)
Metastáza spinocelulárního karcinomu do krční lymfatické uzliny, HE 20x (70102)
Metastáza spinocelulárního karcinomu do krční lymfatické uzliny, HE 20x (70645)
Metastáza spinocelulárního karcinomu do krční lymfatické uzliny, HE 40x (70646)
Metastáza duktálního karcinomu prsu do lymfatické uzliny, HE 20x (71256)
Metastáza karcinomu z acinárních buněk pankreatu na peritoneu, HE 40x (70695)
Metastáza karcinomu z acinárních buněk pankreatu na peritoneu, trypsin 40x (70696)
Metastázy plicního karcinomu, perikard, Makro, pitva (71605)
Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva v plíci, HE 40x (70257)
Metastáza karcinomu do uzliny, HE 40x (10350)
Karcinóza plíce (mnohočetný rozsev adenokarcinomu v kapilárách), HE 40x (71394)
Melanom, metastáza, desmin 40x (12548)
Případ 4, HE 40x (12135)
Melanom, metastáza, HMB45 40x (12549)
Melanom, metastáza, Ki67 40x (12550)
Melanom, metastáza, S100 40x (12551)
Infiltrace komorového systému melanomem, Video (10562)
Metastáza nízce diferencovaného karcinomu do lymfatické uzliny, AE13 40x (71270)
Metastáza nízce diferencovaného karcinomu do lymfatické uzliny, CD45 40x (71271)
Metastáza nízce diferencovaného karcinomu do lymfatické uzliny, HE 40x (71272)
Modrý névus, celulární
Hluboce penetrující névus, elastika 40x (6448)
Hluboce penetrující névus, HMB45 40x (6449)
Modrý névus, celulární, Ki67 40x (6454)
Hluboce penetrující névus, HE 60x (6450)
Mola hydatidosa
Mola hydatidosa, HE 20x (71376)
Mola hydatidosa, HE 20x (71377)
Mola hydatidosa, HE 40x (71378)
Mola hydatidosa, HE 40x (10329)
Mola hydatidosa, HE 40x (10330)
Mola hydatidosa, HE 40x (71019)
Mola hydatidosa, HE 40x (71020)
Mola hydatidosa, HE 40x (71021)
Morbus Crohn
M. Crohn, HE 40x (10092)
M. Crohn, HE 40x (10093)
Crohnova choroba, mikroexcise, HE 60x (74065)
m. Crohn, HE 40x (74368)
m. Crohn, HE 40x (74367)
Morbus Crohn, HE 40x (12032)
Morbus Crohn, HE 60x (10145)
M. Crohn, Makro, pitva (70479)
M. Crohn, Makro, pitva (70480)
Crohnova choroba, steóza ilea, Makro, pitva (70920)
Morbus Crohn, HE 60x (10146)
Morbus Crohn, HE 60x (10147)
Morbus Crohn, HE 60x (10148)
M. Crohn, vaskulitis, HE 60x (12984)
M. Crohn, CLINIC (10553)
M. Crohn, CLINIC (10554)
M. Crohn, CLINIC (10555)
M. Crohn, CLINIC (10556)
M. Crohn, CLINIC (10557)
M. Crohn, CLINIC (10558)
M. Crohn, CLINIC (10559)
M. Crohn, CLINIC (10560)
M. Crohn, CLINIC (10561)
m. Crohn, HE 20x (70001)
Crohn, HE 40x (10402)
Morphea
Superficiální sklerodermie, HE 20x (12005)
Superficiální sklerodermie, HE 20x (12006)
Superficiální sklerodermie, HE 40x (12007)
Superficiální sklerodermie, CLINIC (12008)
Superficiální sklerodermie, CLINIC (12009)
Superficiální sklerodermie, CLINIC (12010)
Mucinózní adenokarcinom
Mucinózní adenokarcinom, HE 40x (10400)
Myelom
Mnohočetný myelom, kostní dřeň páteře, Makro, pitva (71754)
Waldenströmova makroglobulinemie, kostní dřeň, HE 40x (71758)
Waldenströmova makroglobulinemie, kostní dřeň, Giemsa 40x (71759)
Mnohočetný myelom, hlavice femuru, Makro, pitva (71755)
Myelom (femur), HE 60x (74311)
Mnohočetný myelom, metastáza na peritoneu, Makro, pitva (71756)
Mnohočetný myelom, lebka, Makro, pitva (71751)
Mnohočetný myelom, lebka, Makro, pitva (71752)
Mnohočetný myelom, páteř, Makro, pitva (71753)
Mnohočetný myelom, infiltrace žebra a páteře, Makro, pitva (71757)
Infarzace střeva při myelomu, Makro (71878)
Infarzace střeva při myelomu, Makro (71879)
Infarzace střeva při myelomu, Makro (71880)
Infarzace střeva při myelomu, Makro (71881)
Mykobakterióza
Duodenitis (mycobacterium avium, intracellulare), HE 60x (74126)
Duodenitis (mycobacterium avium, intracellulare), Ziehl Neelsen 60x (74127)
Mykóza
Mykotický granulomatózní zánět nadvarlete, Grocott 40x (70981)
Mykotický granulomatózní zánět nadvarlete, HE 40x (70982)
Mykotická sepse, ledvina, Grocott 40x (71253)
Mykotická sepse, ledvina, HE 40x (71254)
Mykóza ledviny (případ mykotické sepse), Grocott 40x (70103)
Hluboká mykóza, myokard, Grocott 40x (70652)
Hluboká mykóza, plíce, Grocott 40x (70653)
Hluboká mykóza, sval, Grocott 40x (70654)
Aspergilóza, sinus maxillaris, HE 20x (70627)
Kandidóza jícnu, PAS 40x (70002)
Kandidóza, jícen, PAS 40x (70034)
Myokarditis
Virová myokarditis, HE 40x (10623)
Myokarditis, HE 20x (10314)
Myositis
Paraneoplastická myositis, karcinom pankreatu, HE 40x (13211)
Myxom
Myxom srdečních síní, Makro, pitva (71598)
Myxom srdečních síní, Makro, pitva (71599)
Nádor z buněk granulózy
Nádor z buněk granulózy, HE 40x (71017)
Nádor z buněk granulózy, HE 40x (10951)
Nádor z buněk granulózy, HE 40x (10325)
Nasofaryngeální karcinom
Nasofaryngeální karcinom, HE 40x (72012)
Nasofaryngeální karcinom, HE 40x (10588)
Nefroskleróza
Nefroskleróza při hypertenzi, HE 40x (71366)
Nefroskleróza, HE 40x (10439)
Nekróza
Encephalomalacie, HE 40x (12088)
Encephalomalacie, HE 40x (12089)
Encephalomalacie, HE 40x (12090)
Nekróza jater, HE 40x (10622)
Nekróza jater (akutní hepatodystrofie), HE 40x (70129)
Akutní nekróza jater, HE 40x (10420)
Subakutní nekróza jater, HE 40x (70529)
Subakutní nekróza jater, HE 40x (10421)
Nekróza pankreatu, HE 40x (70131)
Balserova nekróza peritoneálního tuku, HE 40x (70132)
Nemoc kočičího škrábnutí
Nemoc kočičího škrábnutí, uzlina, HE 100x (72257)
Nemoc kočičího škrábnutí, uzlina, HE 40x (72261)
Nemoc z kočičího škrábnutí
Nemoc z kočičího škrábnutí, uzlina, HE 40x (10354)
Nesidiomatosis
Nesidiomatóza, novorozenec, chromogranin 40x (74059)
Nesidiomatóza, novorozenec, HE 40x (74060)
Nesidiomatóza, novorozenec, synaptofyzin 40x (74061)
nespecifická dg.
Tissue array, imuno 20x (71860)
Neuroblastom
Neuroblastom, dítě 19 měsíců, zevně, Makro, pitva (71748)
Neuroblastom, dítě 19 měsíců, situs viscerum, Makro, pitva (71749)
Névus flammeus
Névus flammeus, časný, HE 40x (2304)
Nevus flammeus, HE 20x (2157)
Névus flammeus, HE 40x (3601)
Névus flammeus, vyvinutý, HE 40x (3578)
Norma
Aorta, HE 40x (10479)
Cévní nervový svazek, HE 40x (10480)
Plíce, HE 40x (10736)
Trachea, HE 40x (10481)
Epiglottis, HE 40x (10482)
Jazyk, HE 40x (10483)
Slinná žláza, séromucinózní, HE 40x (10484)
Jícen, HE 40x (10485)
Žaludek, HE 40x (10737)
Bránice, HE 40x (10486)
Obratel, HE 40x (10478)
Tenké střevo, HE 40x (10488)
Tlusté střevo, HE 40x (10489)
Appendix, HE 40x (10490)
Pankreas, HE 40x (10491)
Játra, HE 40x (10492)
Nadledvina, HE 40x (10493)
Štítná žláza, HE 40x (10494)
Příštitné tělísko, HE 40x (10495)
Hypofýza, HE 40x (10496)
Kosterní sval, příčný řez, HE 40x (10487)
Thymus, HE 40x (10498)
Tonsila, HE 40x (10499)
Lymfatická uzlina, HE 40x (10500)
Slezina, HE 40x (10501)
Ledvina, HE 40x (10502)
Močový měchýř, HE 40x (10503)
Ureter, HE 40x (10504)
Mamma, HE 40x (10505)
Ovarium, HE 40x (10506)
Tuba uterina, HE 40x (10507)
Kosterní sval, podélný řez, HE 40x (10497)
Corpus uteri, HE 40x (10509)
Cervix uteri, HE 40x (10510)
Placenta, HE 40x (10511)
Umbilical cord, HE 40x (10512)
Varle, HE 40x (10513)
Prostata, HE 40x (10514)
Oko, HE 40x (10515)
Spinální mícha, HE 40x (10516)
Medulla oblongata, HE 40x (10517)
Kloubní pouzdro, HE 40x (10508)
Kůra mozková, HE 40x (10519)
Cerebellum, HE 40x (10738)
Sympatické ganglion, HE 40x (10520)
Kůže, HE 40x (10518)
Myokard, HE 40x (10521)
Atlas - práce s atlasem, (1965)
Endometrium, vyvinutá sekrerce, HE 40x (73037)
Barvení dle Gömöryho, Gömöry 40x (10577)
Normální ledvina, kůra, HE 100x (72474)
Normální plíce tříletého dítěte, Makro, pitva (71637)
Melanocyty, Warthin Starry 100x (4140)
Mícha, prase, HE 20x (12151)
Norma, předloktí, HE 40x (2535)
Čípek děložní, norma, HE 40x (10294)
Převodní systém srdeční, van Gieson 20x (10342)
Převodní systém srdeční, van Gieson 20x (10343)
Převodní systém srdeční, van Gieson 20x (10344)
Normální uzlina, B reakce, HE 100x (72237)
Ledvina, HE 40x (10429)
Ledvina, HE 40x (10430)
Prostata, HE 40x (10442)
Případ 13, HE 40x (12169)
Případ 14, HE 60x (12157)
Případ 14, HE 60x (12158)
Případ 11, HE 40x (12159)
Případ, HE 40x (12160)
Případ 10, HE 40x (12170)
Ověření správnosti šipek, (522)
Varle, kocour, HE 20x (12166)
Žaludek, antrum, norma, HE 40x (72350)
Obstrukce
Urethrální chlopeň, lymphangiom, HE 40x (72720)
Urethrální chlopeň, lymphangiom, HE 40x (72721)
Urethrální chlopeň, lymphangiom, HE 20x (72719)
Oligodendrogliom
Oligodendrogliom, HE 20x (73405)
Orchitis
Granulomatózní orchitis, HE 40x (10445)
Ossifikace
Vzácně může v rámci degenerativních změn dojít i k fokální ossifikaci aorty, HE 20x (71440)
Osteosarkom
Metastáza osteosarkomu, plíce, Makro, pitva (71699)
Ovulum
Ovulum, endocervix, HE 20x (70104)
Pagetova ostitis deformans
Pagetova ostitis deformans, polarizace 10x (70520)
Pagetova ostitis deformans, HE 20x (70521)
Pagetova ostitis deformans, HE 40x (70522)
Paličkovité prsty
Paličkovité prsty s cyanózou, CLINIC (71492)
Paličkovité prsty při srdeční vadě, CLINIC (71494)
Paličkovité prsty při srdeční vadě, CLINIC (71493)
Pankreatitis
Nekrotizující pankreatitis, HE 40x (72013)
Chronická alkoholická pankreatitis, HE 40x (10426)
Chronická obstruktivní pankreatitis, HE 40x (10427)
Chronická obstrukční pankreatitis, HE 20x (70133)
Chronická relabující pankreatitis, HE 40x (10428)
Pancreatitis chronická relabující s perineurální fibrózou, HE 20x (70134)
Panniculitis
Panniculitis, resorptivní granulom v tukové tkáni mammy (oblast po předchozím chirurgickém zákroku), HE 40x (72113)
Papilokarcinom
Papilokarcinom močového měchýře, gr. 3, HE 40x (13224)
Papilokarcinom močového měchýře, gr. 3, Giemsa 40x (13225)
Papilokarcinom močového měchýře, gr. 3, PAP 40x (13226)
Uroteliální papilokarcinom, high grade, HE 100x (72923)
Uroteliální papilokarcinom, high grade, HE 100x (72922)
Papilokarcinom močového měchýře, high grade, HE 40x (10438)
Papilokarcinom, invazivní, močový měchýř, mikroexcise, HE 100x (72133)
Papilokarcinom, invazivní, močový měchýř, cytologie, cytologie 40x (72132)
Papilom
Dlaždicobuněčný papilom jícnu, HE 40x (70647)
Papilom hrtanu, HE 40x (72343)
Papilom dlaždicobuněčný, pharynx, HE 20x (70701)
Papilom exocervixu, HE 40x (10307)
Papilokarcinom močového měchýře, HE 40x (10437)
Paragangliom
Paragangliom, HE 20x (73408)
Paragangliom, HE 20x (73409)
Paragangliom, NSE 20x (73410)
Paragangliom, synaptofyzin 20x (73411)
Parazit
Schistosomiáza, rektální sliznice, HE 60x (74162)
Pemphigus vulgaris
Pemphigus vulgaris, jícen, HE 60x (73953)
Periferní T lymfom, neklasifikovaný
T lymfom blíže nespecifikovaný, obličej, CLINIC (10945)
Perikarditis
Difuzní fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71590)
Difuzní fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71591)
Difuzní fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71592)
Uremická fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71593)
Uremická fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71594)
Pericarditis fibrinosa, HE 40x (10626)
Uremická fibrinózní perikarditis, Makro, pitva (71595)
Fokální fibróza perikardu (stav po zhojené perikarditidě bez srůstů), Makro, pitva (71589)
Pneumoperikard, Makro, pitva (71596)
Perisplenitis pseudocartilaginea
Perisplenitis pseudocartilaginea, HE 40x (10609)
Peritoneální deciduóza
Peritoneální deciduóza, aktin 20x (70484)
Peritoneální deciduóza, HE 20x (70485)
Peritoneální deciduóza, HE 40x (70486)
Peritoneální deciduóza, HE 40x (70487)
Peritoneální deciduóza, HE 40x (70488)
Peritoneální deciduóza, aktin 20x (70482)
Peritoneální deciduóza, HE 20x (70483)
Peritoneální karcinomatóza
Peritoneální karcinomatóza, AE13 60x (10211)
Peritoneální karcinomatóza, HE 60x (10212)
Peritoneální karcinomatóza, PAS 60x (10213)
Peritonitis
Periapendicitis, HE 20x (74153)
Sterkorální peritonitis, HE 20x (73415)
Pigmentace
Pigmentace, mozek, HE 20x (73412)
Pigmentace titanem v blízkosti protézy, HE 40x (10711)
Pigmentace titanem v blízkosti protézy, HE 40x (10712)
Plasmocytom
Plasmocytom, HE 100x (72266)
Plasmocytom, HE 40x (10349)
Pleuritis
Fibroadhezivní pleuritis, Makro, pitva (71704)
Pleuritis, organizovaná, HE 20x (71367)
Pleuritis, organizovaná, s tvorbou granulační tkáně, HE 40x (71257)
Plicní hypertenze
Plicní hypertenze, fibrin 40x (10366)
Plicní hypertenze, HE 40x (10367)
Pneumocystóza
Pneumocystis jirovecii, HE 40x (10359)
Pneumocystis jirovecii, Grocott 40x (10360)
Pneumocystis jirovecii, Grocott 40x (10361)
Pneumocystis carinii pneumonie, HE 40x (71392)
Pneumonie vyvolaná Pneumocystis carinii, Grocott 40x (71715)
Pneumokonióza
Silikóza plíce, Makro, pitva (71641)
Pneumonie
Klebsielová pneumonie, HE 40x (71361)
Lobární pneumonie, červená hepatizace, Makro, pitva (71658)
Lobární pneumonie, červená hepatizace, Makro, pitva (71659)
Intersticiální pneumonie při varicelle, Makro, pitva (71668)
Intersticiální pneumonie při varicelle, Makro, pitva (71667)
Intersticiální pneumonie při varicelle, Makro, pitva (71669)
Intersticiální pneumonie při varicelle, fixovaná plíce, Makro, pitva (71670)
Intersticiální pneumonie, Makro, pitva (71671)
Hepatizovaná plíce u lobární pneumonie, Makro, pitva (71660)
Hepatizovaná plíce u lobární pneumonie, Makro, pitva (71661)
Virová intersticiální pneumonie, Makro, pitva (71672)
Virová intersticiální pneumonie, Makro, pitva (71675)
Virová intersticiální pneumonie, Makro, pitva (71673)
Intersticiální pneumonie při varicelle, Makro, pitva (71666)
Virová intersticiální pneumonie, Makro, pitva (71674)
Katarální bronchopneumonie, HE 40x (10624)
Abscedující bronchopneumonie, HE 40x (10625)
Klebsielová pneumonie, HE 40x (71381)
Krupózní pneumonie, HE 40x (10377)
Pneumothorax
Pneumothorax, Makro, pitva (71630)
Pneumothorax, Makro, pitva (71631)
Poléková reakce, léčba EGFR inhibitory
Léčba EGFR inhibitory, HE 60x (6436)
Léčba EGFR inhibitory, HE 60x (6437)
Folliculitis, Tasigna therapy, HE 60x (10800)
Poliomyelitis acuta anterior
Poliomyelitis acuta anterior, HE 40x (71995)
Poliomyelitis acuta anterior, HE 40x (71996)
Polycystosis
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72870)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72871)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72872)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72873)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72874)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72875)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72876)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72877)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72878)
Polycystická ledvina, dospělý, Makro, pitva (72879)
Polycystóza ledvin dospělého typu, Makro, pitva (71733)
Polycystóza ledvin dospělého typu, Makro, pitva (71734)
Polycystóza ledvin dospělého typu, Makro, pitva (71735)
Polycystóza ledvin dospělého typu, Makro, pitva (71736)
Polycystóza ledvin dospělého typu, Makro, pitva (71737)
Polyp, adenomatózní
Adenomový polyp colon s pseudoinvazí, HE 40x (13237)
Polyp, adenomatózní, HE 40x (10393)
Polyp, adenomatózní, HE 40x (10394)
Polyp, hamartomový
Polyp, hamartomový, HE 20x (70271)
Polyp, hamartomový, HE 40x (70272)
Hamartomový polyp tlustého střeva, HE 40x (10392)
Polyp hyperplastický
Polyp, hyperplastický, HE 40x (12413)
Polyp hyperplastický, colon, HE 100x (72234)
Hyperplastický polyp, colon, HE 100x (72493)
Hyperplastický polyp, rektální sliznice, HE 60x (74250)
Hyperplastický polyp endometria, HE 40x (10299)
Polyp hyperplastický, HE 40x (10408)
Polyp juvenilní
Juvenilní polyp tlustého střeva, HE 40x (10391)
Polyp juvenilní, HE 20x (70009)
Polyp, karcinomatózní
Polyp, karcinomatózní, HE 40x (10395)
Polyp, karcinomatózní, HE 20x (70014)
Polyp, karcinomatózní, HE 40x (70015)
Polyp
Endometriální polyp, Endoskopické video (10887)
Endocervikální polyp, HE 40x (71869)
Malý endometriální polyp, HE 40x (72797)
Polyp z fundických žlázek, žaludek, HE 60x (73764)
Polyp z fundických žlázek (žaludek), HE 40x (72326)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71977)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71978)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71979)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71980)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71981)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71982)
Polypóza tlustého střeva, Makro, pitva (71983)
Polyp endometriální, HE 20x (70999)
Polyp endometriální, HE 40x (71000)
Endocervikální polyp, HE 40x (10311)
Polyp endometriální, HE 40x (71006)
Endocervikální polyp, HE 20x (70526)
Polyp nosní, HE 40x (71399)
Nosní polyp, HE 40x (71371)
Zánětlivý polyp tlustého střeva, HE 20x (71273)
Adenomatózní polyp žlučníku, HE 10x (70530)
Adenomatózní polyp žlučníku, HE 40x (70531)
Polyp, tubulovilózní
Polyp, tubulovilózní, HE 20x (70010)
Polyp, tubulovilózní (oblast tubulárně uspořádaná), HE 40x (70011)
Polyp, tubulovilózní (oblast vilózně uspořádaná), HE 40x (70012)
Polyp, tubulovilózní, HE 40x (10396)
Polyp, vilózní
Polyp, vilózní, těžká dysplázie, HE 20x (70013)
Polyp zánětlivý
Zánětlivý polyp, colon, HE 40x (72541)
Porucha metabolismu
Celková dilatace srdce (síně a komory) při mukopolysacharidóze, Makro, pitva (71579)
Primární biliární cirrhosa jater
Primární biliární cirrhóza, HE 40x (70124)
Primární biliární cirrhosa jater, HE 40x (10411)
Proliferující leukoplakie
Proliferující leukoplakie, HE 60x (6375)
Prostatitis
Prostatitis, HE 40x (74822)
Hnisavá prostatitis, HE 40x (10443)
Pseudocholesteatom
Pseudocholesteatom, otitis media, HE 40x (72475)
Pseudoxantom
Pseudoxanthom žaludeční sliznice, HE 100x (72542)
Chronická gastritis s pseudoxantomem, 40x (10386)
Xanthelasma zaludeční sliznice, CD68 60x (74082)
Xanthelasma zaludeční sliznice, HE 60x (74083)
Pyelonefritis
Pyelonefritis abscedens, HE 20x (72345)
Pyonephros, Makro, pitva (72346)
Akutní pyelonefritis, HE 60x (74259)
Pyelonefritis, HE 40x (10433)
Pylorická metaplázie
Jícen, pylorická metaplázie, HE 100x (73117)
Queyratův karcinom penisu
Basaloidní typ ca in situ/high grade dysplasie, penis, HE 60x (10011)
Queyratův karcinom penisu, HE 40x (4068)
Raynaudův fenomén
Raynaudova choroba prstů při kryoglobulinemii, CLINIC (71473)
Residua post abortum, fragmenty embrya
Residua post abortum, fragmenty embrya, HE 20x (71202)
Residua post abortum, produkty koncepce
Residua post abortum, produkty koncepce, HE 40x (10333)
Rhabdomyosarkom
Pleomorfní rhabdomyosarkom, HE 40x (10636)
Rozstěp rtu a patra
Rozstěp rtu a patra, Makro, pitva (70283)
Ruptura
Ruptura abdominální aorty, Makro, pitva (71470)
Ruptura ascendentní aorty, Makro, pitva (71471)
Tamponáda po ruptuře srdeční stěny; perikard je vyplněn koagulovanou krví, Makro, pitva (71586)
Tamponáda po ruptuře srdeční stěny; perikard je vyplněn koagulovanou krví, Makro, pitva (71584)
Infarkt myokardu s rupturou septa, Makro, pitva (71520)
Aneurysma srdeční stěny s rupturou a nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71533)
Tamponáda po ruptuře srdeční stěny; perikard je vyplněn koagulovanou krví, Makro, pitva (71585)
Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71517)
Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71518)
Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71519)
Tamponáda po ruptuře srdeční stěny, Makro, pitva (71587)
Ruptura sleziny, hemoperitoneum, Makro, pitva (71769)
Ruptura sleziny, Makro, pitva (71768)
Situs viscerum při tamponádě, Makro, pitva (71588)
Scabies
Scabies, HE 40x (12526)
Schwannom, neurilemmom
Neurinom, HE 20x (73403)
Neurinom, HE 20x (73404)
Schwannom, HE 40x (10632)
Sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex, HE 20x (73398)
Seminom
Seminom, varle, HE 60x (74244)
Seminom, HE 40x (72801)
Sepse
Septická slezina, HE 20x (10340)
Septická slezina, HE 40x (10341)
Silicosis
Silicosis, HE 40x (13252)
Silicosis, HE 40x (13251)
Silicosis, plíce, HE 40x (13253)
Smíšený germinální tumor
Smíšený germinální tumor ovaria, AE13 20x (70490)
Smíšený germinální tumor ovaria, AE13 40x (70491)
Smíšený germinální tumor ovaria, AE13 40x (70492)
Smíšený germinální tumor ovaria, CD30 40x (70493)
Smíšený germinální tumor ovaria, CD30 40x (70494)
Smíšený germinální tumor ovaria, HE 40x (70495)
Smíšený germinální tumor ovaria, placentální alkalická fosfatáza 40x (70496)
Smíšený germinální tumor ovaria, placentální alkalická fosfatáza 40x (70497)
Smíšený germinální tumor ovaria, placentální alkalická fosfatáza 40x (70498)
Šok
Šoková plíce, HE 40x (72270)
Šoková plíce, HE 40x (10379)
Šoková plíce, HE 40x (10378)
Spinocelulární karcinom
Spinocelulární karcinom plíce, Makro, pitva (71687)
Rozsáhlá infiltrace plicního parenchymu při spinocelulárním karcinomu, Makro, pitva (71688)
Rozsáhlá infiltrace plicního parenchymu při spinocelulárním karcinomu s rozpadem nádorových hmot, Makro, pitva (71689)
Centrálně uložený spinocelulární karcinom plíce, Makro, pitva (71691)
Centrálně uložený spinocelulární karcinom plíce, Makro, pitva (71692)
Centrálně uložený spinocelulární karcinom plíce, Makro, pitva (71693)
Centrální forma spinocelulárního karcinomu plíce s periferní metastázou, Makro, pitva (71690)
Vulvektomie, stav po operaci, CLINIC (13315)
Vulvektomie, resekát, Makro (13316)
Spinocelulární karcinom, HE 40x (4067)
Spinocelulární karcinom plíce, HE 60x (10793)
Spinocelulární karcinom plíce, středně diferencovaný, HE 40x (71397)
Spinocelulární karcinom plic, HE 40x (10371)
Spinocelulární karcinom jícnu, mikroexcise, HE 60x (74288)
Sprue
Sprue, aktivní, inaktivita laktázy, laktáza 5x (70609)
Sprue, aktivní, inaktivita trehalázy, laktáza 5x (70610)
Sprue, aktivní, s atrofií klků, HE 40x (70608)
Stav po ozáření
Postiradiační enteritis, HE 20x (70607)
Steatosis
Steatóza jater, HE 40x (10602)
Alkoholická steatóza, HE 40x (10417)
Smíšená steatóza jater, HE 40x (10289)
Steatóza jater, HE 40x (70705)
Stenóza
Degenerativní kalcifikace aortální chlopně s drobnou fenestrací, Makro, pitva (71560)
Kalcifikace aortální chlopně, Makro, pitva (71561)
Rozsáhlé kalcifikace aortální chlopně, Makro, pitva (71562)
Rozsáhlé kalcifikace aortální chlopně, Makro, pitva (71563)
Fibróza pulmonální chlopně, karcinoidový syndrom, Makro, pitva (71552)
Fibróza trikuspidální chlopně, karcinoidový syndrom, Makro, pitva (71551)
Stenóza aorty s kalcifikacemi, Makro, pitva (71550)
Mitrální stenóza, Makro, pitva (71548)
Mitrální stenóza, Makro, pitva (71549)
Sterilní neutrofilní folikulitis s perifolikulární vaskulopatií
Sterilní neutrofilní folikulitis s perifolikulární vaskulopatií, HE 40x (5062)
Struma
Koloidní struma, HE 40x (10634)
Toxická struma, HE 40x (13265)
Superficiálně se šířící melanom, vertikální růst
Povrchově se šířící melanom, nodularita, HE 60x (6213)
Svalová dystrofie
Svalová dystrofie Emery-Dreifuss, emerin 100x (72865)
Syfilis, lues
Gumma aorty, defekt v barvení na elastiku, Makro, pitva (71479)
Luetická aortitis, Makro, pitva (71474)
Luetická aortitis s aortální chlopní, Makro, pitva (71475)
Luetická aortitis, aneurysma, Makro, pitva (71476)
Stenóza koronárního ústí při luetické aortitidě, Makro, pitva (71477)
Obliterující endarteritis, HE 20x (71478)
Syphilis sekundární
Sekundární syphilis, sliznice, Warthin Starry 100x (6)
Sekundární syphilis, Warthin Starry 100x (7)
Těhotenství
Děloha; neodloučený kotyledon po porodu, HE 40x (71206)
Teratom
Nezralý teratom a embryonální karcinom, HE 20x (72664)
Zralý teratom ovaria, HE 40x (10322)
Teratom ovaria, zralý, HE 10x (71013)
Zralý teratom ovaria, HE 40x (70259)
Teratom ovaria, zralý, HE 40x (71014)
Teratom ovaria, zralý, HE 40x (71015)
Teratom ovaria, zralý, HE 40x (71016)
Thorotrast
Thorotrast, HE 40x (13297)
Thrombóza
Okluse aorty a obou ilických arterií, Makro, pitva (71436)
Trombóza femorální vény, Makro, pitva (71480)
Trombóza femorální vény, Makro, pitva (71481)
Trombóza femorální vény, Makro, pitva (71482)
Trombóza větví mesenterické arterie, Makro, pitva (71437)
Trombóza větví mesenterické arterie, Makro, pitva (71438)
Infarkt s nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71525)
Nástěnný trombus s kalcifikací, Makro, pitva (71433)
Organizující se trombus, HE 40x (10618)
Organizující se thrombus, HE 60x (74461)
Marantická (agonální) vegetace, Makro, pitva (71567)
Trombóza duté žíly, Makro, pitva (71483)
Trombóza duté žíly, Makro, pitva (71484)
Trombóza duté žíly při hepatocelulárním karcinomu, Makro, pitva (71485)
Toxoplasmosis
Toxoplasmosis, uzlina, HE 100x (72255)
Toxoplasmóza, lymfatická uzlina, HE 40x (10352)
Toxoplasmosis, uzlina, HE 40x (72256)
Toxoplasmóza, kongenitální hydrocephalus, dítě 4 roky, HE 100x (71997)
Transplantace
Hyperakutní rejekce srdečního transplantátu, makroskopie i mikroskopie, Makro, pitva (71609)
Hyperakutní rejekce srdečního transplantátu, makroskopie i mikroskopie, Makro, pitva (71610)
Hyperakutní rejekce srdečního transplantátu, makroskopie i mikroskopie, HE 40x (71611)
Hyperakutní rejekce srdečního transplantátu, makroskopie i mikroskopie, HE 40x (71612)
Trauma
Truncus brachiocephalicus narušený tracheální intubací, Makro, pitva (71489)
Místo, kde elektroda pacemakeru perforovala stěnu pravé komory, Makro, pitva (71583)
T reakce v uzlině
T reakce v uzlině, HE 40x (72254)
T reakce v uzlině, HE 40x (10351)
Tubární gravidita
Tubární gravidita, hypersekreční endometrium, HE 40x (72325)
Endometrium při tubární graviditě (hypersekreční), HE 40x (71203)
Endometrium při tubární graviditě (hypersekreční), HE 40x (71204)
Paratubární gravidita (po embryotransferu), HE 20x (72786)
Tubární gravidita, HE 20x (71018)
Tubární gravidita, HE 40x (10332)
Tuberkulóza
Barvení na BK dle Ziehl-Neelsena, Ziehl Neelsen 40x (10566)
Kalcifikovaná uzlina, TBC, HE 40x (74334)
Rozsáhlá kaseifikující plicní tuberkulóza, Makro, pitva (71647)
Rozsáhlá kaseifikující plicní tuberkulóza, Makro, pitva (71645)
Rozsáhlá kaseifikující plicní tuberkulóza, Makro, pitva (71646)
Miliární tuberkulóza plíce, Makro, pitva (71648)
Miliární tuberkulóza plíce, Makro, pitva (71649)
Aktivní kaseifikující plicní tuberkulóza, Makro, pitva (71642)
Inaktivní tuberkulózní ložisko s kalcifikacemi, Makro, pitva (71643)
Inaktivní tuberkulózní ložisko s kalcifikacemi, Makro, pitva (71644)
Tuberkulóza plic, Rtg (10225)
Tuberkulóza, lymfatická uzlina, HE 40x (10620)
Tuberkulóza jater, HE 40x (10621)
Tuberkulóza střeva, HE 40x (10704)
Tuberkulóza, uzlina, HE 40x (10353)
Umělý materiál, protéza, stent, vodič
Protéza břišní aorty po ruptuře aneurysmatu aorty, Makro, pitva (71457)
Protéza břišní aorty po ruptuře aneurysmatu aorty, Makro, pitva (71456)
Protéza břišní aorty po ruptuře aneurysmatu aorty, Makro, pitva (71455)
Protéza břišní aorty, 12 let po implantaci, Makro, pitva (71458)
Protéza aorty, mikroskopický obraz, HE 10x (71460)
Dříve používaná kuličková protéza (kulička se pohybovala v kleci z nerezového materiálu); vzdor snaze po maximální odolnosti materiálu kuličky (speciální plast) po čase docházelo k degradaci materiálu. Zde je řez kuličkou po osmi letech provozu, Makro (71507)
Záplata srdeční stěny, Makro, pitva (71511)
Protéza mitrální chlopně, Makro, pitva (71508)
Disková protéza mitrální chlopně (disk se pohybuje v ocelové kleci), Makro, pitva (71509)
Stav po operaci Fallotovy tetralogie, dacronová záplata, Makro, pitva (71512)
Protéza ilických arterií, Makro, pitva (71459)
Trombóza umělé mitrální chlopně, Makro, pitva (71510)
Elektroda kardiostimulátoru, pravá předsíň a komora, Makro, pitva (71582)
Deštníková implantovaná clona v dolní duté žíle po opakovaných trombembolizacích, trombus, Makro, pitva (71486)
Varix
Jícnové varixy, Makro, pitva (70094)
Jícnové varixy, Makro, pitva (70095)
Jícnové varixy, Makro, pitva (70096)
Jícnové varixy, Makro, pitva (70097)
Jícnové varixy, HE 20x (72329)
Varikózně dilatované cévy subserózně na tenkém střevě, Makro, pitva (71490)
Jícnové varixy, CLINIC (10971)
Jícnové varixy, CLINIC (10972)
Jícnové varixy, CLINIC (10974)
Jícnové varixy, CLINIC (10973)
Jícnové varixy, CLINIC (10975)
Jícnové varixy, CLINIC (10976)
Jícnové varixy, CLINIC (10977)
Jícnové varixy, CLINIC (10978)
Jícnové varixy, CLINIC (10979)
Vaskulitis eosinofilní
Eosinofilní vaskulitis, HE 60x (6387)
Velkobuněčný B lymfom
Velkobuněčný B lymfom, HE 40x (74806)
Velkobuněčný lymfom B, HE 40x (10346)
Velkobuněčný lymfom sleziny, HE 20x (73375)
Velkobuněčný lymfom sleziny, HE 20x (73376)
Velkobuněčný B lymfom žaludku, CD20 60x (74289)
Velkobuněčný B lymfom žaludku, CD20 60x (74290)
Velkobuněčný B lymfom žaludku, HE 60x (74291)
Velkobuněšný B lymfom žaludku, Ki67 60x (74292)
Velkobuněčný karcinom plíce
Centrální velkobuněčný karcinom plic, prorůstání z bronchu, Makro, pitva (71695)
Centrální velkobuněčný karcinom plic, prorůstání z bronchu, Makro, pitva (71696)
Rozsáhlý anaplastický tumor plíce, Makro, pitva (71697)
Velkobuněčný karcinom plíce, Makro, pitva (71698)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 40x (10373)
Velkobuněčný karcinom plíce, HE 40x (10374)
Venostáza
Venostatické plíce, HE 40x (10613)
Venostatická játra, HE 40x (10617)
Vřed
Duodenální vřed, perforovaný, suturovaný, Video (73418)
Peritonitis po perforaci duodenálního vředu, Video (73419)
Peptický vřed žaludku, HE 20x (72353)
Willmsův tumor ledviny
Nephroblastom (Willms), HE 40x (10435)
Nephroblastom (Wilms), HE 60x (74260)
Willmsův tumor ledviny, HE 40x (10952)
Nephroblastom (Willms), HE 40x (10436)
Xanthelasma
Xantelasma žaludeční sliznice, HE 60x (13274)
Zánět jícnu
Barvení dle Grocotta (mykotická esophagitis), Grocott 40x (10580)
Refluxní esofagitis, HE 100x (73106)
Mykotická esophagitis, PAS 40x (10382)
Zánět
Mozkomíšní mok, zánět, střední celularita, kyselá metylvioleť 20x (74277)
Mozkomíšní mok, zánět, střední celularita, nativně 20x (74278)
Akutní oophoritis, HE 20x (73406)
Oophoritis, epididymitis, HE 20x (73407)
Chronická endocervicitis, HE 40x (10306)
Rhinitis, HE 40x (10356)
Katarální bronchitis, HE 40x (10376)
Katarální bronchitis, HE 40x (10375)
Zpěvácký uzlík
Zpěvácký uzlík, HE 40x (72118)
Zpěvácký uzlík, HE 40x (72314)


Pokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních částí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases