Atlas
 

Tlusté střevo13  Patologie gastrointestinálního traktu

13.4  Tlusté střevo

13.4.1  Záněty tlustého střeva

Klasifikace:

 • infekční kolitis (bakterie, viry, paraziti)
 • pseudomembranózní kolitis
 • poléková kolitis
 • kolitis po nesteroidních antiflogistikách
 • lymfocytární kolitis
 • kolagenní kolitis
 • ischemická kolitis
 • kolitis po ozařování
 • colitis ulcerosa
 • Crohnova choroba
 • appendicitis
13.4.1.1  Cytomegalová colitis

Klinické znaky:

 • vyskytuje se dosti vzácně u imunokompromitovaných pacientů
 • projevy:
  • horečka
  • nevolnost
  • průjmy
  • ztráta na váze
  • zvracení
  • bolesti břicha

Makroskopický nález:

 • zúžení lumen střeva
 • ulcerace
 • erose
 • krvácení

Histologie:

Akutní a chronický zánět, vaskulitis, ulcerace. Typické jsou obrovské buňky (25 – 35µm) s jádrem obsahujícím bazofilní inkluse.

Diagnózu lze upřesnit specifikou protilátkou.

13.4.1.2  Colitis při schistosomiáze

Úvod:

Při schistosomiáze (bilharzióza, krevnička) se nachází vajíčka parazita v cévách. Obrázek zachycuje infekci Schistosoma mansoni. Preparát pochází ze severní Brazílie.

13.4.1.3  Colitis pseudomembranosa

Etiologie:

 • vyvolává ji Clostridium difficile, neinvazivní, toxin produkující bakterie
 • je zpravidla spojena s terapií antibiotiky
 • někdy též vzniká pooperačně, při karcinomech střeva, ischemii aj.

Klinické znaky:

 • postiženo může být celé střevo (enterocolitis) nebo jen střevo tenké či tlusté
 • průjmy, křeče
 • elektrolytický rozvrat

Histologie:

Nekróza povrchového epitelu, neutrofily v kryptách, později nekróza celé sliznice, která se mění v neutrofily prostoupenou pablánu.

Obrázky

Pseudomembranózní colitis, mikroexcise:
Colitis pseudomembranosa, HE 100x (73105)

Pseudomembranózní colitis:
Colitis pseudomembranosa, HE 40x (74232)

Colitis pseudomembranosa, HE 40x (74233)

Colitis pseudomembranosa, pitva:
Colitis pseudomembranózní, HE 40x (70478)

13.4.1.4  Erozivní colitis po nesteroidních antiflogistikách

Etiologie:

Forma kolitidy při chronickém užívání nesteroidních antiflogistik (obalované a retardované preparáty nepostihují sliznici žaludeční ale střevní, frekvence výskytu se zvyšuje).

Klinické znaky:

 • chronické krvácení z drobných erozí
 • někdy i stenózy
 • maximum změn bývá v pravostranném colon a v oblasti Bauhinské chlopně

Histologie:

Povrchové eroze a ulcerace, krvácení. Cévy jsou beze změn. Dif. diagnostika od ischemické kolitis je u starších pacientů velmi obtížná (anamnéza, klinické informace).

13.4.1.5  Postiradiační enterokolitis

Etiologie:

Vyvolána nejčastěji terapeutickým ozařováním malignit v oblasti malé pánve. Průběh je variabilní, závisí na dávce.

Obrázky

Postiradiační proktitis:
Radiační proktitis, Makro, pitva (70226)

Histologie:

Zánětlivé změny, nekrózy epitelu, poruchy proliferace epitelu, bizarní jádra fibroblastů, fibróza u chronického stavu.

Klinický údaj o ozařování má pro diagnozu zásadní význam.

Obrázky

Postiradiační enteritis:
Postiradiační enteritis, HE 20x (70607)

13.4.2  Hirschprungova choroba

Úvod:

Kongenitální porucha vývoje submukózního (Meissnerova) a myenterického (Auerbachova) plexu tlustého střeva. Ta vede k narušení svalové relaxace střevní stěny a ke střevní obstrukci.

Klinické znaky:

 • frekvence výskytu: 1:5000 narozených
 • distenze střeva krátce po narození, porucha pasáže mekonia
 • zácpy, zvracení
 • rtg: dilatace střeva nad postiženým úsekem střeva
 • výskyt později v životě je možný, ale vzácný
 • léčba: resekce postiženého úseku střeva

Histologie:

Tkáň odebranou rektální biopsií je nutné vyšetřit imunohistochemicky na přítomnost gangliových buněk (neuron specifickou enolázou). Pokud se gangliové buňky prokážou, o aganglionózu se nejedná.

Naopak histochemicky (cholinesteráza) nebo průkazem S100 proteinu lze prokázat v lamina propria v postiženém úseku hypertrofii nervových vláken.

13.4.3  Diverticulosis, diverticulitis

Úvod:

Herniace sliznice defektem ve svalové vrstvě střeva (diverticulosis), pokud dojde k zánětu, jedná se o diverticulitis.

Klinické znaky:

 • lokalizace: zpravidla v sigmoideu
 • postihuje osoby po 40 roce, nad 60 let je častá (až 50% pitev)
 • cca 10% pacientů je symptomatických:
  • bolest v levém podbřišku
  • rektální krvácení
  • zácpy a průjmy

Histologie:

Herniace sliznice přes svalovou vrstvu stěny střevní. Stěna divertikulu je tenká, téměř bez svaloviny. Divertikl obsahuje zahoustlý střevní obsah. Dále (u divertikulitidy) je přítomen zánět různého rozsahu, při ruptuře se šíří do okolí.

Obrázky

Diverticulosis se dvěma divertikly v těsném sousedství:
Diverticulosis (dva divertikuly tlustého střeva), HE 10x (72112)

Jiná ukázka:
Colon, diverticulosis, HE 5x (70193)

Colon, diverticulosis, HE 2x (70194)

Divertikl střeva napříč, koprostáza:
Divertikl tlustého střeva, HE 20x (73268)

13.4.4  Appendicitis

Etiologie:

 • ve značné části případů není etiologie jasná (obstrukce?)
 • paraziti (Oxyuris)
 • Crohnova choroba, colitis ulcerosa
 • tumor (karcinoid)

Klinické znaky:

Akutní appendicitis je náhlá příhoda břišní se známými příznaky (bolest, peritoneální dráždění atd.). Diagnostické problémy mohou být u nespolupracujících pacientů, u atypických anatomických poměrů a podobně.

Apendicitis začíná jako katarální, akutní, kdy exsudát s neutrofily vyplňuje lumen apendixu.

Akutní pankreatitis se může zklidnit a zánět odezní, v řadě případů se opakuje. Opakované ataky vedou k obrazu appendicitidy chronické.

Jindy apendicitis pokračuje z katarální formy do hnisavé. Neutrofily prostupují sliznici, která nekrotizuje (ulcerózní apendicitis). Zánět se flegmonózně šíří ve stěně a vyvolá trombózu a. appendicularis. To vede k ischemii a gangréně stěny, perforaci a rozvoji peritonitidy. Peritonitis může být lokální (zejména pokud periapendikální srůsty omezují šíření zánětu) nebo difusní.

Makroskopický nález:

Povrch appendixu je zkalený, pokrytý fibrinem, hnisem, u gangrenózního zánětu se stěna může rozpadat (perforace).

Mukokele appendixu je stav, kdy appendix je dilatovaný, naplněný hlenem. Může se jednat o pozánětlivý stav (po zánětem vyvolané obstrukci appendixu s hromaděním hlenu) nebo je za obdobných okolností hlen produkován hlenotvorným adenokarcinomem.

Obrázky

Mukokele appendixu:
Mukokele appendixu, Makro, pitva (70273)

Histologie:

 • appendix je pokrytý fibrinem (fibrinózní zánět) nebo hnisem (purulentní zánět)
 • na sliznici je (podle pokročilosti zánětu):
  • exsudace neutrofilů a edém (katarální appendicitis)
  • ulcerace (ulcerózní appendicitis)
  • flegmóna (flegmonózní appendicitis s neutrofily mezi vlákny hladkého svalu stěny)
  • gangréna (nekróza stěny po trombóze a. appendicularis)
 • v lumen mohou být paraziti (roupy) nebo ve stěně může být karcinoid

Obrázky

Akutní appendicitis:
Apendicitis acuta, HE 20x (70029)

Apendicitis acuta, HE 40x (70030)

Perforující flegmonózní appendicitis:
Apendicitis perforans, HE 10x (70277)

Appendicitis oxyuriatica:
Apendicitis parazitární, HE 20x (70031)

Granulomatózní a purulentní appendicitis:
Appendicitis, hnisavá, granulomatózní, HE 40x (10172)

13.4.5  Cévní poruchy

13.4.5.1  Hemorrhoidy

Úvod:

Dilatace submukózního venózního plexu v anorektální oblasti.

Klinické znaky:

 • postihuje častěji osoby nad 50 let
 • může být provokována těhotenstvím, zácpami, někdy portální hypertenzí
 • rektální krvácení, ulcerace, thrombóza, prolaps, zánětlivé změny
13.4.5.2  Akutní ischemie tlustého střeva

Úvod:

Problematika je podobná hemorrhagické infarzaci tenkého střeva, nekrózy jsou však méně častné.

Histologie:

Hemorrhagická infarzace stěny střevní, nekróza, zánětlivé změny.

Obrázky

Hemorrhagická infarzace střeva:
Hemorrhagická infarzace střeva, HE 20x (73367)

13.4.5.3  Ischemická kolitis

Klinické znaky:

 • chronický průběh
 • postihuje zpravidla starší pacienty
 • intermitentní bolestivost, krvácení
 • lokalizace: splenické ohbí, rektosigmoidální oblast
 • klinické (ale i histologické) rozlišení od jiných kolitid může být obtížné

Etiologie:

 • neokluzivní ischemie větví mesenterických arterií při celkové AS
 • zhoršuje se tedy při srdečním selhávání
 • embolizace z AS plátů aorty, trombózy větví mezenterické arterie
 • u mladších jedinců mohou být příčiny různé (ergotamin, sport, střevní obstrukce)

Histologie:

Slizniční nekrózy, ulcerace, neutrofily, regresivní změny (fibróza). Při hlubších excisích bývají změny na cévách (ztluštění stěn, zúžení lumen). Někdy jsou přítomna depozita hemosiderinu.

13.4.5.4  Překrvení střevní

Úvod:

Překrvení střevní stěny bývá u jaterních cirhóz a podílí se na zvýšené citlivosti střeva na záněty.

Při šoku bývá stěna střevní prokrvácená, variabilně nekrotická.

Obrázky

Překrvení střevní sliznice u jaterní cirrhózy:
Střevo, hyperémie u cirrhózy, Makro, pitva (70167)

Střevní stěna při šoku:
Colon, šok, Makro, pitva (70170)

Colon, šok, Makro, pitva (70171)

Jiný případ změn tlustého střeva při šoku:
Tlusté střevo, šok, Makro, pitva (70202)

Tlusté střevo, šok, Makro, pitva (70203)

13.4.6  Melanosis coli

Klinické znaky:

Klinické příznaky nejsou žádné, afekce se náhodně najde při pitvě nebo endoskopii.

Makroskopický nález:

Pigmentace sliznice tlustého střeva ve variabilním rozsahu, způsobená převážně ceroidem.

Obrázky

Melanosis coli:
Melanosis coli, Makro, pitva (70220)

Melanóza celého tlustého střeva:
Melanosis coli, Makro, pitva (70219)

Histologie:

Pigmentace v makrofázích střevní sliznice.

13.4.7  Chronický zánět střevní

Klasifikace:

Do této kapitoly patří především dvě jednotky neznámé etiologie, charakterizované zánětem střeva, mnohaletým průběhem, řadou dalších komplikací s postižením jiných orgánů:

 • colitis ulcerosa
 • Crohnova choroba

Dále lze do této kapitoly zařadit i kolagenní kolitis. Naopak sem neřadíme kolitidy etiologicky definované (infekční kolitidy, kolitis ischemickou, postiradiační) i když mohou mít chronický průběh a jsou významné v rámci klinické i histologické diferenciální diagnostiky.

13.4.7.1  Colitis ulcerosa, ulcerózní kolitis

Úvod:

Systémová choroba, jejíž primárními projevy jsou opakované záněty a ulcerace tlustého střeva s průjmy a dalšími komplikacemi.

Etiologie:

Není známa (autoimunitní proces).

Klinické znaky:

 • incidence: 1:20000
 • začíná ve věku nejčastěji 20 – 40 let
 • často rodinný výskyt
 • rekurentní ataky různě dlouhého trvání
 • remise (spontánní nebo po terapii)
 • průjmy, někdy krvavé
 • ataky mohou být spouštěny stresem
 • lokální komplikace:
  • perforace střeva s peritonitidou
  • dilatace střeva — toxické megacolon (porucha motitity, nebezpečí perforace a peritonitidy)
  • maligní transformace (adenokarcinom)
 • systémové komplikace
  • polyarthritis, spondylitis
  • hepatitis
  • kožní léze (pyoderma gangrenosum)
  • vaskulitis, oční léze

Makroskopický nález:

 • ulcerace začínají v rektu (rektum je postiženo prakticky vždy)
 • zánět se kontinuálně šíří orálním směrem
 • může být postiženo i distální ileum (10% případů)
 • sliznice je granulární, haustra jsou vyhlazená
 • ulcerace mohou podminovávat okolní sliznici
 • tvoří se nepravidelné pseudopolypy
 • stěna střevní nebývá ztluštělá
 • střevo může být dilatované (toxické megacolon)
 • sliznice může být atrofická (v obdobích remise)

Histologie:

 • postižená je zpravidla jen sliznice
 • kryptové abscesy
 • redukce pohárkových buněk
 • narušená architektonika sliznice a atrofie krypt
 • dysplastické změny, pseudopolypy, nerovný povrch a atrofie sliznice
 • u aktivní kolitidy jsou zmnožené lymfocyty a zmnožené lymfatické folikuly v lamina propria mucosae

Dysplastické změny sliznice jsou charakterizovány narušením architektury, cytologickými změnami a poruchami naturace epitelií. Podle momentálně platné terminologie se tyto změny označují termínem intraepiteliální neoplázie IEN.

Riziko přechodu IEN v invazivní karcinom je značné, a to bez ohledu na stupeň dysplastických změn. Proto je diagnóza IEN velmi závažná a na jejím základě je indikována kolektomie. Odlišení dysplastických změn od zánětlivě iritovaného a regenerujícího epitelu je velmi obtížné. Kromě toho je nutné odlišit dysplastické změny v klasickém adenomovém polypu.

Koloskopie k vyloučení intraepiteliální neoplázie má být prováděna v období remise. Při vyšetření se klinik zaměřuje na oblasti označované jako DALM (Dysplasia Associated Lesions or Masses): makroskopicky viditelné následky intraepiteliální neoplázie (vklesliny, oblasti se sametovým nebo jemně verukózním povrchem, plaky a vyvýšené oblasti sliznice, polypoidní útvary a stenózy).

Způsoby léčby střevních změn při colitis ulcerosa:

bez dysplazie, iritativní změny:
pravidelné sledování
dysplázie v adenomu:
odstranění adenomu, pravidelné sledování
lehká nebo těžká dysplázie mimo adenom:
resekce střeva
karcinom:
resekce střeva
13.4.7.2  Crohnova choroba

Úvod:

Chronický granulomatózní proces postihující zpravidla terminální ileum nebo colon; může však postihovat i jiné části GIT nebo kůži.

Etiologie:

není známa

Klinické znaky:

 • věk: druhá, třetí dekáda (dg. m. Crohn je málo pravděpodobná, pokud se první projevy objeví po 40. roce života
 • lokalizace: nejčastěji ileum (80%), často je zároveň postiženo i tlusté střevo (perianálně); rektum zpravidla nebývá postiženo
 • ataky mohou být provokovány stresem
 • průjmy, teploty, bolestivost (může napodobit apendicitidu pokud vzniká náhle)
 • ve stolici může být krev (může vést k anémii)
 • při progredující chorobě jsou ataky závažnější a častější (ztráta elektrolytů)
 • lokální komplikace:
  • striktury střeva
  • fistuly, adheze střevních kliček, poruchy motility, abscesy mezi kličkami, peritonitis
  • karcinom
 • celkové komplikace:
  • malabsorpce
  • systémová amyloidóza
  • artritis, oční postižení, kožní léze (pyoderma gangrenosum, erythema nodosum)
  • sklerozující cholangitis, pericholangitis
  • cévní změny (polyarteritis nodosa)

Makroskopický nález:

 • léze nejsou (na rozdíl od colitis ulcerosa) kontinuální, ale zánět některé oblasti vynechává
 • ulcerace mohou být protáhlé, hadovité
 • lumen bývá zúženo
 • stěna střeva je ztluštělá (fibróza, chronický edém)
 • fistuly, adheze mezi střevními kličkami

Histologie:

 • transmurální chronický zánět střevní stěny, fibróza
 • krypty mohou být zvětšené, nevývají atrofické
 • nedochází k redukci pohárnových buněk
 • nekaseifikující granulomy u cca 60% případů
 • povrchové i hluboké ulcerace s tendencí k tvorbě fisur
 • dilatace lymfatik, hyperplázie lymfatické tkáně

Obrázky

Crohnova choroba:
m. Crohn, HE 20x (70001)

Crohnova choroba, ileum:
M. Crohn, HE 40x (10092)

M. Crohn, HE 40x (10093)

Crohnova choroba, tlusté střevo, mikroexcise:
Crohnova choroba, mikroexcise, HE 60x (74065)

Crohnova choroba jícnu:
Crohnova choroba jícnu, HE 40x (71865)

Granulomatózní lymfadenitis, mesenteriální lymfatická uzlina, m. Crohn:
Granulomatózní lymfadenitis, m. Crohn, HE 40x (72889)

Jiný případ granulomatózní lymfadenitidy při Crohnově chorobě:
M. Crohn, granulomatózní lymfadenitis, HE 40x (72981)

Granulomatózní Crohnova choroba, granulomatózní lymfadenitis:
M. Crohn, granulomatózní lymfadenitis, HE 40x (72981)

Ileum, Crohnova choroba, granulomy, HE 20x (73003)

Crohnova choroba:
m. Crohn, HE 40x (74368)

m. Crohn, HE 40x (74367)

Kasuistika:

Morbus Crohn
Jakub Křístek

Úvod:

 • muž, 29 let
 • první ataka nemoci ve 26 letech
 • nyní po chirurgické terapii: resekce 70 cm terminálního ilea, hemikolektomie vpravo

Anamnéza:

 • SA a PA: Sedavé zaměstnání (podnikatel), které spojeno se stresem. V období první ataky zvýšená stresová zátěž.
 • Abuzus: alkohol příležitostně, cigarety 1 – 2/d nárazově.
 • Další anamnestické údaje nevýznamné.

Klinické znaky:

 • křeče v pravém podbřišku, trvaly desítky vteřin, střídány několikaminutovými intervaly klidu (ak. stadium)
 • délka akutního stadia několik dní
 • bolesti břicha, spíše kontinuální charakter, při ak. stadiích pouze více kvantitativně vyznačeny, v klidovém stadiu zvýšeny při hluboké palpaci, většinou v oblasti pravého podbřišku, výjimečně se šířící na větší oblast břicha
 • horečky okolo 38 °C, někdy až 39,7 °C, spíše sporadicky, s postupující délkou nemoci častěji, za poslední půlrok před OP cca 6×
 • ztráta na váze, za poslední 3 roky 7 – 9 kg (ze 76 na 68 kg), při výšce 195 cm
 • krev ve stolici nikdy nebyla, ta jinak tmavá, konzistence řídká (ale průjmy netrpí)
 • zobrazovacími metodami podezření na fistuly do měkkých tkání
 • únavnost

Laboratorní hodnoty:

 • patologický pouze opakovaně zvýšený CRP (48,4 mg/l, 42,5 mg/l atd.
 • vše ostatní v normě (KO, minerály, koagulace, jaterní enzymy, N-látky)

Léčba:

Po diagnóze M. Crohn, postižení ileocékálně, terapie akutního stadia farmakologicky (metronidazol, amoxicilin, metamisol, prednison). Následovalo zlepšení do remise obtíží.

Po pěti měsících hospitalizován pro zhoršení, sonograficky zjištěno zánětlivé postižení terminálního ilea a céka se zesílením stěny, odkud dorzálně vybíhající vícečetné fistuly do měkkých tkání, kde slepě končily (délky cca 2 cm), bez známek zánětlivé infiltrace nebo abscesu. Koloskopicky zjištěna stenóza v oblasti cékum/ascendens. Nasazena ATB (metronidazol), metamisol a azathioprin. Poté opět zlepšení. Pro setrvalou stenózu indikován resekční výkon, který pacient následně delší dobu odmítal.

Pro postupné horšení symptomatiky plánovaně odoperován asi po 3,5 letech onemocnění. Provedena hemikolektomie vpravo a resekce terminálního ilea: nalezen byl mohutný infiltrát v pánevním vchodu, tvořený konvolutem zánětlivě změněného ilea s přitaženým colon transversum. Terminální ileum s četnými fistulacemi. Zvětšené lymfatické uzliny.

Pacient přiznává špatnou kompliance ve smyslu nepravidelného příjmu léků. Přesněji řečeno udává, že bral léky často pouze při zhoršení obtíží, v mezidobí vyhledával pomoc alternativních léčebných metod.

Histologie:

Stěna střevní je zesílená, s transmurálním zánětem. V lamina propria mucosae je zvýšená celulizace s účastí neutrofilů. Je zachycen defekt sliznice přecházející do hluboké ulcerace.

Závěr:

Crohnova choroba s fistulací a tvorbou paketu střevních kliček, vyžadující chirurgickou intervenci.

13.4.8  Poruchy průchodnosti střeva, hernie, intususcepce

Kasuistika:

Střevní obstrukce způsobená Meckelovým divertiklem
Dan Schilken

Anamnéza:

Muž, 55 let, jinak zdráv, léky neužívá. Další údaje nejsou významné.

Klinické znaky:

 • pacient přichází v 5 hodin ráno na pohotovost s difuzní bolestí břicha, napětím a zvracením
 • pacient je ponechán na pozorování (infuze NaCl a glukózy, 5 mg Ketogan + 2.5 mg Stesolid proti bolesti
 • v 00:40 následujícího dne je pacient vyšetřen se zhoršující se bolestí břicha (VAS 1 – VAS 3) a palpační citlivostí v levém i pravém dolním břišním kvadrantu
  VAS (Visual Analogue Scale) je bodovací systém, který umožňuje objektivně hodnotit pacientovo subjektivní vnímání bolesti na škále 1 – 10 (10 je nejhorší známá bolest). Bez léčby by bolest neměla přesáhnout VAS 3.
 • pacient je afebrilní
 • v posledních 48 hodinách nebyla stolice
 • pacient si stěžuje na reflux se zvracením
 • auskultace břicha: pravděpodobný ileus (oslabení peristaltiky)
 • CT břicha: roztažené střevní kličky a oblast hyperdenzity v pravém dolním kvadrantu; venu mesentericu superior nelze sledovat do ileocekální oblasti; nález hodnocen jako rotované ileum

Laboratorní hodnoty:

 • Počet leukocytů je zvýšený na 17.4×109/l (ref: 3.5 – 8.8)
 • Thrombocyty jsou zvýšeny na 398×109/l (ref: 145 – 349)
 • CRP 1,3 mg/l
 • Hb 142 g/l
 • [Na] 140 mmol/l
 • [K] 3,6 mmol/l
 • kreatinin 72 µmol/l

Léčba:

 • byla provedena explorativní laparoskopie
 • peritoneální dutina je naplněna transudátem, je patrné otočení střevní kličky kolem strangulující adheze způsobené dlouhou výchlipkou střevní v ileocekální oblasti (v.s. Meckelův divertikl)
 • silný edém v oblasti od ileocekální chlopně a 40 cm proximálně od torze ilea
 • strangulující tkáň je přeříznuta, střevo je uvolněno a derotováno; strangulovaný segment jeví známky kongestivní hyperemie
 • předpokládaný Meckelův divertikl je odstraněn a střevo suturováno vstřebatelným šicím materiálem
 • částečný bypass nebyl proveden, protože strangulované ileum jeví známky spontánní reflexni peristaltiky při externí povrchové stimulaci; rovněž hyperemie se upravuje, je patrný puls a. mesenterica superior a pomalu se vrací fyziologická barva a vzhled střeva

Obrázky

Meckelův divertikl způsobující strangulační adhezi (tmavě zbarvená tkáň pod hyperemickým střevním segmentem, otočená kolem adheze:
Meckelův divertikl, ileus, CLINIC (74469)

Meckelův divertikl, ileus, CLINIC (74470)

Meckelův divertikl, ileus, CLINIC (74471)

Histologie:

 • Tkáňový resekát velikosti 15×10×35 mm. Mikroskopicky jsou patrné rozsáhlé nekrózy. Sliznice s klky je zachována a je silně překrvená a prokrvácená.
 • Muscularis mucosae je rovněž překrvená a prokrvácení s oblastmi extravasovaných erythrocytů a malým množstvím zánětlivých buněk.
 • Ektopická tkáň v divertiklu nebyla prokázána.
 • V oblasti resekčního okraje je sliznice zachovalejší.
 • Bez známek dysplasie či malignity.

Závěr:

Nekrotický Meckelův divertikl, ileus.

13.4.9  Pneumatosis cystoides intestini

Úvod:

Hromadění plynu ve formě bublin ve stěně střevní (nutno odlišit od posmrtných změn a plynové gangrény). Bubliny plynu jsou patrné jako nerovnosti sliznice, na řezu jsou ve stěně střeva dutiny vyplněné plynem.

13.4.10  Sekundární amyloidóza střeva

Úvod:

Sekundární amyloidóza střeva komplikuje primární onemocnění. Klinicky je stav pacienta ovlivněn malabsorpcí.

Histologie:

Depozita amyloidu především ve stěnách cév.

13.4.11  Polypy tlustého střeva

13.4.11.1  Reaktivní polypy

Úvod:

Zánětlivý polyp se vyskytuje u colitis ulcerosa, lymfoidní polyp je fokální hyperplázie lymfoidní tkáně.

Klinické znaky:

Lokalizované polypoidní útvary, které nemají maligní charakter.

Obrázky

Colon, zánětlivý polyp:
Zánětlivý polyp, colon, HE 40x (72541)

13.4.11.2  Hyperplastické polypy

Klinické znaky:

 • lokalizace: rektosigmoidální oblast
 • sesilní polypy, velikost do 5 mm
 • k maligní transformaci nedochází

Histologie:

Zubovitě uspořádaná výstelka krypt, které jsou vystlané resorptivními i pohárkovými buňkami.

13.4.11.3  Hamartomové polypy

Klinické znaky:

 • samostatné nebo součástí Peutz-Jeghersova syndromu (mukokutánní pigmentace, polypy střevní)
 • při Peutz-Jeghersově syndromu bývají mnohočetné (i 50 a více)
 • častější jsou v tenkém střevě
 • velikost kolem 3 cm
 • stopkaté nebo sesilní
 • zvýšené riziko maligní transformace polypů i jiných karcinomů (mamma, děložní čípek, ovarium)

Histologie:

Vlákna hladkého svalu se větví a zasahují daleko na periferii polypu. Epitel může vykazovat maligní transformaci.

13.4.11.4  Juvenilní polyp

Klinické znaky:

 • postihuje zpravidla děti
 • hladké, okrouhlé polypy
 • velikost do 2 cm
 • jednotlivé polypy jsou bez maligního potenciálu, ale k maligní transformaci může dojít v pozdějším věku u juvenilní polypózy

Juvenilní polypózu lze diagnostikovat, pokud se najde pět nebo více juvenilních polypů nebo je pozitivní rodinná anamnéza a polyp je alespoň jeden. Polypy též někdy postihují také žaludek, duodenum a tenké střevo. Projevují se krvácením, ale také bolestmi, průjmy, anémií atd. Spolu s tím mohou být přítomny i extraintestinální kongenitální změny (hydrocephalus, hypertelorismus aj).

Obrázky

Juvenilní polyp colon, endoskopický obraz:
Juvenilní polyp colon, CLINIC (72580)

Juvenilní polyp colon, CLINIC (72581)

Histologie:

Polyp má okrouhlý tvar s cysticky dilatovanými žlázkami a fokusy zánětu a granulační tkáně.

Obrázky

Juvenilní polyp:
Polyp juvenilní, HE 20x (70009)

13.4.11.5  Adenomový polyp

Klinické znaky:

 • adenomové polypy tvoří více než polovinu všech kolorektálních polypů
 • postihují cca 10% populace (a 2/3 osob nad 65 let)
 • jednotlivé, vícečetné nebo mnohočetné (v rámci polypózy)
 • zpravidla asymptomatické, mohou vyvolávat krvácení
 • diagnóza: rtg dvojím kontrastem, endoskopicky

Obrázky

Adenomový polyp tlustého střeva, endoskopický obraz:
Adenomatózní polyp střeva, CLINIC (72173)

Objemný adenomatózní polyp sliznice tlustého střeva (colon), endoskopický obraz:
Adenomový polyp, CLINIC (72574)

High grade intraepiteliální neoplázie v adenomatózním polypu sigmoidea, (colon sigmoideum), endoskopický obraz:
Adenomový polyp sigmoidea, high grade dysplasie, CLINIC (72579)

Intramukozní neoplázie (intramukózní adenokarcinom) v adenomatózním polypu tlustého střeva, stopka intaktní (tlusté střevo u stomie), endoskopický obraz:
Intramukózní karcinom v adenomovém polypu colon, CLINIC (72600)

Intramukózní karcinom v adenomovém polypu colon, CLINIC (72601)

Intramukózní karcinom v adenomovém polypu colon, CLINIC (72602)

Navalitá, krvácející a tuhá sliznice ve 35cm od anu, histologicky středně diferencovaný adenokarcinom, endoskopický obraz:
Adenokarcinom, colon, CLINIC (72828)

Adenokarcinom, colon, CLINIC (72829)

Hamartogenní, hyperplastické i tubulovilózní polypy střeva, endoskopický obraz:
Polypy, hamartomové, hyperplastické a tubovilózní, CLINIC (72194)

Stopkatý adenomový polyp střeva, endoskopický obraz:
Stopkatý polyp střeva, CLINIC (72222)

Plochý tubulární adenom céka se střední dysplazií:
Plochý tubulární adenom céka, CLINIC (72833)

Plochý tubulární adenom céka, CLINIC (72834)

Plochý tubulární adenom céka, CLINIC (72835)

Endoskopická polypektomie:
Polypektomie, CLINIC (72217)

Polypektomie, CLINIC (72218)

Polypektomie, CLINIC (72219)

Polypektomie, CLINIC (72220)

Polypektomie, CLINIC (72221)

Histologie:

Histologicky se dělí na tubulární, vilózní a tubulovilózní adenomy.

13.4.11.5.1  Tubulární adenomy

Klinické znaky:

 • jsou nejčastější
 • stopkaté útvary s hlavičkou, velikost hlavičky do 2 cm
 • maligní transformace nastává v přibližně 5% případů
 • léčba: polypektomie u polypů benigního vzhledu, následovaná podrobným histologický vyšetřením stopky polypu

Histologie:

Hlavička polypu se skládá ze žlázových tubulů různé velikosti. Cytologicky bývá variabilní redukce pohárkových buněk, variabilita ve velikosti, tvaru a uložení jader. Architektonika žlázek bývá rovněž změněna. Tyto znaky jsou do různé míry přítomny v každém polypu a odpovídají stupni dysplázie:

 • dysplázie nízkého stupně: jádra jsou při bázi nebo protažená, produkce hlenu je snížená
 • dysplázie vysokého stupně: jádra jsou ve všech vrstvách epitelu, nepravidelná, hyperchromní, redukce hlenotvorby je ještě výraznější, velikost žlázek a jejich tvar kolísá, vyskytují se oblasti vzájemně natlačených žlázek, které nejsou odděleny vazivovým stromatem (back to back)

Mitotická aktivita se diagnosticky příliš neuplatňuje.

Pro stanovení karcinomu je nutný průkaz infiltrace do lamina muscularis mucosae. Pro celkové zhodnocení maligně transformovaných polypů je nutné podrobné vyšetření stopky polypu (infiltrace stopky znamená samozřejmě horší prognózu a nutnost další léčby, naopak pokud tumorová infiltrace není ve stopce prokázána, lze předpokládat, že polypektomií byl tumor odstraněn celý).

Pokud:

 • excise není vedena do zdravé tkáně
 • v tumoru se vyskytují prstenčité buňky
 • tumor je nízce diferencovaný (gr. 3)
 • prokáže se invaze do lymfatických cév
 • infiltrace zasahauje do více jak dvou třetin tloušťky svaloviny

tak se provede (částečná) kolektomie, jinak je pacient sledován.

Obrázky

Adenomový polyp tlustého střeva:
Adenomový polyp colon, low grade dysplasie, HE 40x (74072)

Tubulární polyp s oblastmi adenokarcinomu:
Polyp, karcinomatózní, HE 20x (70014)

Polyp, karcinomatózní, HE 40x (70015)

13.4.11.5.2  Polypóza tlustého střeva

Úvod:

Familiární adenomatózní polypóza je geneticky podmíněná porucha s výskytem mnohočetných střevních polypů a rizikem maligní trasformace.

Klinické znaky:

 • v dětství se objevují první polypy
 • počet polypů vzrůstá, v typických případech je jich až tisíc
 • nejpozději ve věku 40 let dochází k maligní transformaci některých polypů
 • maligní transformace je přítomna ve věku 36 let u poloviny postižených
 • polypy postihují především tlusté střevo, někdy se vyskytují i v tenkém střevě a žaludku
 • léčba: kolektomie
 • Gardnerův syndrom: polypóza střevní + mnohočetné osteomy + kožní tumory měkkých tkání (familiární výskyt)

Makroskopický nález:

Mnohočetné polypy téměř souvisle pokrývají sliznici tlustého střeva.

Histologie:

Mnohočetné adenomy, nejčastěji tubulární, méně tubulovilózní a vilózní. Maligní transformace v infiltrující adenokarcinom střeva.

13.4.11.5.3  Vilózní adenom

Klinické znaky:

 • tvoří 10% procent polypů tlustého střeva
 • velikost je zpravidla větší než 2 cm, někdy je velikost značná (10 cm)
 • zpravidla jsou sesilní, bez stopky
 • možnost maligního zvratu je vyšší než u adenomu tubulárního

Obrázky

Rozsáhlý vilózní adenom/adenokarcinom rekta:
Rektum, vilózní adenom nebo adenokarcinom, Makro, pitva (70236)

Vilózní adenom s high-grade epiteliální dysplasií v anorektální junkci (anorektální oblast), endoskopický obraz:
Vilózní adenom, high grade dysplasie, CLINIC (72569)

Vilózní adenom, high grade dysplasie, CLINIC (72570)

Vilózní adenom, high grade dysplasie, CLINIC (72571)

Histologie:

Více než 50% polypu je tvořeno tenkými vilózními výběžky krytými epitelem. Dysplastické změny a přechod do malignity jsou časté.

Obrázky

Vilózní adenom rekta:
Vilózní adenom rekta, HE 40x (74133)

Vilózní adenom rekta, HE 40x (74134)

Vilózní adenomový polyp tlustého střeva s infiltrujícím karcinomem:
Polyp, vilózní, těžká dysplázie, HE 20x (70013)

13.4.11.5.4  Tubulovilózní adenom

Klinické znaky:

 • tvoří 15% procent polypů tlustého střeva
 • možnost maligního zvratu je vyšší než u adenomu tubulárního

Histologie:

Vilózní složka tvoří 20 – 50% tumoru. Vlastnosti jsou přibližně mezi adenomem tubulárním a vilózním.

Obrázky

Tubulovilózní adenomový polyp s těžkými dysplastickými změnami IEN (přehled, detail tubulární a vilózní oblasti):
Polyp, tubulovilózní, HE 20x (70010)

Polyp, tubulovilózní (oblast tubulárně uspořádaná), HE 40x (70011)

Polyp, tubulovilózní (oblast vilózně uspořádaná), HE 40x (70012)

13.4.12  Karcinomy tlustého střeva

Etiologie:

Většina karcinomů tlustého střeva vzniká ze střevních polypů. Je prokázána řada rizikových faktorů: dieta, mnohočené polypy nebo polypóza, colitis ulcerosa, genetické faktory (viz učebnice).

Klinické znaky:

 • zpravidla bývá dlouhou dobu klinicky němý
 • okultní krvácení (u distálních forem je krev jasně červená)
 • obstrukce střeva, ileus
 • perforace, fistuly
 • metastázy (lymfatické uzliny, karcinóza peritonea, vzdálené metastázy)

Makroskopický nález:

 • polypoidní, ulcerativní, infiltrativní
 • často postihují celý obvod střeva
 • vedou ke stenóze lumen
 • infiltrují do střevní stěny, u pokročilejších forem do tukové tkáně

Obrázky

Caecum, drobný karcinom:
Cékum s drobným karcinomem, Makro, pitva (70173)

Exofytické karcinomy tlustého střeva:
Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70177)

Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70178)

Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70181)

Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70179)

Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70180)

Karcinom tlustého střeva, Makro, pitva (70182)

Karcinomy rekta:
Karcinom rekta, Makro, pitva (70227)

Karcinom rekta, Makro, pitva (70228)

Karcinom rekta, Makro, pitva (70229)

Karcinom rekta, Makro, pitva (70230)

Karcinom rekta, Makro, pitva (70231)

Rozsáhlý adenokarcinom rekta s devastující osteolýzou sakra a kostrče:
Adenokarcinom rekta, osteolýza sakra a kostrce, CT, Rtg (71828)

Adenokarcinom tlustého střeva, endoskopický obraz:
Adenokarcinom tlustého střeva, CLINIC (72171)

Adenokarcinom tlustého střeva, CLINIC (72172)

Granulační tkáň po regresi karcinomu po chemoterapii (endoskopický obraz):
Granulační tkáň po regresi karcinomu po chemoterapii, CLINIC (72191)

Granulační tkáň po regresi karcinomu po chemoterapii, CLINIC (72192)

Stav po resekci sigmatu pro karcinom, zbytky stehů (endoskopický obraz):
Granulační tkáň po resekci sigmatu, CLINIC (72193)

Adenokarcinom v probatorní mikroexcizi ze sigmoidea (nádorová infiltrace sigmatu, stav po pravostranné hemikolektomii), endoskopický obraz:
Adenokarcinom sigmoidea, CLINIC (72572)

Adenokarcinom sigmoidea, CLINIC (72573)

Invazivní adenokarcinom G1 v tubulárním adenomu s invazí do submukozy (endoskopický obraz):
Invazivní adenokarcinom v tubulárním polypu, CLINIC (72575)

Invazivní adenokarcinom v tubulárním polypu, CLINIC (72576)

Kolorektální adenokarcinom v probatorní excizi (colon), endoskopický obraz:
Adenokarcinom tlustého střeva, CLINIC (72577)

Adenokarcinom tlustého střeva, CLINIC (72578)

Adenkarcinom intestinálního typu v mikroexcizi z céka (cékum), endoskopický obraz:
Adenokarcinom céka, CLINIC (72589)

Adenokarcinom céka, CLINIC (72590)

Adenokarcinom céka, CLINIC (72591)

Tubulární adenokarcinom (colon), endoskopický obraz:
Tubulární adenokarcinom, colon, CLINIC (72838)

Tubulární adenokarcinom, colon, CLINIC (72839)

Tubulární adenokarcinom, colon, CLINIC (72840)

Invazivní adenokarcinom céka (G3), prorůstání do subserózy; histologicky prokázána lymfangioinvaze pod spodinou tumoru; metastázy v regionálních lymfatických uzlinách:
Invazivní adenokarcinom céka, CLINIC (72843)

Tubulární adenom (serrated adenoma), těžká dysplasie sliznice, stopka intaktní:
Serrated adenoma, těžká dysplázie, CLINIC (72860)

Serrated adenoma, těžká dysplázie, CLINIC (72861)

Tumor vzestupného tračníku, metastázy do plic, CT:
Karcinom coli ascendentis, CT břicha, kontrast, Rtg (73563)

Karcinom colon, metastázy plic, CT nativně, Rtg (73564)

Adenokarcinom sigmatu:
Adenokarcinom sigmatu, CT axiálně, Rtg (73586)

Adenokarcinom sigmatu, CT koronálně, Rtg (73587)

Adenokarcinom tlustého střeva, video z přikrajování:
Adenokarcinom střeva, Video (74298)

Histologie:

Karcinomy tlustého střeva jsou téměř vždy adenokarcinomy, nejčastěji středně diferencované. Mohou být buď intestinálního typu (tvorba nádové masy) nebo difuzní (izolované buňky typu pečetního prstenu s PAS pozitivní hlenovou vakuolou).

Někdy tvorba hlenu dominuje (hlenotvorný karcinom).

Obrázky

Středně diferencovaný adenokarcinom tlustého střeva:
Adenokarcinom tlustého střeva, středně diferencovaný, HE 100x (72305)

Mělký adenokarcinom tlustého střeva:
Infiltrující karcinom, colon, HE 20x (70016)

Infiltrující karcinom, colon, HE 40x (70017)

Infiltrující karcinom colon:
Infiltrující karcinom, colon, HE 10x (70018)

Infiltrující karcinom, colon, HE 20x (70019)

Infiltrující karcinom, colon, HE 40x (70020)

Difuzní karcinom tlustého střeva:
Difuzní karcinom, HE 40x (70021)

Difuzní karcinom, PAS 40x (70022)

Hlenotvorný karcinom tlustého střeva s disociovaným růstem a hlenovými jezírky:
Infiltrující karcinom, mucinózní, HE 20x (70023)

Infiltrující karcinom, mucinózní, HE 40x (70024)

Metastatický rozsev adenokarcinomu tlustého střeva po peritoneu:
Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva na peritoneu, HE 20x (70266)

Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva na peritoneu, HE 40x (70267)

Metastatický rozsev adenokarcinomu tlustého střeva v malé pánvi:
Metastáza adenokarcinomu rekta, HE 40x (70101)

Metastáza adenokarcinomu v lymfatické uzlině:
Metastáza adenokarcinomu, HE 40x (70098)

Metastáza adenokarcinomu v plíci:
Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva v plíci, HE 40x (70257)

Metastáza adenokarcinomu tlustého střeva v plíci, HE, CK20, CD7, TTF1 (CK20 positivita svědčí pro původ z tlustého střeva, negativita TTF1 a CD7 svědčí proti primárnímu plicnímu adenokarcinomu, TTF1 a CD7 jsou pozitivní v okolním plicním parenchymu):
Metastáza adenokarcinomu do plic, HE 60x (74255)

Metastáza adenokarcinomu do plic, CK20 60x (74253)

Metastáza adenokarcinomu do plic, CK7 60x (74254)

Metastáza adenokarcinomu do plic, TTF1 60x (74256)

13.4.13  Jiné tumory tlustého střeva

Obrázky

Anorektální basaloidní spinocelulární karcinom rekta (endoskopický obraz):
Basaloidní anorektální spinocelulární karcinom, CLINIC (72174)

Lymfom rekta:
Lymfom rekta, Makro, pitva (70232)

Velkobuněčný lymfom tlustého střeva, B řady (HE, imunoreakce na B a T lymfocyty a proliferační marker Ki67):
Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, HE 40x (70617)

Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, CD20 40x (70615)

Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, CD3 40x (70616)

Velkobuněčný B lymfom tenkého střeva, Ki67 40x (70618)

Tzv. enteropatický T lymfom střeva:
Enteropatie, T lymfom střeva, HE 20x (71931)
  [zoomify]

Velký (maligní) karcinoid tlustého střeva, HE a speciální markery:
Karcinoid, tlusté střevo, HE 20x (72330)

Karcinoid, tlusté střevo, HE 40x (72331)

Karcinoid, tlusté střevo, chromogranin 40x (72332)

Karcinoid, tlusté střevo, serotonin 40x (72333)

Karcinoid tlustého střeva:
Karcinoid, colon, HE 100x (72495)

Karcinoid appendixu:
Karcinoid appendixu, HE 20x (70032)

Karcinoid appendixu, HE 40x (70033)

Lymfangiom střevní:
Lymfangiom střeva, HE 20x (71374)

Endometrióza střeva:
Endometrióza, střevo, HE 20x (73114)

Endometrióza, střevo, CD10 20x (73115)

Endometrióza, střevo (estrogenní receptory), estrogenové receptory 20x (73116)

Endometrióza střeva, progesteronové receptory 20x (73240)

Sarkom sigmoidea z dendritických buněk (raritní tumor):
Sarcom z dendritických buněk sigmoidea, HE 20x (71928)
  [zoomify]Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases