Atlas
 

Nádory jater15  Patologie jater

15.7  Nádory jater

Klasifikace:

Tumory jater se dělí na benigní (ty jsou primární) a na maligní. Maligní tumory jater jsou nejčastěji metastatického původu (sekundární), maligní primární tumory jater jsou hepatocelulární karcinomy, cholangiocelulární karcinomy a vzácně některé další.

15.7.1  Benigní tumory jater

15.7.1.1  Fokální nodulární hyperplázie

Etiologie:

Není známa

Makroskopický nález:

 • ložisko velikosti 5 – 15 cm
 • na řezu má centrální jizvu, od které vychází radiálně orientovaná septa

Histologie:

Nodulární uspořádání s narušením architektoniky tkáně, zmnoženým vazivem a zmnoženými kanálky v rozšířených septech. V nodulech nejsou přítomna normálně uspořádaná portobilia.

15.7.1.2  Adenom jater

Etiologie:

Hormonální kontraceptiva.

Klinické znaky:

 • krvácení do břišní dutiny (náhlá příhoda, vyžaduje chirurgický zákrok)

Obrázky

Adenom jater, CT, kontrast a opožděný kontrast (kontrastní látka se rychle vyplavuje, denzita při zpožděných snímcích rychle klesá):
Adenom jater, CT, kontrast, kontrast Rtg (70573)

Adenom jater, CT, kontrast, odlžená fáze, kontrast Rtg (70574)

Makroskopický nález:

 • opouzdřené, bledé ložisko, velikost až 30 cm
 • může být i vícečetné
 • v centru může být nekróza a krvácení

Histologie:

Jaterní tkáň bez lobulárního uspořádání (nejsou přítomna portobilia), cholestáza. Jemné pouzdro. Někdy je přítomna variabilní steatóza.

15.7.1.3  Hemangiom jater

Klinické znaky:

 • poměrně častá, asymptomatická léze
 • může vyvolat krvácení do peritoneální dutiny

Histologie:

Kavernózní typ hemangiomu s širokými cévními prostorami oddělenými vazivovými septy.

15.7.1.3.1  Infantilní hemangioendoteliom

Klinické znaky:

Vzácný tumor postihující děti do 2 let věku. Rozsáhlé cévní zkraty v tumoru vedou k zatížení krevního oběhu a trombózy v tumoru vedou ke konsumpční koagulopatii (syndrom Kassabach-Merritová).

15.7.1.4  Cysty, biliární hamartomy, kongenitální jaterní fibróza

Klinické znaky:

 • bez klinických příznaků, při náhodném objevu bývají bioptovány (podezření na metastázy)

Makroskopický nález:

 • solitární i vícečetná ložiska v jaterní tkáni
 • velikost je zpravidla do 1 cm
 • mnohočetná ložiska při kongenitální jarní fibróze vede k rozvoji portální hypertenze.

Histologie:

Cysty nebo dilatované žlučové vývody, vystlané cylindrickým epitelem. Vazivové stroma, dobré ohraničení.

Obrázky

Biliární hamartom jater, odebraný peroperačně nazmrzlo při operaci karcinomu tlustého střeva (preparát nazmrzlo, parafinový preparát, imunohistochemický profil (CK7+, CK20) odpovídá žlučovým cestám, tumor střeva je na posledním obrázku:
Cholangiohamartom, HE nazmrzlo 40x (74331)

Cholangiohamartom, HE 40x (74330)

Cholangiohamartom, CK7 40x (74328)

Cholangiohamartom, Ki67 40x (74332)

Cholangiohamartom, HE 40x (74329)

15.7.1.4.1  Echinokková parazitární cysta jater

Klinické znaky:

Při infekci tasemnicí rodu Echinococcus dochází k postižení jater. Larvy se dostávají přes střevní stěnu do portální cirkulace a usadí se v játrech. Vzniká pomalu se zvětšující cysta obsahující množství skolexů (budoucích tasemnic). Cysta se zpravidla chová jako expandující masa, může dojít k alergické reakci nebo k infekci.

Histologie:

Vazivová stěna cysty, v lumen cysty jsou zárodky tasemnice.

Obrázky

Echinokokková cysta jater:
Stěna echinokokkové cysty jater, HE 20x (70392)

15.7.2  Maligní primární tumory jater

15.7.2.1  Hepatocelulární karcinom

Etiologie:

 • hepatitis B a C
 • jaterní cirrhóza (60 – 90% hepatocelulárních karcinomů je v cirrhotických játrech)
 • otrava aflatoxinem
 • steroidy, anabolika
 • fibrolamelární hepatocelulární karcinom postihuje mladší jedince, nesouvisí s cirrhózou

Klinické znaky:

 • bolestivá, zvětšující se tumorózní hmota v játrech
 • ascites, trombóza portální vény, jícnové varixy
 • paraneoplastické syndromy: polycytémie, hypoglykémie, hyperkalcémie
 • laboratoř: zvýšené hladiny alfa-fetoproteinu
 • frekvence výskytu: v naší zemi vzácný, v některých zemích nejčastější tumor vůbec
 • prognóza: velmi špatná

Makroskopický nález:

Měkké hmoty nahrazující jaterní parenchym, někdy špatně ohraničené. Často bývá cholestáza.

Obrázky

Hepatocelulární karcinom:
Hepatocelulární karcinom, Makro, pitva (70404)

Histologie:

Trabekulární nebo pseudoglandulární růst, někdy hojné vazivo (scirrhus). Tumor někdy postupně nahrazuje jaterní parenchym nebo je přítomen multifokálně. Zpravidla jsou hepatocelulární karcinomy dobře diferencované, napodobují trabekulární stavbu jaterní tkáně. Některé hepatocelulární karcinomy vykazují značnou polymorfii a trabekulární růst nemusí být patrný. V cytoplasmě hepatocytů mohou být kapénky žluči, steatóza nebo Malloryho hyalin.

Fibrolamelární varianta hepatocelulárního karcinomu má odlišný vzhled: skupiny velkých hepatocytů s eosinofilní cytoplasmou, obklopené jemným vazivem.

15.7.2.2  Cholangiocelulární karcinom

Klinické znaky:

 • cirrhóza jen u cca 30% pacientů
 • jaterní paraziti
 • prognóza je velmi špatná

Histologie:

Adenokarcinom, někdy s hlenotvorbou.

15.7.2.3  Hepatoblastom

Klinické znaky:

 • vzácný, maligní tumor
 • postihuje děti do 3 let
 • zvětšení břicha
 • zvýšená hladina alfa-fetoproteinu
 • průběh neléčeného tumoru je smrtelný, chirurgická resekce může mít úspěch

Makroskopický nález:

Rozsáhlý tumor (až 20 cm), prokrvácený, nekrotický.

Histologie:

Směs nezralých epiteliálních a mesenchymálních komponent.

15.7.3  Metastázy do jater

Klinické znaky:

 • do jater metastázuje řada tumorů, nejčastěji mamma, plíce, tlusté střevo
 • 40 – 50% pacientů umírajících na malignitu má metastázy v játrech
 • většina pacientů s metastázami do jater umírá do jednoho roku (výjimky: karcinoid, neuroblastom)
 • diagnostika: zobrazovací metody, pohmat, punkční biopsie

Histologie:

Různě diferenovaný tumor, typ odpovídá primárnímu ložisku. Histologický nález často neumožňuje jednoznačné stanovení origa tumoru, v některých případech však mohou pomoci tkáňově specifické antigeny (např. prostata).

Obrázky

Metastáza špatně diferencovaného karcinomu mammy do jater:
Metastáza karcinomu mammy do jater, HE 40x (70504)

Metastáza karcinomu pankreatu v játrech s cholestázou (metastázy mohou vyvolat kompresi intrahepatálních žlučových cest a ikterus):
Metastáza karcinomu pankreatu do jater, HE 40x (71365)

Metastáza adenokarcinomu plíce do jater (TTF1 je marker pozitivní u štítné žlázy a plic):
Metastáza adenokarcinomu plíce do jater, HE 40x (72316)

Metastáza adenokarcinomu plíce do jater, TTF1 40x (72317)

Metastáza karcinomu ovaria do jater, hyperkalcemie:
Metastáza karcinomu ovaria do jater, HE nazmrzlo 40x (72914)

Metastáza karcinomu ovaria do jater, HE 40x (72915)

15.7.3.1  Infiltrace jaterní tkáně u leukemií

Úvod:

Jaterní tkáň je zpravidla infiltrovaná při leukemii, ať lymfatické nebo myeloické.

Histologie:

Při leukemii lymfatické se nádorový infiltrát koncentruje zpravidla v portobiliích, u myeloické leukemie jsou nádorové buňky spíše v jaterních sinusech.

Obrázky

Játra, infiltrace parenchymu při chronické myeloické leukemii:
Chronická myeloická leukemie, játra, HE 40x (72265)Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases