Atlas
 

Nezařazené obrázky21  Gynekopatologie

21.3  Nezařazené obrázky

21.3.1  Zevní genitál

Obrázky

Vulvární intraepiteliální neoplázie, gr. 3:
Vulvární intraepiteliální neoplázie, gr. 3, HE 20x (73379)

21.3.2  Vagina

21.3.3  Čípek děložní

21.3.4  Tělo děložní

21.3.5  Tuba uterina

21.3.6  Ovarium

Kasuistika:

Maligní lymfom ovaria: difuzní velkobuněčný B lymfom
Skitsa Xenia

Úvod:

Primární lymfomy ovaria jsou velmi vzácné, tvoří asi 1.5% všech ovariálních tumorů.

Nízký výskyt je patrně způsoben tím, že v ovariu není přítomna lymfoidní tkáň. Ve všech zaznamenaných případech se jedná o non-Hodgkinský lymfom. V 0.5% případů je ovarium postiženo difuzním velkobuněčným lymfomem. Dále se zde vyskytuje Burkittův lymfom.

Po stanovení diagnózy se používá CT pro staging. Tumor je zpravidla hypodenzní s mírným postkontrastním zvýrazněním. Ultrazvukový nález není specifický.

Staging: používá se standardu pro non+Hodgkinské lymfomy (ne FIGO).

Anamnéza:

Nevýznamná.

Laboratorní hodnoty:

  • gastroskopie: Helicobacter pylori positive
  • ultrazvukové vyšetření břicha: nádorová masa pravého ovaria

Léčba:

  • antimicrobiální terapie proti Helicobacter pylori
  • ovariektomie a adjuvantní chemoterapie

Histologie:

Difuzní infiltrát z velkých lymfoidních buněk CD20+, CD79a+, CD3-, CD5-, MUM1+, cytoplasmaticky bcl2+, intranukleárně bcl6+, cyclin D1-, Ki67 positivní v téměř 100% jader.

Závěr:

  • Difuzní velkobuněčný B lymfom ovaria

21.3.7  Placenta

21.3.8  Makroskopické obrázky

Obrázky

Potrat:
Potrat, Makro, pitva (71312)

Hyperplázie nadledvin při graviditě:
Hyperplasie nadledvin při těhotenství, Makro, pitva (71313)

Eklampsie, mozkové krvácení:
Eclampsie, mozkové krvácení, Makro, pitva (71314)

Metastáza choriokarcinomu v mozku:
Choriokarcinom, metastázy do mozku, Makro, pitva (71315)

Embryo:
Embryo, 21. den, HE 10x (71316)

Mola hydatidosa:
Mola hydatidosa, Makro, pitva (71317)

Mola hydatidosa, Makro, pitva (71318)

Nitroděložní tělísko:
Nitroděložní tělísko, Makro, pitva (71319)

Agenese ovarií, Turnerův syndrom:
Ageneze ovarií u Turnerova syndromu, Makro, pitva (71320)

Serózní cystadenokarcinom, ovaria:
Serózní cystadenokarcinom ovarií, Makro, pitva (71321)

Dermoidální cysty ovarií:
Dermoidální cysty ovarií, Makro, pitva (71322)

Folikulární cysty, ovarium:
Folikulární cysta ovaria, Makro, pitva (71323)

Mucinózní cystadenom, ovarium:
Cystadenoma mucinosum ovaria, Makro, pitva (71324)

Nádor z buněk granulózy:
Nádor z buněk granulózy, Makro, pitva (71325)

Metastáza adenokarcinomu GIT do ovaria:
Metastáza adenokaricnomu z GIT do ovaria, Makro, pitva (71326)

Metastáza melanomu do ovaria:
Metastázy melanomu na ovariu, Makro, pitva (71327)

Ovarium v těhotenství:
Ovarium v průběhu těhotenství, Makro, pitva (71328)

Serózní cysta ovaria:
Serózní cysta ovaria, Makro, pitva (71329)

Děloha a ovarium se žlutým tělískem:
Děloha a ovarium se žlutým tělískem, Makro, pitva (71330)

Infarkty placenty:
Infarkty placenty, Makro, pitva (71331)

Infarkty placenty, Makro, pitva (71332)

Placenta, Potterové syndrom:
Placenta u Potterova syndromu, Makro, pitva (71333)

Normální těhotenství:
Normální těhotenství, Makro, pitva (71334)

Potrat, abdominální gravidita:
Potrat, Makro, pitva (71335)

Děloha, těhotenství:
Těhotenství, Makro, pitva (71339)

Těhotenství, Makro, pitva (71340)

Těhotenství, Makro, pitva (71341)

Choriokarcinom dělohy:
Choriokarcinom dělohy, Makro, pitva (71342)

Děloha, placenta:
Děloha a placenta, norma, Makro, pitva (71347)

Děloha po císařském řezu:
Děloha po císařském řezu, Makro, pitva (71348)

Děloha po porodu:
Děloha po těhotenství, Makro, pitva (71349)

Děloha, nevyloučený fragment placenty:
Děloha, zadřzený kotyledon, Makro, pitva (71350)

21.3.9  RTG obrázkyNa začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases