Pathology
Images
Atlas dermatopatologie
Josef Feit, Hana Jedličková, Günter Burg, Luděk Matyska, Spasoje Radovanovic et al.
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Literatura
+ Literatura použitá při přípravě atlasu
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Kožní biopsie
+ Anatomie kůže
+ Epidermis
+ Oblast bazální membrány (junkce)
+ Dermis
+ Podkožní tuk
+ Funkce kůže
+ Terminologie
+ Další termíny
+ Speciální barvení
+ Vyšetření polarizačním mikroskopem
+ Imunofluorescence
+ Přímá imunofluorescence
+ Pemphigus vulgaris a jeho varianty (fluorescence)
+ Bulózní pemfigoid (imunofluorescence)
+ Pemphigoid (herpes) gestationis (imunofluorescence)
+ Dermatitis herpetiformis Duhring (imunofluorescence)
+ Lupus erythematosus (SLE, CCLE a SCLE); (imunofluorescence)
+ Sharpův syndrom
+ Lichen ruber planus (imunofluorescence)
+ Vaskulitis imunokomplexového typu (imunofluorescence)
+ Porphyria cutanea tarda (PCT) a hepatopatie
+ Nepřímá imunofluorescence
+ Antinukleární protilátky (ANA)
+ Endomysiální protilátky
+ Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA)
+ Nenádorové kožní choroby
+ Poruchy epidermis
+ Ichthyosis
+ Ichthyosis vulgaris
+ Ichthyosis lamellaris
+ X-linked ichthyosis
+ Epidermolytická hyperkeratóza (bulózní kongenitální ichthyosiformní erytrodermie)
+ Ichthyosis acquisita
+ Keratosis palmoplantaris, palmoplantar keratoderma
+ Ektodermální dysplázie
+ Psoriasis, psoriasis vulgaris
+ Psoriatická erytrodermie
+ Palmoplantární psoriáza a pustulózní psoriáza palmoplantární
+ Generalizovaná pustulární psoriáza (Zumbusch)
+ Lingua geographica
+ Psoriatiformní keratóza
+ Infantilní akropustulóza
+ Darierova choroba
+ Porokeratosis
+ Acrokeratoelastoidosis
+ Pityriasis rubra pilaris
+ Glukagonomový syndrom
+ Acrodermatitis enteropathica
+ Puchýřnaté choroby
+ Klasifikace
+ Impetigo
+ Staphylococcal scalded skin syndrom
+ Subkorneální pustulóza Sneddon-Wilkinson
+ Peeling skin syndrom, syndrom olupující se kůže
+ Akutní generalizovaná exanthematózní pustulóza (AGEP)
+ Pemphigus vulgaris
+ Pemphigus vegetans
+ Novorozenecký pemphigus
+ Pemphigus erythematosus Senear-Usher
+ Pemphigus foliaceus
+ Paraneoplastický pemfigus
+ IgA pemphigus
+ Hailey-Hailey (familiární benigní pemfigus)
+ Groverova choroba
+ Herpes zoster, varicella, Herpes simplex
+ Herpes simplex
+ Eczema herpeticatum Kaposi Juliusberg
+ Herpes zoster, varicella
+ Bulózní pemfigoid
+ Jizvící pemfigoid
+ Pemphigoid (herpes) gestationis
+ Porphyria cutanea tarda
+ Pseudoporphyrie
+ Bulla při diabetu
+ Dermatitis herpetiformis Duhring
+ IgA lineární dermatóza
+ Erythema multiforme
+ Toxická epidermální nekrolýza Lyell
+ Stevens Johnsonův syndrom
+ Graft versus host reakce
+ Epidermolysis bullosa
+ Epidermolysis bullosa dystrophica
+ Epidermolysis bullosa acquisita
+ Arteficiální štěrbiny v blízkosti bazaliomu
+ Alergická kontaktní dermatitida, akutní
+ Dyshidrotická dermatitis
+ Atopický ekzém (dermatitis atopica)
+ Subakutní a chronická ekzém dermatitis
+ Mikrobiální ekzém
+ Granuloma gluteale infantum
+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, akutní
+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, chronická
+ Seborhoická dermatitis
+ Pityriasis amiantacea
+ Změny způsobené mechanickými faktory (škrábání, otlak)
+ Lichen simplex
+ Strophulus
+ Prurigo gestationis
+ Prurigo nodularis
+ Prurigo senilis
+ Atopická dermatitis
+ Picker's nodule
+ Exkoriace
+ Granuloma fissuratum
+ Chronický otlak (kyčel)
+ Amputační pahýl
+ Tlaková nekróza
+ Tyloma, mozol
+ Clavus
+ Morsicatio buccarum
+ Převážně perivaskulární infiltráty horního koria
+ Pityriasis lichenoides Mucha Habermann
+ Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
+ Pityriasis lichenoides chronica
+ Pityriasis rosea Gibert
+ Difuzní zánětlivá infiltrace horního koria
+ Lichen ruber planus
+ Lichen verrucosus (hypertrophicus)
+ Lichen ruber, vezikulární
+ Lichen planopilaris
+ Lichen planus like keratosis (benigní lichenoidní keratóza)
+ Lichenoidní polékové reakce
+ Lichen nitidus
+ Lichen striatus
+ Erythema dyschromicum perstans
+ Poikilodermie Rothmund Thomson
+ Poikiloderma vasculare atrophicans
+ Infiltrace horního a hlubokého koria
+ Erythema annulare centrifugum (erythema figuratum)
+ Erythema gyratum repens
+ Lymfocytární infiltrát kůže Jessner-Kanof
+ Urticaria
+ Pruriginózní urtikariální papuly a plaky při těhotenství (PUPPP)
+ Wellsův syndrom
+ Hypereosinofilní syndrom
+ Granuloma faciei eosinophilicum
+ Erythema elevatum diutinum
+ Sweetův syndrom
+ Behcetova choroba
+ Pyoderma gangrenosum
+ Granulomatózní záněty
+ Granuloma annulare
+ Hluboké granuloma annulare
+ Granuloma multiforme
+ Anulární elastolytický granulom
+ Necrobiosis lipoidica
+ Granulomatosis disciformis Miescher
+ Nodózní revmatizmus
+ Chondrodermatitis nodularis chronica helicis
+ Polychondritis recurrens
+ Sarkoidóza
+ Erythema induratum Bazin
+ Granulomatózní procesy kolem cizích těles
+ Silikonový granulom
+ Nemoc kočičího škrábnutí
+ Cheilitis granulomatosa Miescher Melkerson Rosenthal
+ Intersticiální granulomatózní dermatitis
+ Crohnova nemoc, kožní projevy
+ Regrese a záněty postihující vazivo
+ Lupus erythematodes
+ Lupus erythematodes, akutní
+ Akutní novorozenecký lupus erythematodes
+ Lupus erythematodes, subakutní
+ Lupus erythematodes, chronický
+ Lupus erythematodes profundus
+ Dermatomyositis
+ Osteoarthritis, Heberdenovy uzly
+ Sklerodermie, morphea
+ Celková sklerodermie
+ Lokalizovaná sklerodermie, morphea
+ Lichen sclerosus et atrophicus
+ Pachydermoperiostosis
+ Eosinofilní fasciitis
+ Fibromatóza
+ Infantilní digitální fibromatóza (inclusion body fibromatosis)
+ Intravaskulární fasciitis
+ Desmoidní fibromatóza, desmoid
+ Striae distensae
+ Kožní transplantát
+ Perforující kolagenóza
+ Poruchy elastických vláken
+ Anetodermie
+ Elastolýza střední oblasti dermis (mid dermal elastolysis)
+ Solární degenerace elastiky koria
+ Pseudoxanthoma elasticum
+ Fokální lineární elastóza
+ Elastosis perforans serpiginosa
+ Vaskulitidy
+ Leukocytoklastická vaskulitis
+ Jiné vaskulitidy
+ Polyarteritis nodosa
+ Eosinofilická vaskulitis
+ Syndrom Churg-Strauss(ová)
+ Wegenerova granulomatóza
+ Thrombangiitis obliterans (Bürger)
+ Livedo vaskulitis
+ Disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
+ Obrovskobuněčná arteritis Hortonova (temporální)
+ Purpura
+ Trombotická trombocytopenická purpura Moschowitz
+ Urtikariální vaskulitis
+ Vasculitis a mykotická sepse
+ Chronická venózní insuficience
+ Žilní varixy
+ Ulcus cruris
+ Superficiální trombóza
+ Superficiální tromboflebitis
+ Cutis marmorata, livedo reticularis, livedo racemosa
+ Kryoglobulinemie
+ Kryoglobulinemie při monoklonální gamapatii
+ Smíšená kryoglobulinémie
+ Acrocyanosis
+ Maligní atrofická papulóza Degos
+ Lymfedém
+ Lymphangitis
+ Akutní lymfangitis
+ Sklerozující lymfangitis penisu
+ Panikulitidy
+ Erythema nodosum
+ Panniculitis arteficialis (factitia)
+ Kalcifikující panikulitis
+ Chladová panikulitis
+ Eosinofilní panikulitis
+ Lipomembranózní panikulitis
+ Traumatická panikulitis
+ Panikulitis po steroidech
+ Pankreatická panikulitis
+ Další panikulitidy
+ Hromadění cizorodých materiálů v dermis
+ Amyloidóza
+ Systémová amyloidóza
+ Mucinózy
+ Generalizovaný myxedem
+ Pretibiální myxedem
+ Retikulární erythematózní mucinóza (REM)
+ Papulární mucinóza, lichen myxedematosus
+ Skleredém
+ Skleromyxedém
+ Myxom
+ Myxoidní cysta prstu
+ Depozita kalcia v dermis
+ Chronická dermatomyositis
+ Subepidermální kalcifikující uzlík
+ Calcinosis scroti
+ Tumoriformní kalcinóza
+ Kalcifylaxe
+ Dystrofické dermální kalcifikace
+ Osteom kožní
+ Progresivní oseózní heteroplázie
+ Dna, arthritis uratica
+ Hemosiderin
+ Tetováž
+ Amalgamová tetováž
+ Argyrosis
+ Pigmentace titanem
+ Depozita kortikosteroidů v dermis
+ Ochronóza
+ Milium colloidale
+ Podkožní emfyzém
+ Nádorové infiltrace dermis
+ Urticaria pigmentosa
+ Histiocytosis X, histiocytóza z Langerhansových buněk
+ Metastatická infiltrace dermis
+ Pagetův karcinom mammy
+ Extramamární Pagetova choroba
+ Šíření adenokarcinomu střeva do kůže
+ Bakteriální, mykotická a parazitární onemocnění
+ Bakteriální záněty s převahou hnisavých procesů, pyodermie
+ Erozivní pustulóza hlavy
+ Erysipelas (růže)
+ Sepse bakteriální
+ Erysipeloid
+ Ecthyma
+ Orf
+ Angulus infectiosus
+ Afta
+ Flegmóna, gangréna
+ Erythrasma
+ Fokální plantární keratolýza
+ Borelióza
+ Erythema chronicum migrans
+ Borreliosis (acrodermatitis chronica atrophicans)
+ Adnátní listerióza
+ Pseudomonádové infekce nehtů
+ Acidorezistentní bakterie, aktinomycety
+ Tuberkulóza kůže
+ Scrofuloderma
+ Lupus vulgaris
+ Reakce na BCG vakcinaci a testech na sensitivitu
+ Papulonekrotický tuberkulid
+ Atypické mykobakteriózy
+ Lepra
+ Aktinomykóza
+ Madurská noha
+ Rhinosklerom
+ Francisella tularensis, tularemie
+ Mykotická onemocnění
+ Povrchové mykózy
+ Kandidóza
+ Tinea nigra
+ Dermatophyta
+ Folikulární mykóza
+ Hluboké mykózy
+ Cryptococcosis
+ Sporotrichosis
+ Mykózy nehtů
+ Paronychia candidomycetica
+ Parazitární onemocnění
+ Leishmaniasis
+ Demodicosis, Demodecidosis
+ Scabies
+ Larva migrans
+ Myiasis
+ Tungiasis
+ Pediculosis capitis
+ Pediculosis pubis
+ Pediculosis corporis
+ Cheyletielosis
+ Reakce na pokousání hmyzem
+ Klíště
+ Trombicula autumnalis, sametka podzimní
+ Poranění zvířaty
+ Reakce na pokousání netopýrem
+ Poranění trnuchou (rejnok)
+ Hand, foot and mouth disease
+ Gianotti Crostiho syndrom
+ Poruchy postihující vlasové folikuly
+ Acne vulgaris
+ Rosacea
+ Dermatitis perioralis
+ Lupus miliaris disseminatus faciei
+ Alopecie
+ Alopecia areata
+ Difusní alopecie
+ Defluvium
+ Pseudopelade Brocq
+ Alopecie u chronického lupus erythematodes
+ Folikulární mucinóza (alopecia mucinosa)
+ Primární folikulární mucinóza
+ Sekundární folikulární mucinóza při mycosis fungoides
+ Alopecia androgenica
+ Trichotillomanie
+ Trakční alopecie
+ Další choroby vlasových folikulů
+ Hnisavá folikulitis
+ Foliculitis keloidalis nuchae
+ Folliculitis decalvans, folliculitis abscedens et suffodiens, tufted hair folliculitis
+ Ostiofolikulitis (superficiální folikulitis)
+ Perforující folikulitis
+ Eosinofilní pustulární folikulitis, eosinofilní pustulosis
+ Eosinofilní pustulosis Ofuji
+ Keratosis pilaris
+ Lichen spinulosus
+ Trichostasis spinulosa
+ Ulerythema ophryogenes
+ Pili recurvati
+ Tufted hair
+ Plica polonica
+ Cutis verticis gyrata
+ Fox-Fordyce syndrome
+ Poruchy nehtů
+ Posttraumatická onycholýza
+ Psoriatická onycholýza
+ Onychoschisis
+ Onychogryphosis
+ Onychofágie
+ Pterygium unguis
+ Unguis incarnatus
+ Foveolae unguis
+ Leuconychia striata
+ Melanonychia striata
+ Syndrom Laugier Hunziker
+ Twenty nail dystrophy
+ Poruchy postihující potní žlázky
+ Hidradenitis axillaris (suppurativa)
+ Ekrinní hidradenitis s neutrofily palmoplantární
+ Ekrinní hidradenitis s neutrofily při chemotherapii
+ Miliaria
+ Nekrózy ekrinních potních žlázek
+ Myoklonická epilepsie
+ Světlobuněčná metaplázie vývodů ekrinních žlázek
+ Syringomucinózní metaplázie
+ Hlenová metaplázie
+ Hyperplasie potních žlázek
+ Postižení kůže zevními vlivy
+ Jizva
+ Cauterisatio (poleptání)
+ Combustio (spáleniny)
+ Congelatio
+ Livedo e calore, erythema ab igne
+ Dermatitis artefacta
+ Arteficiální dermatitis, způsobená sprejem
+ Hematom
+ Radiodermatitis
+ Radiodermatitis akutní
+ Radiodermatitis chronická
+ Fototoxické a fotoalergické reakce
+ Berloque dermatitis
+ Syndrom Favre-Racouchot
+ Poškození kůže slunečním zářením
+ Poruchy metabolismu a výživy
+ Pelagra
+ Rachitis, avitaminóza D
+ Scorbut, avitaminóza C
+ Polékové reakce
+ Lichenoidní polékové reakce
+ Poléková reakce ekzematoidního typu
+ Poléková reakce multiformního typu
+ Fixní poléková reakce
+ Toxoalergická léková reakce
+ Vesikulární poléková reakce
+ Pustulární léková reakce
+ Folikulitis při terapii inhibitory EGFR
+ Therapie antagonisty TNF-α
+ Terapie inhibitory tyrosinkinázy
+ Nekrotizující polékové reakce
+ Jiné polékové reakce
+ Kumarinová nekróza, krvácení po kumarinu
+ Strie po dlouhodobé léčbě kortikosteroidy
+ Kožní organoidní névy a malformace
+ Nevus sebaceus (Jadassohn)
+ Epidermální névus
+ Ichthyosis hystrix (rozsáhlý lineární epidermální névus)
+ Inflammatorní lineární verukosní epidermální névus (ILVEN)
+ Nevus comedonicus
+ Familiární dyskeratotické komedony
+ White sponge névus ústní sliznice
+ Nevus lipomatosus
+ Nevus collagenicus
+ Fibrózní hamartom dětského věku
+ Aplasia cutis congenita
+ Poruchy melaninové pigmentace
+ Vitiligo
+ Hypomelanosis guttata
+ Pityriasis alba
+ Albinismus
+ Melasma, chloasma
+ Piha, ephelis
+ Melanocytární makula rtu nebo genitálu
+ Syndrom Dowling-Degos, retikulární pigmentovaná dermatóza Degos
+ Notalgia paresthetica
+ Melanodermatitis toxica, melanosis Riehl
+ Incontinentia pigmenti
+ Nevus achromicus
+ Jiné léze
+ Fistula, sinus
+ Kožní nádory
+ Diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory
+ Benigní nádory epidermis
+ Seborhoická veruka (seborhoická keratóza)
+ Melanoakantom
+ Dermatosis papulosa nigra
+ Lentigo solaris
+ Ink-spot lentigo
+ PUVA lentigo
+ Beckerův névus (melanóza)
+ Stucco keratosis
+ Acrokeratosis verruciformis Hopf
+ Hyperkeratosis lenticularis perstans Flegel
+ Splývající a retikulární papilomatóza
+ Acanthosis nigricans
+ Keratotické procesy
+ Mnohočetné drobné prstovité keratózy
+ Postiradiační hyperkeratózy
+ Drobné agregované keratózy
+ Vosková dermatóza (waxy dermatosis)
+ Warty dyskeratom (solitární m. Darier)
+ Akantolytický akantom
+ Verukózní afekce způsobené papilomaviry (HPV)
+ Verruca vulgaris
+ Verruca filiformis
+ Verruca plantaris
+ Verruca plana
+ Epidermodysplasia verruciformis
+ Condyloma acuminatum
+ Fokální epiteliální hyperplázie Heck, multifokální papilomavirová epiteliální hyperplázie (MPVEH)
+ Hirsutes papillares
+ Bowenoidní papulóza genitálu
+ Invertovaná folikulární keratóza
+ Molluscum contagiosum
+ Arzénová keratóza
+ Velkobuněčný akantom
+ Epidermolytický akantom
+ Knuckle pads
+ Keratoakantom
+ Světlobuněčný akantom
+ Světlobuněčná papulóza
+ Pseudoepiteliomatózní hyperplázie
+ Folikulární indukce
+ Sebaceózní indukce
+ Maligní nádory epidermis
+ Solární keratóza
+ Aktinická cheilitis
+ Bowenův intraepidermální karcinom
+ Bowenova choroba, pagetoidní
+ Queyratova choroba
+ Vulvární intraepiteliální neoplasie (VIN III.)
+ Dysplasie/in situ karcinom z bazaloidních buněk
+ Cornu cutaneum
+ Trichilemální cornu cutaneum
+ Bazaliom
+ Metatypický karcinom (spinobazocelulární)
+ Spinocelulární karcinom
+ Verukózní karcinom
+ Obrovské kondylomy Buschke-Loewenstein
+ Basaloidní, kloakogenní karcinom
+ Lymfoepiteliomu podobný karcinom kůže
+ Nádory kožních adnex
+ Nádory z vlasového folikulu
+ Névus z vlasového folikulu
+ Aberantní folikul
+ Trichofolikulom
+ Trichoadenom
+ Dilatovaný porus Winerův
+ Akantom vlasové pochvy
+ Trichoepiteliom (superficiální trichoblastom)
+ Trichoblastom
+ Desmoplastický trichoepiteliom
+ Tricholemmom
+ Desmoplastický tricholemmom
+ Trichomatricom (pilomatrixom, Malherbův kalcifikující epiteliom)
+ Trichomatrikální karcinom
+ Folikulosebaceózní hamartom
+ Tumor folikulárního infundibula
+ Trichodiskom, fibrofolikulom
+ Perifolikulární fibrom
+ Nádory potních žlázek
+ Axilární heterotopie mammárních žlázek
+ Ekrinní névus
+ Apokrinní névus (hyperplasie)
+ Ekrinní angiomatózní hamartom
+ Cylindrom
+ Spiradenom
+ Nodulární hidradenom
+ Cystický nodulární hidradenom
+ Apokrinní hidradenokarcinom
+ Syringom
+ Papilární ekrinní adenom
+ Apokrinní névus
+ Anální polyp z mammárních žlázek
+ Chondroidní syringom, smíšený tumor potní žlázky
+ Syringocystadenoma papilliferum
+ Hidradenoma papilliferum
+ Tubulární apokrinní adenom
+ Adenom bradavky
+ Porom
+ Ekrinní porom
+ Hidroacanthoma simplex
+ Dermal duct tumor
+ Maligní porom, porokarcinom
+ Syringofibroadenom
+ Intraepidermální epiteliom Borst Jadassohn
+ Mikrocystický adnexální karcinom
+ Adenoidně cystický karcinom
+ Ekrinní karcinom
+ Mucinózní karcinom kůže
+ Fibroadenom
+ Sebaceózní tumory
+ Ektopické sebaceózní žlázky
+ Nevus sebaceus (Jadassohn)
+ Sebaceózní hyperplázie
+ Sebaceózní hyperplázie penisu
+ Sebaceózní adenom
+ Sebaceom, sebaceózní epiteliom
+ Syndrom Muir-Torre
+ Kombinovaný adnexální tumor
+ Cowdenův syndrom
+ Mesenchymové nádory
+ Sklerozující fibrom
+ Dermatofibrom (histiocytom kůže)
+ Dermatomyofibrom
+ Atypický fibroxantom
+ Dermatofibrosarcoma protuberans
+ Bednářův tumor, pigmentovaný dermatofibrosarcoma protuberans
+ Maligní fibrózní histiocytom, pleomorfní sarkom
+ Obrovskobuněčný fibroblastom
+ Kožní výrůstky
+ Fibroepitelový polyp, pendulující fibrom
+ Nadpočetný prst
+ Nadpočetná prsní bradavka
+ Akcesorní tragus
+ Fibrózní papule nosu (obličeje)
+ Akrální fibrokeratom
+ Získaný periunguální fibrokeratom
+ Vestibulární papuly vulvy
+ Fokální dermální hypoplázie Golz
+ Keloid
+ Lipom
+ Lipom běžného typu
+ Vřetenobuněčný a pleomorfní lipom
+ Lipomatóza
+ Angiolipom
+ Angiomyolipom
+ Liposarkom
+ Cévní tumory
+ Benigní cévní tumory
+ Kapilární hemangiom
+ Kavernózní hemangiom
+ Sinusoidální hemangiom
+ Venózní (cévní) jezírko
+ Blue rubber bleb nevus syndrome
+ Naevus simplex
+ Nevus flammeus
+ Arteriovenózní malformace, angiomatóza
+ Venózní malformace
+ Cutis marmorata teleangiectatica
+ Angioma serpiginosum
+ Teleangiektasie (povrchové hemangiomy) v terénu solární degenerace elastiky
+ Kongenitální teleangiektatický erythém (Bloom syndrom)
+ Osler Weber Rendu hereditární hemorhagická telangiektázie
+ Vřetenobuněčný hemangiom
+ Angiokeratom
+ Granulační tkáň
+ Intravaskulární hemangiom Massonův
+ Granuloma pyogenicum
+ Senilní hemangiomy
+ Získaný tufted hemangiom
+ Mikrovenulární hemangiom
+ Verukózní hemangiom
+ Targetoidní hemosiderotický hemangiom
+ Nevus araneus
+ Akrální arteriovenózní hemangiom
+ Cherry hemangiom
+ Epiteloidní hemangiom (angiolymfoidní hyperplázie)
+ Kimurova choroba
+ Bacilární angiomatóza (Rochalimea granulom)
+ Acroangiodermatitis
+ Nevus anemicus
+ Nodi hemorrhoidales
+ Dilatovaná céva
+ Cévní tumory o hraniční malignitě
+ Epiteloidní hemangioendoteliom
+ Retiformní hemangioendoteliom
+ Kaposiformní hemangioendoteliom
+ Maligní cévní tumory
+ Dabska tumor (papilární hemangioendoteliom)
+ Kaposiho sarkom
+ Angiosarkom
+ Tumory lymfatických cév
+ Lymfangiom
+ Glomus tumor
+ Glomangiom
+ Hemangiopericytom
+ Nádory z hladkého svalstva
+ Leiomyom z m. arrector pili
+ Nádory z hladkého svalu arteriol
+ Nádory z hladkého svalu tunica dartos
+ Leiomyosarkom
+ Rhabdomyom, rhabdomyomatózní mesenchymální hamartom
+ Adenoma (angiofibroma) sebaceum Pringle
+ Papuly penisu (pearly penile papules)
+ Histiocytární tumory a proliferace
+ Xanthom
+ Juvenilní xantogranulom
+ Nekrobiotický xantogranulom
+ Retikulohistiocytom
+ Benigní histiocytóza hlavy
+ Obrovskobuněčný tumor šlachové pochvy
+ Obrovskobuněčný tumor měkkých tkání nebo kůže
+ Histiocytární sarkom
+ Neurogenní nádory
+ Benigní neurogenní nádory
+ Neurofibrom
+ Recklinghausenova choroba
+ Schwannom (neurilemmom)
+ Traumatický neurom
+ Neurohamartom
+ Neurothekeom
+ Nádor z granulárních buněk, myoblastický myom, Abrikosovův tumor
+ Maligní neurogenní nádory
+ Epiteloidní sarkom
+ Lymfomy
+ WHO klasifikace kožních lymfomů
+ Pseudolymfom, lymfocytom
+ Pseudolymfom B
+ Pseudolymfom T
+ Kožní lymfoproliferativní infiltráty jiné než lymfomy
+ Reakce na hmyzí bodnutí
+ Sinusová histiocytóza s masivní lymphadenopatií Rosai-Dorfman
+ Leishmaniasis
+ Angioimunoblastická lymfadenopatie
+ Kožní projevy u uzlinových maligních lymfomů
+ T lymfomy
+ Small plaque parapsoriasis
+ Parapsoriasis large plaque
+ Mycosis fungoides
+ Folikulotropní mycosis fungoides
+ Granulomatózní slack skin
+ Pagetoidní retikulóza Worringer Kolopp
+ Sézaryho syndrom
+ CD 30+ T lymfoproliferativní kožní poruchy
+ Lymfomatoidní papulóza
+ Anaplastický velkobuněčný lymfom T
+ Podkožní panniculitis-like alpha/beta T lymfom
+ Primární kožní periferní T lymfom, blíže nespecifikovaný
+ CD8 pozitivní T lymfom (cytotoxický)
+ T kožní lymfomy s receptory typu gama/delta
+ Pleomorfní T lymfom z malých a středně velkých lymfocytů
+ NK lymfom (CD56+)
+ T lymfom/leukemie dospělých (Adult T cell lymphoma)
+ Syringolymfoidní hyperplázie s alopecií
+ Pleomorfní T lymfom ze středních a velkých buněk (HTLV-1 +/-)
+ Juvenilní granulomatózní kožní T lymfom
+ Lymfom T, bohatý na B lymfocyty
+ Angiocentrický a angiodestruktivní lymfom
+ T zónový lymfom, Lennert and Mohri
+ Intravaskulární T lymfom
+ B lymfomy
+ Folikulární lymfom
+ Sekundární infiltrace kůže u uzlinového folikulárního lymfomu
+ Lymfom marginální zóny
+ Kožní imunocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny
+ Kožní plasmocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny
+ Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom
+ Velkobuněčný difuzní kožní B lymfom postihující dolní končetiny (leg type)
+ Difuzní kožní velkobuněčný B lymfom, jiný než končetinový
+ B lymfom bohatý na T lymfocyty
+ Intravaskulární B lymfom
+ Lymfoblastický lymfom B
+ Lymfomatoidní granulomatóza (Liebow)
+ Lymfatická leukemie B
+ Mantle cell lymfom, lymfom z plášťových buněk
+ Burkittův lymfom
+ Akutní hematopoetické malignity
+ Blastický NK lymfom CD4+/CD56+ (hematodermic neoplasm)
+ Prekursorová lymphoblastická leukemie/lymfom
+ Prekursorová lymfoblastická B leukemie/lymfom
+ Prekursorová lymphoblastická T leukemie/lymfom
+ Hodgkinova choroba
+ Kožní infiltráty u granulocytárních leukemií
+ Akutní myeloická leukemie, AML
+ Myelosarkom
+ Chlorom
+ Melanocytární tumory
+ Melanocytární névus
+ Melanocytární névus běžného typu
+ Lentigo simplex
+ Junkční melanocytární névus
+ Smíšený melanocytární névus
+ Intradermální melanocytární névus
+ Nevus spilus
+ Névus z balonových melanocytů
+ Halo névus
+ Melanocytární névus s klonální melanocytární proliferací
+ Ekzematizovaný melanocytární névus
+ Rekurentní melanocytární névus
+ Melanocytární névus na kožním štěpu
+ Melanocytární névus u těhotných
+ Obrovský melanocytární névus
+ Névus hluboko penetrující (deep penetrating)
+ Névus Spitzové
+ BAP-1 negativní melanocytární névus
+ Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed)
+ Modrý névus
+ Modrý névus běžného typu z dendritických melanocytů
+ Modrý névus celulární
+ Zvláštní formy modrého névu
+ Kombinovaný névus
+ Melanocytární névus spojivky
+ Melanom
+ Lentigo maligna
+ Lentigo maligna melanom
+ Intraepidermální melanom (melanom in situ)
+ Povrchově se šířící melanom, SSM
+ Povrchově se šířící melanom s vertikálním růstem
+ Nodulární melanom
+ Névoidní melanom
+ Akrolentiginózní a slizniční melanom
+ Melanom ex nevo
+ Melanom z balonových melanocytů
+ Malobuněčný melanom
+ Desmoplastický melanom
+ Melanom v kongenitálním névu, dítě 6 let
+ Melanom spojivky
+ Metastáza melanomu
+ Karcinom z Merkelových buněk
+ Cysty kůže a podkoží
+ Cysty s epiteliální výstelkou
+ Cysty s výstelkou epidermálního typu
+ Epidermální cysta
+ Epidermální cysta kombinovaná s infekcí HPV
+ Epidermální verukózní cysta kombinovaná s infekcí HPV
+ Epidermální inkluzní cysta
+ Cysta z vlasové matrix
+ Epidermální proliferující cysta
+ Trichilemální cysta
+ Proliferující trichilemální cysta
+ Dermoidální cysta
+ Cystický teratom
+ Cystický teratom ovaria
+ Pigmentovaná folikulární cysta
+ Steatocystoma multiplex
+ Kožní keratocysta
+ Cysta z tělesného ochlupení (vellus hair cyst)
+ Cystis colli mediana, cysta thyreoglosálního duktu
+ Obrovské komedo
+ Milium
+ Preaurikulární sinus (jamka)
+ Thymická cysta
+ Bronchogenní cysta
+ Branchiální cysta
+ Kožní cysta dolních končetin s cylindrickou výstelkou s řasinkami
+ Hlenová a ciliární cysta vulvy
+ Gartnerova cysta
+ Endometriosis
+ Cystis raphe mediana
+ Hidrocystom
+ Ekrinní hidrocystom
+ Apokrinní hidrocystom (a papilární varianta)
+ Apokrinní cystadenom (papilární)
+ Neepiteliální cysty, pseudocysty
+ Ganglion, synoviální cysta
+ Digitální mucinózní pseudocysta
+ Mukokele
+ Sinus pilonidalis
+ Pseudocysta ušního boltce
+ Parazitární cysta
+ Léze měkkých tkání
+ Některé léze dutiny ústní
+ Dermatovenerologie
+ Syfilis, lues
+ Gonorrhea
+ Trichomonas vaginalis
+ Pathologie předkožky, phimosis, balanitis
+ Balanitis
+ Balanitis plasmocellularis Zoon
+ Balanitis circinata
+ Phimosis, paraphimosis, frenulum breve, hypospadie a jiné léze penisu
+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga
+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga
+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa
+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa
+ Sbírka histologických preparátů dr. Ram Chandra Adhikari
+ Sbírka histologických preparátů kožních infekcí dr. Ram Chandra Adhikari
Atlas dermatopatologie