Atlas
 

Podpora atlasu2  Podpora atlasu

2.1  Podpora atlasu

Fond rozvoje vysokých škol 1998, Integrovaná praktická výuka patologie: společný projekt pěti lékařských fakult

Klinická část atlasu (zejména klinické obrazy) byla podporována Fondem rozvoje vysokých škol (Ministerstvo školství ČR, 2001, FRVS/0511/2001).

Onkologická část (zejména kožní lymfomy) vznikala ve spolupráci s Institutem pro dermatologii univerzitní nemocnice v Zurichu (odkud pochází většina případů kožních lymfomů).

Dále byla tato kapitola sponzorována Výzkumným záměrem č. 00065269705 (Ministerstvo zdravotnictví ČR), v rámci kterého byl pořízen původní automatický snímací mikroskop Leica DMLA.

Další podpora pochází z projektu MEFANET, projekt Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě (od 1. 1. 2009), Kód: RP MŠMT C15/2009.

Dále získaly atlasy podporu z projektu MediGrid. Z těchto prostředků byl koncem roku 2008 pořízen nový automatický snímací mikroskop Nikon včetně kamery, ovládacího software, antivibrační podložky a řídicích počítačů. Výpočetní prostředky MediGrid jsou dále používány pro zpracování nasnímaných obrazů. Projekt MediGrid je financován grantem Akademie věd ČR MediGrid  —  metody a nástroje pro využití sítě GRID v biomedicíně (T202090537).

Projekt Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium získal podporu MSMT: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2012 – 2015 (CZ.1.07/2.2.00/28.0045).

Po zákrocích vedení lékařské fakulty (zákaz testování studentů, zákaz využívání digitálních preparátů ve výuce, ignorování požadavků studentů lékařské fakulty a naopak různá nepravdivá až bizarní obvinění) vedla k tomu, že manažer projektu, iniciátor a hlavní autor všech atlasů podal výpověď u lékařské fakulty MU, z místa přednosty Ústavu patologie i manažera projektu. Podrobněji je situace dokumentována ZDE (ukázka zakázaných testů, kopie e-mailů a další korespondence s vedením lékařské fakulty a další). Zveřejnění těchto skutečností je nutné vzhledem k tomu, že do tažení proti mé osobě byli zatahováni různým způsobem studenti a bylo mi bráněno je o situaci informovat.

Můj podíl na rozvoji výuky patologie na LF MU byl tak ukončen k 31. 12. 2013.Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases