Atlas
 

Index

Aktivní index: odkazy na hlavní popisy jsou červeně, další zmínky modře. Odkazy na mikrobiální a parazitární agens jsou kursívou.   C

CCAM
viz malformace, kongenitální, cysta/y, cystický/á, adenomatoidní

 K

koarktace (aorty)
viz aorta/y, koarktace

 L

lues
viz syfilis

 T

trisomie 13
viz syndrom, Patauův
trisomy 18
viz syndrom, Edwardsův
trisomy 21
viz syndrom, Downův


Pokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních částí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases