Obsah

  Demonstrační stránka atlasu, www.muni.cz/atlases

Josef Feit

1  Úvod

Hypertextový atlas dermatopatologie je studijní a referenční příručka pro postgraduální studenty patologie, dermatologie a dermatopatologie. Obsahuje klinické a histologické obrazy kožních chorob a stručné popisující texty.

Hypertextový atlas patologie je připravován jako studijní materiál pro pregraduální studenty patologie a jako zdroj výukových materiálů pro učitele. Obsahuje klinické, pitevní a endoskopické snímky, obrazy z CT, magnetické rezonance a angiografie a dále snímky histologické.

Oba atlasy se snaží nabídnout obrazy o vysoké kvalitě. Pro přístup k histologickým obrazům o velkém rozlišení se využívá rozhraní virtuálního mikroskopu.

Obrazy jsou anotovány a užiatel si může aktivat seznam důležitých znaků a šipky, které na tyto znaky ukazují.

Atlas je k dispozici na www.muni.cz/atlases

Prohlížeče MSIE a Mozilla jsou plně podporovány. Prohlížeč musí mít aktivovaný JavaScript.

Každý obraz v atlasu je označen jménem autora (přispěvatele). K dispozici jsou stránky se seznamem obrazů tříděných podle jména přispěvatele.

2  Práce s atlasem

Po cvaknutí myší na odkaz na obrázek je otevřeno zvláštní okno prohlížeče v základní velikosti. Lze aktivovat další okno se seznamem důležitých znaků a přejetí myši nad seznamem aktivuje v základním obraze šipky.

Obrazy ve více vrstvách (například z CT nebo magnetické rezonance0 lze procházet pomocí tlačítek se šipkami.

Okno s obrazem o vysokém rozlišení je otevřen po cvaknutí na tlačítko s lupou. Obsah tohoto okna bude synchronizovaný se cvakáním myší na různá místa v základním okně.

Je možné mít otevřeno více oken s obrázky naráz. Každé okno má svou sadu ovládacích tlačítek (ne vždy jsou však všechna tlačítka k dispozici).

  1.   otevírá a zavírá okno se seznamem znaků
  2.   otevírá okno s detailem obrazu
  3.   zavírá okno s detailem obrazu
  4.   zavírá okno s obrázkem
  5.   ostření vzhůru, změna roviny vyšetření (CT, magnetická rezonance)
  6.   ostření dolů, změna roviny vyšetření (CT, magnetická rezonance)
  7.   zvětšení základního obrazu přímo v okně; obraz lze posunovat myší
  8.   toto a podobná tlačítka ovládají barevné roviny obrazů FISH

Práce s atlasem může vypadat takto:Na pozadí je okno s textem atlasu. Základní okno s obrazem (a aktivovanými šipkami) je v popředí, vpravo. Vlevo nahoře je malé okno s detailem obrazu, jeho obsah se mění podle místa cvaknutí myší na základní obraz. Vlevo dole je je okno se seznamem znaků; každý znak může aktivovat několik šipek.

3  Virtuální mikroskop

Nejnovější vylepšení uživatelského rozhraní je virtuální mikroskop. Malé okno s detailem obrazu se otevírá a řídí stejně jako výše popsané okno s detailem obrazu. Kromě toho je ale možné:

Stahují se jen ty části obrazu, které jsou zapotřebí, což šetří čas při stahování i paměť počítače.

4  Příklady obrazů

Obrázky

Makroskopický obraz s možným zvětšením, karcinom rekta prorůstající do vaginy:
Adenokarcinom rekta s infiltrací vaginální stěny, Makro (71888)

Histologický snímek, infiltrující karcinom žaludku, klasický přístup k detailu, HE, 40×:
Infiltrující karcinom, žaludek, HE 40x (70008)

Histologický snímek s možností ostření, mykotický zánět jícnu, PAS, 40×:
Kandidóza, jícen, PAS 40x (70034)

Histologický snímek, metoda FISH, folikulární lymfom, t(14;18)(q32.3;q22), 40×:
Folikulární lymfom, sekundární infiltrace při uzlinovém lymfomu, FISH 40x (71887)

Histologický snímek, virtuální mikroskop, kůra normální ledviny, 100×:
Normální ledvina, kůra, HE 100x (72474)

Histologický snímek, zoomify přes celou obrazovku (www.zoomify.com), reakce plodových obalů na mekonium, placenta 40×:
Placenta, potrat; reaktivní změny povrchu amniálních blan na mekonium, HE 40x (71958)
  [zoomify]

Scanscope 2 histologický snímek, zoomify přes celou obrazovku (www.zoomify.com), vyhořelý lichen ruber, 20×:
Lichen planus atrofický, HE 20x (4436)
  [zoomify]

CT sken, více rovin, adenokarcinom rekta s destrukcí sakrální kosti:
Adenokarcinom rekta, osteolýza sakra a kostrce, CT, Rtg (71828)