Contents
 

Testis17  Uropathology

17.3  Testis

17.3.1  Cryptorchism

Pictures

Sertolli cell only testis:
Sertolli cell only testis, HE 40x (71246)

Apermiogenesis:
Apermiogenesis, HE 40x (72349)

17.3.2  Acute and chronic orchitis and epididymitis

17.3.3  Tumors of the testis

17.3.3.1  Germ cell tumors
17.3.3.1.1  Seminoma

Pictures

Metastases of seminoma into paraaortal lymphnodes:
Metastases of seminoma into paraaortal lymphnodes, Macro, autopsy (71124)

Seminom varlete, video z přikrajování:
Seminoma of the testis, Video (74300)

Pictures

Seminoma:
Seminoma, HE 40x (70993)

Seminoma:
Seminoma, HE 40x (72801)

Seminoma of the testis:
Seminoma, testis, HE 60x (74244)

17.3.3.1.2  Embryonal carcinoma
17.3.3.1.3  Yolc sac tumor

Clinical signs:

 • nejčastější testikulární tumor u dětí do 3 let
 • postihuje také dospělé, ale spíše jako příměs k embryonálnímu karcinomu
 • prognóza dětské formy je dobrá

Macroscopic appearance:

Špatně ohraničené, měkké, žlutobílé hmoty, místy s hlenem.

Histology:

Nepravidelné štěrbinovité prostory mezi nádorovými buňkami, tvořené buňkami střední velikosti, mitoticky aktivními. Někdy jsou přítomna glomeruloidní Schiller-Duvalova tělíska. Dále jsou přítomny hyalinní globule (v buňkách i mimo), pozitivní na A1AT a AFP (alfafetoprotein; ten je pro tento tumor typický).

17.3.3.1.6  Mixed germinal tumors

Pictures

Mixed germinal tumor of the testis (yolk sac tumor, embryonal carcinoma):
Mixed germinal tumor of the testis (yolk sac tumor, embryonal carcinoma), HE 40x (71227)

17.3.3.2  Stromal tumors of the testis

Introduction:

Nejčastější jsou tumory z Leydigových a Sertoliho buněk, dále existují tumory směsné a vzácně i další (viz patologie ovaria).

17.3.3.2.1  Tumor z Leydigových buněk

Clinical signs:

 • hormonálně aktivní (androgeny, někdy také estrogeny)
 • věk: 20 – 60 let
 • zduření varlete
 • gynekomastie, u dětí předčasná puberta
 • pozvolný růst
 • biologické vlastnosti jsou zpravidla benigní (90%)

Macroscopic appearance:

Tumor velikosti do 5 cm, dobře ohraničený, hnědavé barvy.

Histology:

Tumor se skládá z okrouhlých buněk s eosinofilní cytoplasmou, okrouhlým, centrálně uloženým jádrem a nezřetelnými buněčnými hranicemi. Buňky vzhledem odpovídají normálním Leydigovým buňkám a někdy obsahují Reinkeho krystaly a zrnka lipofuscinu. Buňky vytvářejí skupiny a solidní nádorová pole.

17.3.3.2.2  Tumor ze Sertoliho buněk

Clinical signs:

 • zduření varlete
 • někdy hormonální aktivita
 • zpravidla benigní

Macroscopic appearance:

Šedožluté uzlíky ve varleti, tuhé konsistence.

Histology:

Trabekulární uspořádání tvořené Sertoliho kolumnárními buňkami.

17.3.3.3  Ostatní tumory varlete

Gonadoblastom se skládá ze směsi zárodečných buněk a stromálních elementů; vzniká v dysgenetických gonádách.

Maligní lymfomy varlete jsou vzácné; nejčastěji je to velkobuněčný anaplastický difusní lymfom se špatnou prognózou.

Adenomatoidní tumor nadvarlete je forma paratestikulárního mesotheliomu. Nevelký, dobře ohraničený uzlík; důležitý z hlediska diferenciální diagnostiky.

17.3.4  Obaly varlete

17.3.4.1  Hydrokéla

Akumulace tekutiny v tunica vaginalis. Nutné je klinické odlišení od nádorů varlete. Příčiny jsou různé, často se příčina nedá zjistit.

17.3.4.2  Varikokéla

Dilatované vény semenného provazce; mohou tvořit hmatné zduření. Zvýšením teploty mohou vést k útlumu spermatogenezy a snížení fertility.Top of this pageIf you have problems running this atlas (eg. the windows with images do not open), you might have been referenced directly inside the atlas from some other web site. Thus you might have skipped some entry detection routines. Please try entering through the main web page of this atlas at: www.muni.cz/atlases