Contents
 

Urethra17  Uropathology

17.2  Urethra

17.2.1  Kongenitální anomálie urethry

Zpravidla se vyskytují jako součást komplexnějších anomálií. Samostatně existují urethrální striktury a chlopně.

17.2.2  Záněty urethry

Etiology:

  • gonokokková urethritis
  • urethritis způsobená E. coli a jinými enterobakteriemi
  • chlamydiová urethritis
  • mykoplasmová urethritis
  • urethritis při Reiterově syndromu (arthritis, conjunktivitis, urethritis)

Clinical signs:

  • bolestivost
  • pálení, řezání, svědění

Histology:

Známky akutního nebo chronického zánětu.

17.2.3  Caruncula urethrae

Introduction:

Je to zánětem vyvolaná změna při ústí urethry u žen, častěji ve vyšším věku.

Macroscopic appearance:

Uzlík velikosti kolem 1 cm při ústí urethry.

Histology:

Cévnaté vazivo nebo granulační tkáň krytá urotelem nebo epitelem dlaždicovým. Dále chronický zánětlivý infiltrát, často s neutrofily.

17.2.4  Benigní a maligní tumory urethry

Jsou vzácné; histologicky odpovídají urethrální výstelce dle lokalizace (uroteliální karcinomy v proximální urethře, spinocelulární karcinomy distálně). Ještě vzácnější jsou adenokarcinomy.

V prostatické části urethry může docházet k invazi adenokarcinomů prostaty, v proximální uretře k šíření karcinomu močového měchýře.

Vzácně se vyskytují lymfangiomy urethry, které rovněž mohou způsobit stenózu.Top of this pageIf you have problems running this atlas (eg. the windows with images do not open), you might have been referenced directly inside the atlas from some other web site. Thus you might have skipped some entry detection routines. Please try entering through the main web page of this atlas at: www.muni.cz/atlases