Contents
 

Malignant lymphoma6  Patology of the lymphnodes

6.3  Malignant lymphoma

6.3.1  Prekursor lymphoma B and T

6.3.2  B lymphoma

6.3.2.2  Follicular lymphoma

Pictures

Follicular lymphoma, infiltration of the myocardium and peritoneum:
Follicular lymphoma, myocardium, HE 20x (73362)

Follicular lymphoma, myocardium, HE 20x (73363)

6.3.2.5  Plasmocytoma, (multiple myeloma) a lymphoplasmocytic lymphoma

Case study:

Mnohočetný myelom
Pavla Kišová

History:

 • muž 57 let
 • hypertonik

První příznaky: před čtyřmi měsíci náhlá bolest pravého stehna,tupá bolest při zátěži, která se stupňovala, kulhal při chůzi, musel chodit o berli, dále pozoroval zvýšenou únavu a pocení. Navštívil ortopeda, byl proveden rentgen pravé kyčle a kolene, nikoliv diafýzy femuru. Ortoped bolest přisoudil arthrose II. stupně v pravém kyčelním kloubu a poslal pacienta na rehabilitaci. Rehabilitace potíže jen zhoršovala a bolest nereagovala na analgetika.

Hospitalizace: po čtyřech měsících od prvních příznaků byl pacient přijat pro patologickou frakturu diafýzy pravého femuru. Při práci na zahradě ucítil silnou bolest v pravém stehnu, bolestí omdlel na dobu blíže neurčenou. Na epizodu si pamatuje, nezvracel. Byla provedena otevřená biopsie z fraktury diafýzy femuru, osteosyntéza a další diagnostická vyšetření.

Další hospitalizace a terapie: stanovena diagnóza mnohočetného myelomu, provedena další vyšetření, stanovení klinického stádia I. dle ISS a II. a dle Durieho a Salmona a zahájena léčba paliativní radioterapií a chemoterapií CVD junior (zahrnuje cykolofosfamid, Velcade-bortezomib a dexametazon). Hospitalizace komplikována hlubokou žilní trombózou pravé dolní končetiny.

Současný stav: pacient po druhém cyklu chemoterapie, subjektivně se cítí dobře, bolest necítí, léčbu snáší dobře.

 • Rtg femuru: fraktura diafyseos femoris dx. s dislokací ad latus o polovinu šířky kostní dřeně, patologická
 • Rtg skeletu: solitární osteolytické ložisko pravého femuru, ostatní skelet bez známek osteolýzy
 • CT femuru: patologická fraktura s dislokací,kontrakce fragmentů do 8 mm, v dřeňové dutině patrny patologické denzní hmoty
 • Celotělová Tc scintigrafie skeletu: patologicky zvýšená aktivita v Th 12 spíše difuzně, dále v polovině pravé stehenní kosti a lehce zvýšená v lopatě pravé kosti kyčelní
 • Sternální punkce: počet plazmocytů v kostní dřeni 17,2 % (malé kritérium dle DS je 10 – 30 %, velké kritérium je nad 30 %)
 • Biochemické vyšetření: sérum: urea, kreatinin, ionty, vápník, celková bílkovina, albumin v normě, koncentrace polyklonálního Ig: IgA 11,6 g/l (0,7 – 4 g/l), IgM 0,23 (0,4 – 2,3) i IgG 5,15 (7 – 16), moč: bílkovina negativní
 • Krevní obraz: Hb 103 g/l, trombocytémie
 • Sérová elektroforéza: přítomna linie monoklonálního Ig
 • Sérová imunofixace: v beta zóně linie mIgA kappa

Pictures

První vyšetření, elektroforéza séra a moči; sérum  —  linie mIgA kappa v beta zóně, moč  —  negativní:
Myeloma, first test, urine, LAB (74314)

Myeloma, first test, immunofixation, urine, LAB (74315)

Druhé vyšetření, elektroforéza séra a moči; sérum  —  linie mIgA kappa v beta zóně, moč  —  negativní:
Myeloma, second test, urine, LAB (74316)

Myeloma, second test, immunofixation, urine, LAB (74317)

Scintigrafie skeletu (zvýšená aktivita v Th12 a pravém femuru):
Myeloma, increased activity on scintigraphy, Scintigraphy (74296)

Patologická fraktura femuru, rtg:
Myeloma, fracture of the femur, X-ray (74293)

Osteolýza těla obratle, CT a rekonstrukce v sagittální rovině:
Myeloma, osteolysis of the vertebra, CT, X-ray (74294)

Myeloma, osteolysis of the vertebra, CT, sagittal reconstruction, X-ray (74295)

Histology:

V kostní dřeni jsou rozsáhlé infiltráty tvořené plasmatickými buňkami, pozitivními na CD138. Imunohistochemická reakce na lehké řetězce kappa a lambda je pozitivní pouze s řetězci kappa, což je znak klonality a tedy i maligní proliferace.

Pictures

Kostní dřeň s plasmocytárními infiltráty, CD138+, klonálními (kappa), HE:
Myeloma (femur), HE 60x (74311)

6.3.2.7  Mantle cell lymphoma

Pictures

Mantle cell lymphoma:
Mantle cell lymphoma, HE 100x (72260)

6.3.2.9  Intravascular B lymphoma

Vladimír Šišovský

Introduction:

Very rare lymphoma, where large atypical B lymphocytes are located within blood vessels. The disease afects various organs, distribution is variable.

Clinical signs:

 • neurologické a dermatologické příznaky
 • cévní obstrukce
 • není přítomna lymfadenopatie

Histology:

Atypical B cells intravascularly (tissue infiltration is minimal).

6.3.3  Hodgkin disease

6.3.3.2  Hodgkin disease, mixed cellularity
6.3.3.3  Hodgkin's disease, lymphocytic predominance

Pictures

Hodgkin's disease, lymphocytic predominance:
Hodgkin's lymphoma, lymphocytic predominance, HE 20x (73366)Top of this pageIf you have problems running this atlas (eg. the windows with images do not open), you might have been referenced directly inside the atlas from some other web site. Thus you might have skipped some entry detection routines. Please try entering through the main web page of this atlas at: www.muni.cz/atlases