Contents
 

Brain tumors   (Karel Dvořák)16  Patology of the CNS

16.11  Brain tumors

Karel Dvořák

16.11.1  Glioma

16.11.1.1  Astrocytoma

Case study:

Anaplastic astrocytoma
Krystyna Wolna

History:

 • male, 36 years
 • hyperurikémie
 • history unsignificant

Clinical signs:

Early symptoms: Partial epileptic seizure with sensitive manifestation, progressing into generalized grand mal. Diagnostic interpretation: symptomatic epilepsy.

CT, MR: large frontoparietal expansion with atypical calcifications in the right hemisphere. Slight edema. Small tumorous lesion in the right orbita.

Neurological examination: clumsiness of the left hand, weak upper left extremity, Dufour's sign positive on the left, left sided dysdiadochokinesis.

Hematological, biochemical a mikrobiological examinations, x-ray of the lungs and ultrasound examination of the abdomen revealed no pathology.

Surgery: frame less stereonavigation. Electrodes for neurophysiological monitoring were applied. Craniotomy was performed. Dura mater was streched by edema. Transdural stimulation showed motoric activity of the face, head and upper right extremity. Durotomy was performed at the area of ventral part of tumorous infiltrations. Cortical stimulation with response. Within the zone with no response corticotomy was performed (5×3 cm) and partial resection of the tumor was performed.

The surgery was followed by partial epileptic seizures, 2× generalized. Moreover Jackson's paroxysms on the left were observed as well. The seizures were succesfully treated by increased level of antiepileptic medication.

Follow-up CT of the brain: iatrogenic pneumocephalus; the appearance of the tumor is without changes.

Therapy by Temodal (temozolomid) combined with radiotherapy was initiated.

Histology:

Diffuse/fibillar astrocytoma with transition into anaplastic astrocytoma. Moreover the component of anaplastic oligodendroglioma is present as well.

2nd reading: mixed glioma with predominance of oligodendroglial component (WHO grade 2) with minor admixture of anaplastic astrocytoma (WHO grade 3). Because of proliferation (proliferative index 6 – 10%) and anaplastic areas the case was signed up as anaplastic oligoastrocytoma grade 3.

Case study:

Pilocytic astrocytoma
Nikola Klimešová

Clinical signs:

 • boy, 2.5 years
 • 14 dní zvracení a poruchy chůze, nestabilita, pády
 • Výsledky předoperačních vyšetření, průběh operace, výsledky:
  • CT mozku: objemný smíšený tumor střední části zadní jámy, těžký obstrukční dekompenzovaný hydrocefalus
  • MR mozku: smíšený tumor zadní jámy s převažujícím podílem cyst, dorzálně a paramediálně vlevo je solidní. Tumor je expanzivní, vyplňuje IV. komoru, obturuje Sylviův mokovod. Supratentoriální komorový systém je rozšířený, do pravé postranní komory zaveden ventrikulární katetr zevní drenáže.
  • MR páteřního kanálu: intraspinálně ani extraspinálně patologické změny neprokázány
  • Operace: ve IV. komoře objemný tumor (průměr větší než 4 cm), který vyrůstal z mozkového kmene, zejména pontu na levé straně do IV. komory. Mozečkové hemisféry byly tumorem natlačeny dorsálně a mozkový kmen ventrálně. Tumor byl chvílemi tužší, jinde zase křehké konzistence, barvy šedorůžové. Tumorózní hmoty byly vybaveny ze Sylviova mokovodu, kde zasahovaly prakticky až ke III. komoře. Dále tumor zresekován z levé strany stěny aqueduktu a postupovalo se distálně, kde vyrůstal z pontu — zde byl zresekován postupně s přestávkami dle monitorace anesteziologa pro přechodné tachykardie a mírný vzestup tlaku. Po resekci tumoru na spodině IV. komory vlevo v oblasti pontu bylo pod mikroskopem vidět, že tumor difusně do pontu přechází. Toto místo ošetřeno bipolární koagulací.
  • Pooperační MR mozku: velká pooperační pseudocysta v oblasti zadní jámy, ve střední rovině, nepravidelného tvatu, bez známek rezidua tumoru, pneumocefalus
  • Řešení obstrukčního hydrocefalu  —  III. ventrikulocisternostomie: Do pravé postranní komory zaveden rigidní endoskop, přes foramen Monroe zaveden do III. komory. Stěny postranní komory i III. komory posety drobnými světlehnědými terčíky. V místě tuber cinereum provedena fenestrace do interpedunkulární cisterny, bylo vidět volné proudění likvoru fenestrací. Provedena observace III. komory, vchod do Sylviova mokovodu volný, bez patrných tumorózních hmot. (operace provedl MUDr. Jiří Ventruba, CSc., primář neurochirurgie v Dětské nemocnici FN Brno)

Pictures

MR předoperační, axiálně:
Pilocytic astrocytoma, before surgery, MR axial T1, X-ray (74167)

MR předoperační, koronárně:
Pilocytic astrocytoma, before surgery, MR coronal, X-ray (74168)

MR předoperační, sagitálně:
Pilocytic astrocytoma, before surgery, MR sagittal, X-ray (74169)

MR pooperační, axiálně:
Pilocytic astrocytoma, after surgery, MR axial, X-ray (74164)

MR pooperační, koronárně:
Pilocytic astrocytoma, after surgery, MR coronal, X-ray (74165)

MR pooperační, sagitálně:
Pilocytic astrocytoma, after surgery, MR sagittal, X-ray (74166)

Video — III. ventrikulocisternostomie (popis zákroku je uveden výše):
Pilocytic astrocytoma, surgery (video), Video (74170)

Fragmenty tumoru, neorientovatelné (nativní tkáň a tkáň fixována formolem):
Pilocytic astrocytoma, Macro (74147)

Pilocytic astrocytoma, Macro (74148)

16.11.1.3  Ependymoma

16.11.2  Neuronal tumors

16.11.3  Metastatic tumors of the brain

16.11.4  Tumors spreading into the CNS

Pictures

Chordoma of the scaral area, aggresive, recurrent:
Chordoma, HE 40x (72105)

Chordoma, AE13 40x (72032)

16.11.5  Meningeal tumors

16.11.5.2  Secondary tumors of the meninges

Pictures

Metastatic infiltration of the dura, carcinoma of the breast:
Metastatic infiltration of the dura, carcinoma of the breast, Macro, autopsy (70894)

16.11.6  Other intracranial tumors

16.11.6.2  Neurilemmoma of the acoustic nerve

Pictures

Neurofibromatosis, brain, neurinoma of the acoustic nerve, MR T1W gadolinium:
Neurofibromatosis, brain, neurinoma of the acoustic nerve, MR T1W gadolinium, transv., X-ray (70930)

Neurofibromatosis, brain, neurinoma of the acoustic nerve, MR T1W gadolinium, coron., X-ray (70931)

Neurinoma of the acoustic nerve, transversal section, MRI:
Neurinoma of the acoustic nerve, transversal section, MRI, X-ray (70932)

Neurinoma of the acoustic nerve, coronal section, MRI, X-ray (70933)

Large neurinoma of the acustic nerve, MRI:
Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, frontal, contrast X-ray (70562)

Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, X-ray (70560)

Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, saggital, X-ray (70561)

Neurinoma of the acustic nerve, MRI:
Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, X-ray (70560)

Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, saggital, X-ray (70561)

Neurinoma of the acustic nerve, MRI, T2, frontal, contrast X-ray (70562)

Neurinoma of the acustic nerve:
Neurinoma of the 8th nerve, MR flair, X-ray (73492)

Neurinoma of the 8th nerve, MR T1 contrast axial, X-ray (73493)

Neurinoma of the 8th nerve, MR T1 contrast coronal, X-ray (73494)

Neurinoma of the 8th nerve, MR T2 coronal, X-ray (73495)

Malignant schwannoma of the mandibular nerve, MRI:
Malignant schwannoma of the mandibular nerve, MRI, native, coronar, X-ray (71795)

Malignant schwannoma of the mandibular nerve, MRI, contrast, transversal, X-ray (71796)

Malignant schwannoma of the mandibular nerve, MRI, contrast, coronar, X-ray (71797)

16.11.6.6  Craniopharyngeoma


Top of this pageIf you have problems running this atlas (eg. the windows with images do not open), you might have been referenced directly inside the atlas from some other web site. Thus you might have skipped some entry detection routines. Please try entering through the main web page of this atlas at: www.muni.cz/atlases