Atlas
 

Úvod3  Atlas histologie vzácných hematologických malignit dětského věku

3.1  Úvod

Registr vzácných a kožních non-Hodgkinských lymfomů je projekt Kliniky dětské onkologie MU Brno. Je prezentován jako soubor kasuistik a obsahuje kompletní údaje o jednotlivých případech. Tento Atlas histologie vzácných hematologických malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o každém případu a dále histologické obrazy bioptických vzorků těchto tumorů, včetně výsledků imunohistochemických vyšetření. Pro kompletní informace o anamnéze, klinickém vzhledu, způsobu léčby a reakci na léčbu je nutné využívat Registr vzácných a kožních non-Hodgkinských lymfomů.


Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases