Bioptický seminář Telč 30.-31.5. 5. 2013
Ústav patologie FN Brno, Masarykův onkologický ústav, Brno, Ústav patologie 1. LF UK Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na sklíčkový seminář pořádaný Ústavem patologie FN Brno a LF MU společně s Oddělením patologie MOÚ v Brně a Ústavem patologie 1. LF UK, který se bude konat ve dnech 30.-31. května 2013 v Univerzitním centru MU v Telči.

Seminární případy budou dostupné pouze v digitalizované podobě na této webové stránce.

Pro snadnější orientaci v Telči je přiložen orientační plánek s vyznačenými příjezdovými trasami a přístupovými cestami. Parkování je možné pouze mimo historické centrum města na vyznačených parkovištích.

Samotné Univerzitní centrum se nachází na náměstí Zachariáše z Hradce č. 2 (na mapce označeno hvězdičkou), naproti vchodu do telčského zámku.

Občerstvení je zajištěno díky sponzorským příspěvkům firmy Roche.

Digitální seminář bude probíhat v rámci OPVK projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0045, Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium.

Těšíme se na setkání s Vámi v krásném prostředí starobylé Telče. Začátek přednáškové části semináře je 30. 5. ve 14 hodin; začátek sklíčkového semináře je 31. 5. v 10:30.

Ubytování pořadatelé sjezdu nezajišťují. Ubytování je možné si objednat ZDE.

Další informace naleznete ZDE, přihlašovací formulář je ZDE.

Za organizační výbor

doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský
doc. MUDr. Pavel Dundr, PhD.
prim. MUDr. Pavel Fabián PhD.