Atlas
 

Cysty s epiteliální výstelkou7  Cysty kůže a podkoží

7.1  Cysty s epiteliální výstelkou

7.1.1  Cysty s výstelkou epidermálního typu

7.1.1.1  Epidermální cysta

Klinické znaky:

 • velmi častá cysta
 • velikost zpravidla jen několik milimetrů
 • obsah: keratin

Etiologie:

 • příčina neznámá
 • předpodkládá se vznik dilatací části folikulu,
 • někdy ev. i vznik na podkladě epiteliálních inkluzí (trauma)

Obrázky

Epidermální cysta v obličeji:
Atherom, CLINIC (659)

Četné epidermální cysty a komedony na zádech, starší název atheromatosis:
Atherom, CLINIC (661)

Aterom, ušní lalůček:
Atherom, ucho, CLINIC (2814)

Histologie:

Cysta s výstelkou odpovídající tenké epidermis bez adnex, včetně stratum granulosum, vyplněná keratinem. Neobsahuje chlupy. Někdy dojde k ruptuře a zánětu, často granulomatosnímu nebo hnisavému.

Obrázky

Epidermální cysta:
Epidermální (infundibulární) cysta, HE 10x (1955)

Epidermální (infundibulární) cysta, HE 40x (1956)

Epidermální cysta, zánět:
Epidermoidální cysta, zánět, HE 20x (211)

Epidermoidální cysta, zánět, HE 40x (212)

Epidermální cysta:
Epidermální cysta, HE 40x (12356)

Epidermální cysta:
Cysta epidermální (infundibulární), HE 40x (12660)

Epidermální cysta:
Epidermální cysta, HE 40x (10818)

Epidermální cysta s reakcí kolem cizích těles:
Epidermální cysta, prasklá, s reakcí kol cizích těles, HE 20x (12357)

Epidermální cysta, regredující, s obrovskými buňkami a Russelovými tělísky:
Epidermální cysta se zánětem a regresí, HE 40x (12661)

Regredující epidermální cysta, zánět, HE 40x (12985)

Prasklá epidermální/infundibulární cysta:
Cysta epidermální (infundibulární), po ruptuře, HE 20x (5459)

Epidermální cysta s granulomatózní reakcí na keratin, nad cystou je zastižen palisádující granulom (granuloma annulare):
Epidermální cysta a granuloma annulare, HE 40x (6067)

Obsah atheromu:
Obsah atheromu, HE 40x (10606)

Epidermální cysta se spinocelulárním karcinomem:
Spinocelulární karcinom v epidermální cystě, HE 40x (4836)
  [zoomify]

Epidermální cysta se spinocelulárním karcinomem:
Spinocelulární karcinom v epidermální cystě, HE 20x (13994)

Kalcifikující epidermální cysty vaginy:
Kalcifikující cysty vaginy, HE 40x (6205)

Drobná folikulární cysta s variabilní výstelkou:
Hybridní epidermální cysta, HE 20x (13711)

Hybridní epidermální cysta, HE 20x (13712)

Drobná epidermální cysta s dyskeratózou epitelu podobnou Darierově chorobě (náhodný nález):
Změny v epidermální cystě podobné Darierově chorobě, HE 60x (13930)

7.1.1.1.3  Epidermální inkluzní cysta

Klinické znaky:

 • lokalizace: oblasti bez folikulů (typicky dlaně)
 • asociace: trauma

Histologie:

Patologie je obdobná epidermální (inkluzní cystě).

Obrázky

Epidermální inkluzní cysta:
Epidermální cysta dlaně (inklusní), HE 20x (2667)

7.1.1.1.4  Cysta z vlasové matrix

Klinické znaky:

 • výskyt v každém věku, častěji u dětí a mladých dospělých

Histologie:

Stěna cysty se skládá z vyzrávajících bazaloidních buněk v několika vrstvách. Lumen obsahuje amorfní keratinové hmoty. Ve stěnách cysty mohou být drobné dutinky. Keratinizace připomíná keratinizaci vlasu.

7.1.1.1.5  Epidermální proliferující cysta

Úvod:

Vzácný typ epidermální cysty, kde epitel proliferuje podobně jako u proliferující cysty tricholemální. Odlišení od karcinomu v epidermální cystě (maligní proliferující epidermální cysta) je problematické (buněčné atypie, infiltrativní růst).

Prognóza je dobrá.

Histologie:

Epidermální cysta se stratum granulosum, vyplněná keratinovými šupinami, částečně nebo zcela vyplněná proliferujícím dlaždicovým epitelem s možnými atypiemi.

Maligní varianta roste infiltrativně, výrazné atypie a mitotická aktivita.

Obrázky

Proliferující epidermální cysta:
Proliferující trichilemmální cysta, HE 20x (4954)
  [zoomify]

7.1.1.2  Trichilemální cysta

Klinické znaky:

 • výskyt: kštice, obličej, záda, genitál
 • kulovité, měkké rezistence dosahující až několika cm, solitární i mnohočetné
 • klinicky se označuje (spolu s epidermální cystou) jako atherom
 • obsahují žluté hmoty, někdy částečně kalcifikované
 • někdy je přítomen zánět, kalcifikace, cholesterolové krystaly a pěnité makrofágy

Obrázky

Trichilemální cysty a komedony na nose, aktinická elastóza:
Cysta, sebaceozní, CLINIC (695)

Histologie:

Cysta, často vícečetná, vyplněná homogenní eozinofilní hmotou, s výstelkou s trichilemální keratinizací; stratum corneum není přítomno, vlasy nebo chlupy nejsou přítomny. Někdy je přítomen zánět (po ruptuře) nebo dystrofické kalcifikace.

7.1.1.3  Proliferující trichilemální cysta

Klinické znaky:

 • věk: starší osoby, zpravidla ženy
 • lokalizace: zpravidla na skalpu
 • podkožní uzly, někdy ulcerující

Histologie:

Okrouhlý tumor, někdy částečně cystický, dobře ohraničený, složený z lobulů dlaždicového epitelu s nepravidelnou, často překotnou keratinizací trichilemálního typu. Amorfní keratinové hmoty tak tvoří část tumoru. Keratinové perly a fokální kalcifikace jsou také často přítomny.

7.1.1.4  Dermoidální cysta

Klinické znaky:

 • lokalizace: hlava, krk
 • přítomny zpravidla od narození
 • velikost do 4 cm

Histologie:

Cysta s výstelkou epidermálního typu, ve stěně jsou však další struktury: chlupy s mazovými žlázkami, potní žlázky (ekrinní i apokrinní).

7.1.1.5  Cystický teratom

Klinické znaky:

 • v kůži je velmi vzácný
 • vrozený

Histologie:

Cystický útvar obsahující směs tkání (gastrointestinální nebo respirační epitel, nervovou tkáň, sval, chrupavku aj.).

7.1.1.6  Cystický teratom ovaria

Úvod:

Teratomy ovaria mohou mít různé formy. Častá je dermoidální cysta, vystlaná víceméně normální epidermis, včetně kožních adnex. Obsahuje maz, keratin a chlupy. Příležitostně lze najít malformované zuby.

U komplexních teratomů se nacházejí další tkáně (různé epitely, tkáň CNS a další).

Histologie:

Kůže s adnexy, hromadění mazu, chlupů a keratinu. Někdy další tkáně v okolí.

Obrázky

Ovarium, dermoidální cysta:
Dermoidální cysta ovaria (zralý teratom), HE 40x (6091)

Dermoidální cysta ovaria, kde se epidermis transformuje do epitelu připomínajícího spojivku:
Teratom ovaria, kůže, spojivka, hladký sval, HE 40x (6087)

Teratom ovaria:
Zralý teratom, HE 40x (6410)

7.1.1.7  Pigmentovaná folikulární cysta

Klinické znaky:

 • pigmentovaná léze připomínající névus

Histologie:

Infundibulární cysta obsahující keratin a pigmentované chlupy; stěna cysty s rete ridges ale bez mazových žlázek.

Obrázky

Pigmentovaná folikulární cysta, ruptura, granulomatózní reakce:
Pigmentovaná folikulární cysta, HE 40x (6129)

Jiný případ:
Cysta folikulární pigmentovaná, HE 40x (13233)

Cysta folikulární pigmentovaná, HE 40x (13234)

Pigmentovaná folikulární cysta, resopce:
Cysta folikulární pigmentovaná, HE 60x (13441)

Pigmentovaná folikulární cysta:
Cysta folikulární pigmentovaná, HE 20x (13847)

7.1.1.8  Steatocystoma multiplex

Klinické znaky:

 • autosomálně dominantně dědičná afekce
 • mnohočetné okrouhlé noduly velikosti 1 – 3 cm
 • lokalizace: sternální oblast, axily, paže
 • steatocystoma simplex: isolovaná afekce obdobného vzhledu u dospělých

Histologie:

Cysta s tenkou stěnou, keratinizující, zpravidla zprohýbanou. Keratinová vrstva je jemně undulovaná, PAS positivní. Stratum granulare chybí. Ve stěně cysty jsou mazové žlázky. Cysta zpravidla též obsahuje lanuginózní chlupy.

7.1.1.9  Kožní keratocysta

Úvod:

Cysta se vyskytuje v rámci syndromu mnohočetných basaloidních névů. Výstelka je epidermoidní, bez stratum granulosum, obsahuje keratin.

7.1.1.10  Cysta z tělesného ochlupení (vellus hair cyst)

Histologie:

Drobná okrouhlá cysta, obsahující keratin a lanuginózní chloupky.

7.1.1.11  Cystis colli mediana, cysta thyreoglosálního duktu

Klinické znaky:

Cysta střední čáry, blízko jazylky.

Histologie:

Výstelka je variabilní: respirační a/nebo dlaždicový epitel, v okolí může být tkáň štítné žlázy nebo slinné žlázy.

Obrázky

Cystis colli mediana:
Cystis colli mediana, HE 60x (14043)

7.1.1.12  Obrovské komedo

Histologie:

Silná stěna cysty obsahující kompaktní lamelární keratin; komunikace s povrchem je zpravidla široká; stratum granulosum je výrazné; v okolí bývají zánětlivé změny.

7.1.1.13  Milium

Klinické znaky:

Drobná (1 – 2 mm) epidermální cysta. Lokalizace je různá (často v obličeji). Bývá mnohočetná, někdy při jizvících dermatózách, chirurgických zákrocích, popáleninách, abrazích. Může bát i součástí některých syndromů (Bazex).

Obrázky

Milium post combustionem:
Milium post combustionem, CLINIC (3124)

Periokulární milia:
Milium, CLINIC (5760)

Milium, CLINIC (5761)

Histologie:

Milium je okrouhlá, drobná epidermální (infundibulární) cysta vyplněná keratinem. Někdy souvisí s folikulem. Podobné cysty někdy vznikají u hojení při epidermolysis bullosa dystrophica.

Obrázky

Milia:
Milium, HE 20x (4347)
  [zoomify]

Milia, víčko:
Milium, víčko, HE 40x (12094)

Milium v terénu po odstranění bazaliomu:
Milium po odstranění bazaliomu, HE 60x (13625)

Milia, popálenina:
Milium, popálenina, HE 20x (14010)

7.1.2  Thymická cysta

Klinické znaky:

 • lokalizována v blízkosti thymu (mediastinum, krk)

Histologie:

Ve stěně cysty je tkáň thymu (i s Hassalovými tělísky); výstelka může být různá: dlaždicový, kubický, cylindrický, pseudostratifikovaný epitel.

7.1.3  Bronchogenní cysta

Klinické znaky:

 • lokalizace: sternální oblast (popř. brada, krk, sternum)
 • cysta obsahuje tekutinu
 • vyskytuje se u dětí, přítomna po narození

Histologie:

Tekutinu obsahující cysta, vystlaná cylindrickým nebo pseudostratifikovaným epitelem, s řasinkami. Ve stěně nebo v blízkosti cysty bývají hlenové žlázky, vlákna hladkého svalu a vzácně i chrupavka. Lymfoidní infiltrát ve stěně není přítomen.

7.1.4  Branchiální cysta

Klinické znaky:

 • lokalizace: laterálně, v blízkosti sternocleidomastoideu
 • cysta nebo sinus
 • někdy jsou v okolí kožní výrůstky

Histologie:

Obsahuje tekutinu a často též cholesterolové krystaly; výstelku tvoří blíže u povrchu vrstevnatý dlaždicový epitel, v hlubších oblastech epitel cylindrický s řasinkami. Ve stěně je hustý lymfoidní infiltrát se zárodečnými centry.

Obrázky

Branchiogenní cysta:
Branchiogenní cysta, HE 40x (10646)

7.1.5  Kožní cysta dolních končetin s cylindrickou výstelkou s řasinkami

Klinické znaky:

 • lokalizace: dolní končetiny
 • postihuje ženy
 • obdobná cysta je i na zádech u dospělých černochů

Histologie:

Nepravidelná, někdy vícečetná cysta vystlaná cylindrickým epitelem s řasinkami.

Obrázky

Kožní cysta dolních končetin s cylindrickou výstelkou s řasinkami:
Cysta s řasinkami, HE 20x (1224)

Cysta s řasinkami, HE 40x (1225)

7.1.6  Hlenová a ciliární cysta vulvy

Klinické znaky:

 • lokalizovaná v oblasti vulvy

Histologie:

Cysta s řasinkovou výstelkou, obsahuje hlen.

7.1.7  Gartnerova cysta

Klinické znaky:

 • lokalizace: laterální stěny vaginy, vzácně vulva
 • drobné cysty
 • benigní (vznikají z mesonephrického duktu)

Histologie:

Kuboidální buňky, bez hlenotvorby.

7.1.8  Endometriosis

Klinické znaky:

 • lokalizace: oblast pupku, pooperační jizvy

Histologie:

Endometriální žlázky a stroma, v okolí depozita hemosiderinu.

7.1.9  Cystis raphe mediana

Klinické znaky:

 • lokalizace: penis, perineum

Histologie:

Cysta s cylindrickou výstelkou, někdy hlenotvornou; epitel může být pseudostratifikovaný.

Obrázky

Cystis raphe penis:
Cystis raphe mediana (perinei), HE 20x (1950)

Cystis raphe mediana (perinei), HE 40x (1951)

Cystis raphe mediana (perinei), HE 40x (2269)

Jiný případ, s víceřadým epitelem a zánětlivými změnami:
Cystis raphe mediana (perinei), HE 40x (4750)
  [zoomify]

Jiný případ, cylindrický epitel, pseudoabsces (žena, perineum):
Cystis mediana perinei, HE 20x (6272)

7.1.10  Hidrocystom

Klinické znaky:

Cystický tumor s epiteliální výstelkou odpovídají potním žlázkám; obsahuje serózní tekutinu.

7.1.10.1  Ekrinní hidrocystom

Klinické znaky:

 • cystická léze
 • velikost až 3 mm
 • lokalizace: obličej

Histologie:

Cystická dutina vystlaná ekrinním epitelem se dvěma řadami kuboidálních buněk.

7.1.10.2  Apokrinní hidrocystom (a papilární varianta)

Klinické znaky:

 • cystický útvar
 • velikost do 15 mm
 • lokalizace: obličej, méně často jinde (skalp, uši, hrudník, ramena)

Histologie:

Cystické léze, někdy s papilárními projekcemi do lumina (papily jsou jen epiteliální, nemají vazivové stroma); buňky s apokrinním typem sekrece; myoepiteliální buňky na periferii.

7.1.11  Apokrinní cystadenom (papilární)

Klinické znaky:

Podobné apokrinnímu hidrocystomu.

Histologie:

Nález je podobný hidrocystomu, ale místy dochází k papilární proliferaci do lumina cyst. Jedná se o pravé papily, s vazivovým stromatem.

Obrázky

Hidrocystom s papilární proliferací (apokrinní papilární cystadenom):
Cystadenom apokrinní papilární, HE 60x (13819)Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases