Pathology
Images
Atlas etiologické patologie
Rostislav Koďousek, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Literatura
+ Literatura použitá při přípravě atlasu
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Etiologická patologie
+ Protozoa
+ Améby
+ Entamoeba histolytica
+ Entamoeba coli
+ Endolimax nana
+ Naegleria fowleri, PAME (Primární amébická meningoencephalitis)
+ Balantidium coli
+ Flagellata, Ciliata
+ Giardia lamblia, lambliasis, giardiasis
+ Trichomonas vaginalis
+ Dermocystidium percae
+ Trypanosomiasis
+ Coccidiosis
+ Toxoplasma gondii
+ Malárie
+ Babesia
+ Leishmaniasis
+ Vermes
+ Nematodes, hlísti oblí
+ Trichinosis, trichinella spiralis
+ Oxyuris vermicularis, Enterobius vermicularis, roup
+ Trematodes, hlísti ploší, motolice
+ Schistosoma, Bilharzie
+ Cestodes, hlísti článkovaní, tasemnice
+ Taenie
+ Echinococcus granulosus
+ Členovci
+ Demodex
+ Klíště
+ Reakce na pokousání hmyzem
+ Pavouk
+ Trombicula autumnalis, sametka podzimní
+ Blecha, Pulex irritans
+ Pediculosis capitis
+ Veš šatní
+ Pedikulosis pubis, veš ohanbí, muňka, filcka
+ Mykózy
+ Aspergillosis, aspergilomykóza
+ Zygomycosis (Phycomycosis, mucormycosis, basidiobolomykóza)
+ Chromoblastomycosis
+ Dermatomykózy
+ Povrchové mykózy
+ Hluboké dermatomykózy
+ Mykózy s výskytem kvasinkovitých forem ve tkáních
+ Candidasis
+ Cryptococcosis, Torulosis, evropská blastomykóza
+ Sporotrichosis
+ Histoplasmosis
+ Severoamerická blastomykóza
+ Parakokcidiodomykóza, jihoamerická blastomykóza
+ Encephalitozoon (Nosema) cuniculi
+ Onemocnění vyvolaná sferulotvornými a sporangiotvornými mykopatogeny
+ Adiaspiromykóza
+ Coccidiomycosis
+ Rhinosporidiomycosis
+ Různé oportunní mykózy
+ Geotrichosis
+ Pneumocystosis
+ Actinomycosis, Aktinomykóza
+ Madurská noha
+ Nocardiosis
+ Struktury připomínající v histologickém preparátu mykotický původ léze
+ Virová onemocnění
+ Poliomyelitis anterior acuta
+ Coxsackie virus
+ Lyssa, rabies, vzteklina
+ Subakutní sklerotizující panencefalitida Dawson
+ Progresivní multifokální leukoencephalopatie Bogaert
+ Leukoencephalitis disseminata acuta (ADEM)
+ Virová hepatitis
+ Hepatitis A
+ Hepatitis B
+ Hepatitis D
+ Hepatitis C
+ Hepatitis E
+ Hepatitis G
+ Hepatitidy způsobené nehepatotropními viry
+ Herpesviry
+ Herpes simplex, HHV-1, HHV-2
+ Herpesvirus varicella-zoster (VZV)
+ Cytomegalovirus
+ Ebstein-Barrové virus, EBV, HHV-4
+ HHV-6
+ HHV-8
+ Papilomaviry, HPV
+ Verruca plana
+ Verruca vulgaris
+ Verruca plantaris
+ Condylomata acuminata
+ Dysplastické a nádorové léze čípku děložního způsobené infekcí HPV
+ Další onemocnění související s HPV infekcí
+ Bowenoidní papulóza genitálu
+ Fokální epiteliální hyperplázie Heck, multifokální papilomavirová epiteliální hyperplázie (MPVEH)
+ Polyomaviry
+ Poxviry
+ Černé neštovice
+ Molluscum contagiosum
+ Orf
+ Zarděnky
+ Bakteriální onemocnění
+ Staphylococcus
+ Streptococcus
+ Lobární pneumonie
+ Erysipelas (růže)
+ Enterococcus faecalis
+ Bacillus
+ Bacillus anthracis
+ Bacillus subtilis
+ Adnátní listerióza
+ Gardnerella vaginalis
+ Mykobakterie
+ Mycobacterium tuberculosis
+ Tuberkulóza kůže
+ Scrofuloderma
+ Lupus vulgaris
+ Reakce na BCG vakcinaci a testech na sensitivitu
+ Atypická mykobakteria
+ Lepra, malomocenství
+ Pseudomonas aeruginosa
+ Legionella pneumophila
+ Francisella tularensis, tularemie
+ Enterobacteriacae
+ Klebsiella pneumoniae
+ Salmonella
+ Střevní tyfus
+ Střevní salmonelóza
+ Escherichia coli
+ Shigella
+ Yersinia pestis
+ Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis
+ Haemophilus influenzae
+ Serratia marcescens
+ Proteus mirabilis
+ Enterobacteriacae jako původci oportunních nákaz
+ Vibrio cholerae
+ Campylobacter jejuni
+ Helicobacter pylori
+ Neisseria
+ Neisseria gonorrheae
+ Neisseria meningitidis
+ Moraxella catarrhalis
+ Spirochety, Gram-negativní spirální bakterie
+ Treponema pallidum, syfilis, lues
+ Borrelia burgdorferi, lymeská choroba
+ Rickettsia prowazeki, skvrnitý tyfus
+ Chlamydie
+ Tropheryma whipplei, Whippleho choroba
+ Nemoc kočičího škrábnutí
+ Fyzikální příčiny změn organismu
+ Anthracosis
+ Anthracosilicosis
+ Silikóza
+ Tetováž
+ Thorotrast
+ Radiace
+ Radioablace
+ Chemické příčiny změn organismu
+ Poruchy krevního oběhu
+ Cizí tělesa a reakce organismu
+ Různé další změny tkání a organismu
+ Dočasné obrazy
Lepra, malomocenství
Etiologie
Klinické znaky

Vyvolána Mycobacterium leprae; postihuje především kůži a periferní nervy. Vyskytuje se v šesti formách podle imunity pacienta.

Tuberkuloidní lepra, TT se vyskytuje u pacientů s vysokým stupněm imunity. Dále existuje hraniční tuberkuloidní forma, BT, pravá hraniční forma BL, hraniční lepromatosní forma BL a konečně lepromatosní forma LL u pacientů s nejnižším stupněm rezistence (a ta se dále dělí na subpolární, LLs a polární, LLp formu).

Lepra, ruce (4179)

Obrázky

Lepra, ruce: Lepra, ruce, Klinický obraz (4179)

Další ukázky lepry:

Histologie

Epiteloidní granulomy s mnohojadernými Langhansovými buňkami. K nekrózám dochází jen výjimečně. Typická je infiltrace a destrukce periferních nervů.

Lepromatózní forma je charakterizovaná difuzními infiltráty složenými z četných lymfocytů a makrofágů. Bývají infiltrovány i nervy. Langhansovy buňky nejsou přítomny. Později se objevují pěnité makrofáty. Barvení na mykobakteria je positivní.

Podrobné popisy histologie různých forem lepry jsou uvedeny v odborné literatuře.

Lepra (10217)

Lepra, Fite (13299)

Obrázky

Bioptické vzorky dvou pacientů s lepromatózní formou lepry; vzorky odebrány ze stehna; pacienti mají mnohočetné uzly na celém těle po dobu 5 – 6 let a poruchu sensitivity na dlaních a ploskách; (Anandaban Hospital, Leprosy Mission Nepal, Kathmandu); HE, Fite na mykobacteria: Lepra lepromatosa, HE 60x (10217) Lepra lepromatosa, HE 60x (10218) Lepra lepromatosa, HE 60x (10219) Lepra lepromatosa, HE 60x (10220) Lepra lepromatosa, Fite 60x (13299) Lepra lepromatosa, Fite 60x (13300)

Lepra tuberkuloidní: Lepra, HE 60x (13071) Lepra tuberkuloidní, HE 40x (13175) Lepra tuberkuloidní, HE 40x (13175) Lepra, HE 60x (13071)

Lepra (borderline tuberculoid): Lepra tuberculoidní, borderline, HE 20x (4331)

Speciální barvení pro acidorezistentní Mycobacterium leprae je pozitivní u nízké rezistence pacienta (Lepra lepromatosa). Mycobacterium leprae, HE (324) Mycobacterium leprae, Fite (317)

Tuberkuloidní lepra, TT: Tuberkuloidní lepra, HE (418)

Tuberkuloidní lepra, TT, detail: Tuberkuloidní lepra, HE (419)

Jiný případ: Lepra, HE 2.5x (1393) Lepra, HE 20x (1392)